fbpx

Mezőgazdasági anyagok rakodása teleszkópos rakodókkal

Írta: Szerkesztőség - 2012 május 02.

A mezőgazdasági termelésben a megtermelt termények és a felhasznált anyagok mozgatása, szállítása, rakodása biztosítja a termelés folyamatosságát. A mezőgazdasági termények és anyagok sokfélesége, a technológiai munkafolyamatok változatos és eltérő körülményei a rakodási munkák vonatkozásában – a teljesítmények, munkaminőség, univerzális használhatóság és ergonómiai szempontokból – változatos és egyre növekvő igényeket támasztanak.

Ezeket az igényeket – a különböző konstrukciójú rakodógépek – a folyamatos gyári fejlesztőmunkának köszönhetően egyre jobban kielégítik.

A mezőgazdasági termények és anyagok rakodási munkáinak elvégzésében éppen az univerzális használhatóság mellett az egyes célfeladatok, pl. viszonylag alacsony gémterhelés mellett nagy, 7-10 m emelési magasság és még számos kedvező tulajdonság előtérbe helyezte a teleszkópos homlokrakodók alkalmazását a mezőgazdasági anyagok rakodásában.

 

 

A felhasználó igények széleskörű kielégítését, és az univerzális használhatóságot a teleszkópos homlokrakodók egyszerű robusztus építési módja, és széles skálán mozgó munkaeszköz-választéka teszi lehetővé.

Az univerzális használhatóság következtében a teleszkópos homlokrakodó gépek átlagos növénytermesztéssel, és állattartással foglalkozó mezőgazdasági üzemben – az éves üzemidőt tekintve –a motorüzemóra akár 65-70 %-ban is kihasználhatók.

 

A késő őszi és téli időszakban jól használhatók az egyes telepi munkák, szemestermények, műtrágyák rakodására.

Szemes termények rakodására – mivel telepen belül maximum a szállító oldalfal magasságának megfelelő mértékben kell a terményt emelni – a gép emelőképességét kihasználó, nagy raktérfogatú, ömlesztett anyag rakodókanalat kell használni.

A szilárd műtrágyák döntő többségét az ADR előírásoknak megfelelően a műtrágyagyárak már flexibilis konténerekbe szerelik be. Ezen konténerek mozgatására a teleszkópos rakodógépek emelőhoroggal szerelhetők fel.

Ezzel a felszereltséggel a teleszkópos homlokrakodók a nagyobb, 2-3-5 m3-es tartálytérfogatú, függesztett, féligfüggesztett vagy vontatott, röpítőtárcsás műtrágyaszórók feltöltését is – a műszaki paramétereinek a kihasználása mellett – gazdaságosan tudják elvégezni.

Kisebb kompromisszumok mellett az őszi kalászos gabonák vetőgépeinek feltöltésére is alkalmasak.

A teleszkópos rakodógépek csúcsidőszakai a tavasz végi szálastakarmány betakarításhoz kapcsolódó bálarakodással, kazalozással kezdődik, és ez eltart a szalma, esetenként a kukoricaszár bálázási idejéig.

 

Nagyon fontos szempont, hogy a készített szálastakarmány, szalma, kukoricaszár bálák manipulálásához a megfelelő munkaszerszámot használják.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A bálák termőterületen történő szállítóeszközre történő rakodásához, a termőterületen történő összegyűjtéséhez, vagy a táblaszélen történő csoportosításához a teleszkópos homlokrakodó gépet szorítópofás, szúrótüskés markolófejet célszerű alkalmazni, akár hengeres, akár szögletes nagy bálákról van szó.

Ezzel a markolófejjel gyakran kettő hengeres vagy szögletes nagybála szállítóeszközre történő rakodása is elvégezhető egy fölvétellel.

Ez a megoldás növeli a teher emelőképesség kihasználását, a rakodási teljesítményt.

A tarlón vagy termőterületen a bálákat nagyobb szállítási úton kell mozgatni, a rakodógépnek ezért célszerű a bálabomlások elkerülése érdekében ezen munkaeszközök használata.

Az ilyenkor előforduló bálabomlásokért – az esetek többségében – a nem megfelelő szabályos henger alakú, illetve a nem megfelelő tömörségű hengeres bálák vagy szögletes bálák esetében – éppen a nagyra állított bálatömörség miatt – a kötözőanyag elszakadása a felelősek.

A bálák táblán történő manipulálásának, csoportosításának, táblaszélére való kiközelítésének a teljesítményét nagymértékben javítja, hogy a mai korszerű teleszkópos homlokrakodókat (40 km/h) PowerShift váltóval szerelik.

A táblaszéli kiközelítésben ez ki is használható, és ez esetben szükséges is a rakodási munkák teljesítmény-igényénél jóval nagyobb beépített motorteljesítmény tartalék.

