Megjelent a zöld civil szervezeteket támogató Zöld Forrás pályázat 2016. évi kiírása

A tárca környezetpolitikai céljainak – úgy mint a természeti értékek védelme, az erőforrások takarékos-, hatékony- (fenntartható) használata, továbbá az emberi egészségre ható környezeti feltételek javítása – a Nemzeti Környezetvédelmi Program ad átfogó keretet. A civil szervezetek kiemelkedő szerepet vállalnak abban, hogy ezen célkitűzések teljesüljenek, a Zöld Forrás pályázat pedig ezt a feladatvállalást segíti.

A Földművelésügyi Minisztérium ezúton meghirdeti a több mint 20 éves múltra visszatekintő Zöld Forrás pályázatot. A támogatási igényt közhasznú környezet- vagy természetvédelmi célú társadalmi szervezetek (egyesületek vagy alapítványok) nyújthatnak be a Nemzeti Környezetvédelmi Programba illeszkedő, annak megvalósítását elősegítő projektterveikre.

A keret 70 millió forint. A pályázatokat 2016. március 31-től 2016. május 6-ig, kizárólag postai úton lehet beadni. Egy jelentkező legalább 500 ezer, legfeljebb 3 millió forint összegre pályázhat.

A pályázati felhívás szövege, a pályázati adatlap, valamint a pályázati eljárás során végig kötelezően figyelembe veendő beszámoló tájékoztató ittérhető el.

Mivel hiánypótlásra a pályázati szakaszban nincs lehetőség, ezért fontos, hogy a pályázó szervezet vezetője alaposan ellenőrizze a befogadási feltételek teljesülését az elkészített pályázati dokumentációban még annak postára adása előtt.

(FM Sajtóiroda)

környezetvédelem pályázat támogatás