Még mindig nő a termőföld ára

Lassult, ám továbbra is jelentős áremelkedést produkál a földpiac – állapítja meg az FHB Termőföldindex, amely tavaly ismét árnövekedést mutatott még akkor is, ha annak mértéke elmaradt a 2012 és 2014 közötti időszakétól. Bár a 2014-es Földforgalmi törvény erőteljesen korlátozza a földvásárlást, és emiatt megszűnt annak alternatív befektetési termék szerepe, ma még mindig jó üzlet az ilyen ingatlanhasznosítás – igaz, a műveléssel még jobb profitot arathatnak a gazdák.

 

termőföld

Lassabban drágul, de azért…

Jócskán lassult a 2012 és 2014 között még kétszámjegyű földár-emelkedés mértéke tavaly, amikor már újra egyszámjegyűre mérséklődött a drágulás. Vagyis továbbra is markáns növekedés tapasztalható a termőföldpiacon, ugyanakkor mindeközben a termőföldforgalom – a jogszabályi változások következtében – jelentősen visszaesett: 2014-gyel összevetve 2015-ben összesen annyi tranzakcióra valósult meg, mint 2014 első negyedévében. Érdemes megnézni, hogy művelési ágak szerint hogyan alakultak az adásvételek (1. ábra)

művelési ágak
1. ábra A legtöbbet a szántókért adták, majd a szőlők, erdők, gyepek és legvégül a gyümölcsösök következtek (forrás: FHB Termőföldindex)

Dolgozzak vagy birtokoljak…?

Felmerül a kérdés, ma is jó befektetésnek minősül-e a termőföld-vásárlás és -birtoklás. Kétségtelen, hogy az utóbbi években meggyőző hozamokat biztosított ez a fajta ingatlanhasznosítás – a földbérleti díjak minden művelési ágban folyamatosan emelkedtek 2008 és 2015 között, ezért az emelkedő földárak ellenére a közvetlen bérbeadásból is magas hozam származott, sőt, ezt még növelte a föld felértékelődése is. Az FHB szerint a legnagyobb bérletidíj-növekedést az erdők produkálták, ahol majdnem 160 százalékos volt a drágulás, de a gyep és szőlők esetében is megkétszereződtek a bérleti díjak (a növekedési sor végén itt is a gyümölcsösök szerepelnek – lásd 2. ábránkat /forrás: KSH/).

földbérleti díjak

Ugyanakkor az új Földtörvény bevezetésével ez a lehetőség visszaszorult, és a termőföld befektetési jellegű hasznosításában mind kevesebben látnak fantáziát. Miért? Közmondásosan fogalmazva: a munka többet ér a tétlen birtoklásnál. Hogy a művelés markánsan jobb hozamot biztosíthat, mint a föld-bérbeadás, az kitűnik az FHB által kalkulált jövedelmezőségi mutatókból.

Kapcsolódó hírek