 

 

Ebben az időszakban – a bálabehordással párhuzamosan – zajlik a bálakazal-készítés is.

A bálakazlak készítése során jól kihasználható a teleszkópos homlokrakodók 7-10 m emelési magassága.

Ez azt jelenti, hogy a 7 m emelőmagasságú teleszkópos rakodókkal 1,2-1,3 m átmérőjű hengeres bálákból 6 bála szélességű és 6 bála magasságú kazlak rakhatók.

A 10 m emelőmagasságú gépekkel pedig az 1,5-1,8 m átmérőjű bálákból rakható ugyanilyen méretű kazal.

A hengeres- és szögletes nagy bálák kazalozásakor mindig szúrótüskés bálaszerszámot használjunk.

Ez esetben mind a hengeres, mind a szögletes nagy bálákból egyszerre 2 db is berakható a kazal alsó harmadába.

Az 1,2 m átmérőjű és szélességű hengeres szalmabálák kazalozásában a kazalozási teljesítmény 30-40 t/h körül alakulhat.

 

 

Az újabb fejlesztésű teleszkópos homlokrakodó gépek hidraulikája axiál-dugattyús. változtatható szállítóképességű szivattyúval van felszerelve.

Ez a megoldás a korábbi állandó szállítóképességű fogaskerekes szivattyúk fojtással történő szabályozásával szemben, a munkavégző szervre ráfolyó olajmennyiség szabályozásával állítja be, pl. a munkahengerek működési sebességét.

A ráfolyó olajmennyiség változtatásával a munkát végző hidraulikaolaj kevésbé melegedik, a szabályozásokkal „finomabb” és egyszerre több munkaművelet vezérelhető.

A bálakazalozásnál, pl. egyszerre működtethető a gém emelése, kitolása és a munkaeszköz billentése.

A nyári- és őszi betakarítási munkacsúcs a gabona-betakarításhoz kapcsolódó rakodási feladatokhoz kapcsolódik.

Ebben az időszakban a tároló telepekre nagy mennyiségű szemestermény, búza, kukorica érkezik, kiegészítve a repcével és napraforgóval.

Az arató-cséplőgépektől a telepre érkező búzát, napraforgót és kukoricát – esetek többségében – szárítani kell, de ha olyan kedvező az időjárás, mint 2011-ben volt, abban az esetben is száraz kombájn tiszta anyagot tisztítás céljából is célszerű a szárítón átengedni.

Ez a probléma pedig szükségessé teszi a telepen a szemestermények felszedésében, mozgatásában – egyes esetekben – a horizontál tárolókba történő be- és kitárolásában a teleszkópos homlokrakodók használatát.

Szemestermények horizontál tárolóból történő kitárolás és szállítóeszközre történő rakodás esetén is a nagy raktérfogatú rakodókanalat kell használni.

A teleszkópos rakodógépek emelési magassága és gémkinyúlása, és a munkaeszköz billentési szöge biztosítja a szóródásmentes rakodást.

 

 

A megrakott szállítóeszközt, illetve a felrakott terményt minden esetben mérlegelni kell.

A közúti szállítás esetén fontos – a szállítás gazdaságossága szempontjából – a szállítóeszköz teherbírásának a kihasználása, viszont a KRESZ szabályai szerint a megengedhető összgördülő-tömeg nem léphető túl.

A megrakott szállítóeszközök mérlegelésekor a teleszkópos homlokrakodók – mozgékonyságuk révén – a megengedett összgördülő-tömeg pontos beállítására is alkalmasak.

A szemestermény tárolókban a be- és kitárolás során – mivel a bejárati ajtók általában szűkre méretezettek, és a belső mozgástér is nagymértékben korlátozott – a gépkezelők nagy hasznát veszik a nagy alákormányzási szöggel dolgozó négykerék kormányzásnak.

A teleszkópos rakodógépeknek tehát az egyik nagy előnyük a négykerék kormányzásból adódó kis fordulási helyszükséglet, illetve a bonyolultabb és finomabb hely megközelítésre alkalmas oldalazó kormányzással megvalósítható üzemmód.

A teleszkópos homlokrakodó gépek kapcsolható kétkerék, négykerék és oldalazó kerékkormányzással egyaránt üzemeltethetők.

Szemestermény kitárolásában, és szállítóeszközre rakodásában a várható rakodási teljesítmény 90-100 t/h körül alakulhat.

A nyári- és őszi betakarítási munkák utáni anyagmozgatási, rakodási feladatok között a legnagyobb volumenű feladatot az őszi talajmunkákat megelőző szervestrágya-szóráshoz kapcsolódó rakodási munkák, illetve a mélyalmos istállók kitrágyázási munkaműveletei jelentik.

