Magyarok nevezik el az új EU-irányt!

Haltermelés: hazánk számára kedvező irányban szabályoz az Európai Unió.

Hazánk érdekeinek megfelelő szabályozást fogadtak el az EU szakminiszterei az uniós halászati támogatások 2020 utáni elosztására vonatkozóan a Mezőgazdasági és Halászati Tanács június 18-i ülésén. Magyar javaslatra nevezték el magát az ágazati forrásokat működtető alapot is.

Tavakkal fenntartható

Európában egyetértés van az agrárminiszterek között abban, hogy 2020 után jóval nagyobb figyelmet kell fordítani az akvakultúra fejlesztésére, beleértve a Magyarország számára kiemelten fontos halastavi gazdálkodást és intenzív haltermelést is – mondta Nagy István agrárminiszter a tanácsülés után. Az Európai Tengerügyi és Halászati Alap egyébként magyar javaslatra Európai Tengerügyi, Halászati és Akvakultúra Alapra módosult. A hangsúly- és irányváltás nemcsak gazdasági, hanem ökológiai célt is szolgál: a halászati termékek iránt igénynövekedés miatt csak úgy állítható meg a tengereken a túlhalászat, ha a halakat tavakban és intenzív rendszerekben tenyésztik. E fenntartható haltermelő beruházások óriási lendületet adhatnak az európai akvakultúra ágazatnak – hangsúlyozta Nagy István.

Bővülő támogatások

A jelenlegi kötött és szigorú szabályokat lényegesen egyszerűbb és rugalmas rendelkezések válthatják fel, így gyorsulhat az elbírálás és a kifizetés, egyszerűsödhet a kedvezményezettek éves jelentése. Magyar szempontból fontos eredmény, hogy sikerült elérnünk a támogatási intenzitás jelenlegi 50-ről 60%-ra történő emelését, ami sokat lendíthet a beruházások megvalósításán. Lehetőség lesz továbbá fiatal halászok és haltenyésztők támogatására, a feldolgozóipar megerősítésére. A termelői csoportok szintén kaphatnak támogatást, illetve megmaradnak a kutatást és fejlesztést ösztönző, valamint a halfogyasztást népszerűsítő programok is. Nagy eredmény, hogy lehetőség lesz a tógazdaságok ökológiai szolgáltatásainak elismerésére a termelőknek fizetendő kompenzációs támogatáson keresztül.

Kohout Zoltán (forrás: kormany.hu)

akvakultúra fenntarthatóság halászat