fbpx

Műtrágyaszórás hatékonyan, okszerűen, korszerűen

Írta: Szerkesztőség - 2013 március 29.

A szántóföldi növénytermesztésben a növények fejlődési stádiumának megfelelően:

 

 

alkalmazunk, illetve ennek keretében juttatjuk ki a megfelelő tápanyagot.

Az alap-, a starter- és fejtrágyázásra használt szemcsés, szilárd műtrágyák kiszórására – különösen a sűrű sortávolságú kultúrák esetében – röpítőtárcsás műtrágyaszóró-gépeket használunk.

A széles sortávolságú kultúrák (kukorica, napraforgó, cukorrépa) vetésére alkalmas szemenként-vető gépek műtrágyatartályai, illetve a cellás-kerekes, soronkénti kiadagoló szerkezetei alkalmasak a vetéssel egy menetben történő tápanyag-kijuttatásra.

Ugyanezen gépek hasonló, csak kisebb méretű mikrogranulátum-kijuttatója, az újabban divatos mikrogranulátum-szerű starter műtrágyákat is ki tudják juttatni az adott kultúrákban.

Ezek az új mikrogranulátum-szerű műtrágyák a csírázást követően, a gyökérzet kialakulásának kezdetén, tudják ki fejteni hatásukat, tehát közvetlenül a vetőágyba juttathatók (1. ábra).

 

 

1. ábra: A szemenként vető gépek alapműtrágya kijuttatásra, és mikrogranulátum vetéssel egy menetben történő kijuttatására alkalmas berendezéssel is fel vannak szerelve

A széles sortávolságú kultúrák fejtrágyázását pedig a kultivátorozással lehet összekapcsolni.

Az úgynevezett tápkultivátorok a szemenként vető gépeken alkalmazott tartályos és cellás kerekes műtrágya-kijuttatókkal vannak felszerelve.

Ehhez hasonló megoldások a középmélylazítókra épített berendezések, melyeknek ejtőcsöveiben gravitációsan jut a műtrágya a talajba (2-3. ábra).

 

 

2. ábra: Széles sortávú kultúrák fejtrágyázása a kultivátorozással egy menetben is megtörténhet

 

 

3. ábra: Középmélylazítóra épített cellás-kerék adagolású mély műtrágyaszóró

 

A mai korszerű röpítőtárcsás műtrágyaszóró-gépek beállítása, üzem közbeni vezérlése akár hagyományosan, mechanikus kézi vezérléssel, akár az állító-, szabályzó- és szóró mechanizmus számítógépes vezérlésével, vagy GPS vezérléssel történik, csak akkor lehet eredményes, ha az egyes funkcionális elemek konstrukciós kialakítása a műtrágyaszórás szempontjából optimálisan kerültek kifejlesztésre, és maximális biztonsággal működnek (4. ábra).

 

 

4. ábra: A kézi állító mechanizmusok is pontos kiadagolást és szórást, illetve munkaszélességet biztosítanak

Nagyon fontos a műtrágyatartálynak a különböző konzisztenciájú műtrágyák tulajdonságait figyelembe vevő kialakítása, ami eleve meghatározza a műtrágya rávezetését az adagolási pontra.

Éppen ezért a kéttárcsás műtrágyaszórók tartálya osztott kivitelű, a két röpítőtárcsa egyenletes anyagellátása érdekében, különösen fontos ez lejtős területen.

A lejtőn rétegvonal menti szórásnál a beállított értékek, pl. a munkaszélesség megtartása érdekében – egyes típusoknál – a tartály 6-8°-ban keresztirányban billenthető.

A műtrágyatartályra, vagy a belsejébe – az idegen tárgyak elleni védelem céljából – védőrácsot építenek.

Az üzemeltető traktor emelőképességének kihasználására a tartályokra térfogatnövelő felépítményeket lehet felszerelni.

Egyes típusoknál pedig – a kisebb emelőképességű traktorokkal üzemeltetett függesztett, röpítőtárcsás műtrágyaszóró gépeket – szórási üzemmódban járószerkezet támasztja alá (5. ábra).

 

 

5. ábra: Egyes függesztett tartályos röpítőtárcsás gépeket munkahelyzetben futómű támasztja alá

A műtrágyatartályok alatt elhelyezett – a gyártmányoktól és típusoktól függően – eltérő konstrukciós kialakítású és lapátozású szórótárcsákra történő műtrágya rávezetése alapvetően befolyásolja a kialakult szórásképet.

A műtrágyaszóró szerkezetre történő rávezetés az egyes gyártmányoknál mechanikusan, számítógépes programozás alapján elektronikusan és műholdas GPS vezérléssel is változtatható.