A mélyalmos istállók kitrágyázása során a teleszkópos rakodógépek mozgáskorlátozását – az előzőekben már ismertetett – szűk mozgásterek jelentik.

 

 

Az istállók esetében kisebb belsőterek és még kisebb méretű ajtók állnak rendelkezésre, éppen ezért szinte mindegyik teleszkópos homlokrakodó gépgyártó szerepeltet a gyártmányai között alacsony fülkével és alacsony szabad magassággal rendelkező típust is.

 

A kitrágyázási munkaműveletekhez, és a szervestrágya szállítóeszközre rakásához – ebben az esetben a mélyalom tömörsége, valamint a terület szennyezését okozó szóródás elkerülésére – feltétlenül szorítópofás trágyamarkoló szerszámot kell használni.

 

 

A kitrágyázási munkaműveletek és a szállítóeszközre való kiközelítéskor is nagyon kedvezően hasznosítható a teleszkópos homlokrakodók négykerék kormányzása.

Az almos istállótrágya szarvasból történő rakodására szintén használható a szorítópofás trágyamarkolófej, érett istállótrágya esetében pedig – az almos szervestrágya magasabb térfogattömege, és az anyag konzisztenciája miatt – a kisebb térfogatú homlokrakodó kanál.

Ez utóbbi szerszámmal – a kanál billentési szögének kihasználásával – a trágyaszóróra történő rakodás közben szintén elkerülhetők a szóródási veszteségek.

A szervestrágya-szóró pótkocsik vonórúdján – a terhelés következtében – függőleges igénybevétel adódik, és ez befolyásolja a szervestrágya-szóró pótkocsit vontató traktor kormányozhatóságát, a trágya kocsiszekrénybe történő egyenletes rakodásával biztosíthatja a rakodógép kezelője, hogy a függőleges vonórúdterhelés ne haladja meg a megengedett értéket.

Az almos szervestrágya-szóró pótkocsik teljesítmény-kihasználása nagymértékben függ a rakodási időtől, fontos tehát, hogy a pótkocsik megrakodásakor a munkaeszközt, trágyamarkoló fejet maximális telítettséggel használjuk.

Nagyon sok esetben, mivel a trágya körül a talaj felázott, ezekben az esetekben hasznos a négykerék hajtás használata, és ebben az esetben is jól jön a rendelkezésre álló motorteljesítmény-tartalék.

 

Almos szervestrágya rakodásban a rakodási teljesítmény 160-170 t/h lehet.

 

 

Ezek mellett – a fontosabbnak nevezett mezőgazdasági termények és anyagok mellett – a teleszkópos homlokrakodó gépek előnyős tulajdonságai még számos rakodási munkában kihasználható.

A teleszkópos rakodógépek raklapemelő villával egységrakományok, ládázott termények, mint pl. gyümölcsösben történő kiközelítésre, és közvetlen szállítóeszközre történő rakodásra – éppen a magasabb 30-40 km/h-ás sebességtartomány miatt – a technológiában alkalmazott egyéb megoldásoknál nagyobb teljesítménnyel és gazdaságosabban használhatók.

Gyümölcsös ládák, burgonyával töltött ládák rakodására, szállítóeszközről történő levételére, kisebb szállítási távolságra történő mozgatására, és a ládák ürítésére ládaforgató fejet alakítottak ki a gépekhez.

Ládaforgató fejjel tehát a ládák ürítése is elvégezhető.

A szárító-tároló telepek, lebetonozott gépudvarok tisztán tartása – a nagy felület és a terményszóródás, sár, por felhordás következtében – nem kis feladat.

 

Erre a célra használhatók a teleszkópgém végére csatlakoztatható seprős kanalak.

A műanyag seprőkkel a por- és földmaradvány, vagy egyéb szemét nagy hatékonysággal föltakarítható, és szállítóeszközre ürítve elszállítható.

 

 

A teleszkópos homlokrakodó gépek univerzális használhatóságának biztosítására, gyakran rendelkeznek pótkocsi vonóberendezéssel, valamint hátsó hárompontos hidraulikus függesztő berendezéssel, és hátsó teljesítmény leadó tengelycsonkkal.

A pótkocsivontatás esetében – minden esetben – be kell tartani a rakodógép vonóberendezésére megengedhető függőleges vonórúd terhelés értéket, ez általában nem haladhatja meg az 1500 dN értéket.

A hazai előírások szerint 3500 kg összgördülő-tömegig ráfutófékes pótkocsi vontatható, ha ezt a rakodógép össztömege lehetővé teszi.

Egyéb esetben a rakodógépet a pótkocsi fékszerkezetét működtető szervo berendezéssel kell felszerelni.

Egyéb vonatkozásban – függetlenül, hogy a gép milyen területen üzemel – a KRESZ előírásait (világítás, közúti közlekedés) kell betartani.

