Traktoroztál? Igényeld vissza a gázolaj jövedéki adóját!

Írta: Szerkesztőség - 2021 január 22.

A mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítésre jogosult az a termelő, aki a tevékenységére vonatkozó jogszabály szerint nyilvántartásba vett jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet, természetes személy.

Fontos kritérium, hogy az igénylő használatában legyen a mezőgazdasági terület, mely kapcsán az elszámolást beadja.

 

Szánt az eke

Mélyszántás (Fotó: Barna Ferenc)

 

Tevékenységek, mely alapján visszaigényelhető az adó:

 • szántó, kert, gyümölcsös, szőlő és gyep művelési ágú földterület után folytatott mezőgazdasági termelési célú földművelési munka, valamint a betakarításhoz kapcsolódó közvetlen szállítás;
 • erdőterület után erdő-felújítási célú munka;
 • halastó után halgazdálkodás.

 

A visszaigénylés feltételei:

 • igazolt, jogszerű használat (termőföld, erdő, halastó);
 • termőföldterület, erdő, halastó nagyságát hektárban, két tizedesjegy pontossággal kell meghatározni;
 • visszaigénylés alapjául szolgáló munkaműveleteket el kell végezni.

 

A visszaigényelhető adó mértéke:

 • 110 350 Ft/m3 szerinti adómérték alkalmazása esetén évente hektáronként legfeljebb 97 liter gázolaj megfizetett adójának 82%-a;
 • 120 350 Ft/m3 szerinti adómérték alkalmazása esetén évente hektáronként legfeljebb 97 liter gázolaj megfizetett adójának 83,5%-a.

 

Munka a határban

Szolgáltatásként gépi bérmunka (Fotó: Barna Ferenc)

 

A gépi bérmunka-szolgáltatás során felhasznált gázolaj utáni jövedéki adó-visszaigénylésnek feltételei:

 • gépi bérmunka-szolgáltatás során felhasznált, a gépi bérmunka-szolgáltatást végző által kiállított számla (feltüntetve rajta a felhasznált gázolajmennyiséget);
 • gépi bérmunka-szolgáltatást végző tudja igazolni a felhasznált gázolaj eredetét. (Amennyiben nem tudja igazolni: gépi bérmunka-szolgáltatást igénybe vevő köteles az adót visszafizetni és a visszafizetett adó után késedelmi pótlékot fizetni.)

 

Az adó-visszaigénylés korlátai:

 • családi gazdaság esetében a családi gazdálkodó jogosult a visszaigénylésre saját nevére szóló számla alapján;
 • adott erdő vonatkozásában az erdő felújítását a jogszabályban, vagy az erdészeti hatóság határozatában megállapított határidőben kell elvégezni;
 • ha naptári éven belül változik a megművelt földterület, felújított erdő, halastó területe, a hektáronként legfeljebb figyelembe vehető gázolajmennyiség egytizenketted része és a terület használatának hónapjai szorzataként számított, egész literre kerekített mennyiség vehető legfeljebb figyelembe (a megkezdett hónapot a területet a hónapban elsőként használónál kell figyelembe venni);
 • halastó esetében az üzemeltetésre megjelölt időszaki korlátozás nem csökkenti a jövedékiadó-visszatérítésnél figyelembe veendő hektáronként legfeljebb figyelembe vehető gázolajmennyiséget.

 

Traktor

Családi gazdaság is visszaigényelheti (Fotó: Barna Ferenc)

 

A de minimis támogatás igénylésének további feltételei:

 • adóbevallás nyomtatványon fel kell tüntetni a de minimis támogatás igénylését;
 • gázolaj vásárlásáról vagy a gépi bérmunka-szolgáltatás igénybevételéről kiállított számla adatait.

 

Nyomtatvány letölthető a NAV honlapjáról.

Vonatkozó jogszabály a Jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény.

 

Forrás: Balázsik Zsófia, AGRÁR-SZAKTANÁCSADÓ

Balázsik Zsófia, agrár-szaktanácsadó