 

 

Az előzőekből látható, hogy a teleszkópos rakodógépek univerzálisan és nagyon sokféle anyag rakodására alkalmas munkaeszközökkel rendelkeznek.

Éppen ezért a mezőgazdasági termelésben felhasznált anyagok, termények rakodása során nagyon fontos, hogy az anyag fizikai tulajdonságainak (halmazállapot, konzisztencia, térfogattömeg, tényleges tömeg) megfelelő munkaeszközt használjunk.

A megfelelő munkaeszköz kiválasztásánál, és használata során mindig tartsuk szem előtt az adott rakodógép megengedett emelőképességét és stabilitási jellemzőit.

A nem megfelelő munkaeszköz használatával, a rakodógép emelőképessége nem biztos, hogy kihasználható.

Ennek ellenkezője pedig a gép túlterhelése, ami fokozott igénybevételt, idő előtti elhasználódást, és fokozott baleseti veszélyt jelent.

Ezt a fontos problémát érzékelve egyes teleszkópgémes homlokrakodó gépgyártók elektronikus adapter-felismerő rendszert fejlesztettek ki.

Ez a rendszer egy jeladó segítségével felismeri a felcsatlakoztatható adaptert, és számítógépes utasítással kapcsolja az emelőgém gyorscsatlakozójához.

 

 

A teleszkópgémes homlokrakodó gépek üzemeltetése során fontos, hogy az anyag tulajdonságainak megfelelő munkaeszközt, a mechanikus gyorscsatlakozó kerettel és biztosító csapszegek alkalmazásával biztonságosan rögzítsük, a hidraulikus csővezetékeket pedig szivárgásmentesen csatlakoztassuk.

Egyes típusoknál a hidraulikarendszerben a munkaeszközök cseréjének idejére a nyomás az üresjárati érték alá csökkenthető.

 

Ez a megoldás is a hidraulikaolaj kifröccsenését, a pornak és egyéb szennyeződésnek a hidraulikarendszerbe jutását akadályozza meg.

 

 

Mivel a teleszkópgémes homlokrakodó gépek nagyon változó rakodási feladatokra, sokféle eltérő konstrukciójú munkaszerszámokkal használhatók, ezért a kezelési utasítás előírásait és a biztonsági szabályokat különös gondossággal be kell tartani, ezek közül néhány fontosabbat felsorolunk:

  • A biztonságos üzemeltetés szempontjából – a rakodógép konstrukciójától függetlenül – a megengedett névleges emelőképességet soha ne lépjük túl. A névleges emelőképesség kihasználása mellett azonban mindig vegyük figyelembe a homlokrakodó gépek esetében a munkasebességből és a gémmozgatási sebességből adódó dinamikai hatásokat. Éppen ezért a kezelőszerveket mindig nyugodt, kiegyensúlyozott tempóban kezeljük. Ez vonatkozik az emelő, járószerkezeti hajtás és kormányszerkezet hidraulikusan és mechanikusan vezérelt munkaműveleteire.
  • A rakodási munkaműveleteket lehetőleg síkfekvésű, rendezett talajon végezzük, és mindig vegyük figyelembe a lejtőhatást. Homlokrakodó gépekkel üres munkaeszközzel előrefelé haladjunk a lejtőn felfelé, lefele pedig mindig a teherrel megrakott munkaeszköz legyen elöl. A lejtőn keresztirányú munkavégzés során a teher mindig a stabilitás szempontjából legkedvezőbb magasságban és gémkinyúlás helyén legyen. A kezelési utasításban meglévő lejtőszöget tilos túllépni. Nagy emelési magasságú teleszkópos homlokrakodók esetében különösen fontos figyelni a fellépő szélsebességből adódó dinamikus igénybevételre. A kezelési utasítások megadják az elviselhető szélsebesség értékeket az emelési magasság függvényében. A kezelési utasításban ugyancsak megadják a különböző feszültségű villamos vezetékektől való biztonságos üzemeltetési távolságot, ami szintén nagyon fontos a biztonságos üzemeltetés szempontjából. Üzemi épületekben, tárházakban, istállókban végzett rakodási munkák során mindig vegyük figyelembe a mozgásra rendelkezésre álló hely szűkös voltát. Ezért használjuk a négykerék kormányzást.
  • A teleszkópos homlokrakodó gépek a biztonságos munkavégzés érdekében elektromos ledekkel, hangjelzéssel jelzik a biztonságos és veszélyes gémhelyzetet. Veszélyes gémhelyzet esetén a gém mozgatását az elektronika letiltja. Ebben az esetben a gémet óvatosan be kell húzni, és az emelőgém süllyesztésével a rakományt a talajra kell helyezni.

 

 

Dr. Kelemen Zsolt

MGI – Gödöllő