A szórótárcsákra, illetve a lapátokhoz történő rávezetés konstrukciós megoldásai természetesen eltérnek egymástól, de abban mindenképpen megegyeznek, hogy igyekeznek a műtrágyaszemcséket rávezetés során is mozgásba hozni.

Ennek következtében a szemcsék kevésbé sérülnek, a forgásponthoz minél közelebbi pontra vezetik rá az anyagot a megfelelő röppálya, illetve a szórás, vagyis a megfelelő munkaszélesség biztosítására (6. ábra).

Egyes típusoknál ugyanez a funkció a szórótárcsák fölött elhelyezett kiömlő garat helyzetével változtatható.

A kiömlő garat helyzetének állítása a műtrágya ráfolyási, áramlási irányát változtatja meg.

Ugyanezt a célt szolgálja az a konstrukció is, mellyel a tárcsánként osztott garatban függőleges tengelyű spirál vezeti körpályára a műtrágyát.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ábra: Központi spirális műtrágya rávezetés

Szinte valamennyi kéttárcsás, röpítőtárcsás műtrágyaszóró esetében az adagmennyiség – tág határok közötti – beállítására több fokozatban és lépcsőben is van lehetőség.

A korszerű röpítőtárcsás műtrágyaszóró konstrukciónál van lehetőség a normál munkaszélességű, a tábla, illetve mezsgyeszéli, az erdőszéli és folyóparti szórási üzemmódok beállítására.

Ezen üzemmódok használatával nemcsak műtrágyát takaríthatunk meg, hanem egyben csökkenthetjük a környezeti károsanyag terhelést.

A röpítőtárcsás műtrágyaszórók esetében a legfontosabb munkaminőségi paraméterek a területegységre, agrotechnikailag, a talajállapotnak és a kultúra igényeinek megfelelő pontos adagmennyiség, a kijuttatás keresztirányú egyenlőtlensége, a szórás- és munkaszélesség mind összefüggésben van egymással.

A műtrágyaszórás során ezek a paraméterek a manuális, a gépkezelő szemmértékére támaszkodó munkavégzés során csak nagyon nagy hibákkal teljesíthetők, ami a termés minőségére, hozamára, vagyis a gazdaságosságára is kihat.

A röpítőtárcsás műtrágyaszórók üzemeltetése során az említett munkaminőségi mutatók betartása a művelőutas rendszerrel, vagy a GPS támogatású navigációs rendszerrel lehetséges.

Normál üzemmódban – a szélső adagolóegységek lezárásával – a határvonal menti szórás akár 100%-os biztonsággal is elvégezhető.

 

Művelőútról történő határmenti szórás esetén pedig billentő hidraulikus munkahengerekkel lehet környezetkímélő és teljesítmény üzemmódban üzemeltetni az egyes géptípusokat.

A röpítőtárcsás gépek elektromos vezérlése – szinte valamennyi típus esetében – valamilyen GPS-el támogatott fogas kiosztó berendezéssel is felszerelhető.

(Greenstar, Agrimap, Farmstar, Agrocom, stb.) Ebből következik, hogy az előzőekben ismertetett mechanikus állítású és vezérlésű üzemmódokat a kezelőfülkéből elektronikus úton is el lehet végezni.

A normál, a táblaszéli, határ- és vízparti, illetve erdőszéli üzemmódok a traktor vezetőfülkéjéből elektronikusan is állíthatók.

A legtöbb röpítőtárcsás gép rendelkezik beépített elektrotenzometrikus mérőrendszerrel, melyek az esetleges lejtőhatás kompenzálását is el tudják végezni (7. ábra).

A beépített mérlegrendszer és a fedélzeti komputer segítségével lehetőség van az adagmennyiség menet közbeni sebességfüggő, illetve sebességarányos szabályozására, a sebességarányos fordulatszám elektromotorok alkalmazásával.

A legtöbb típus kapható GPS-el támogatott Stop & Go vezérlőrendszerrel.

Ezzel a rendszerrel a táblaszélek többszöri beszórását akadályozzák, és csökkentik a műtrágya felhasználást azzal, hogy az adagolónyílás zárását és nyitását automatikusan vezérlik, illetve a szórásképet megfelelő szakaszolással a fordulókhoz igazítják (8. ábra).

 

 

7. ábra: A beépített mérleg jeladóinak 4 pontos elhelyezése

 

 

8. ábra: A Stop & go működése táblaszéli fordulóknál

A GPS-el támogatott elektronikus vezérlés a környezetkímélő táblaszéli, mezsgye, vízparti- és erdőszéli szórás üzemmódokat elektronikus vezérléssel a szóráskép szakaszolásával oldják meg.

A szakaszolással egyes típusoknál a szórási szélesség 2 m-es szakaszokra osztható, ez persze azt jelenti, hogy az időegység alatt kifolyó adagmennyiség is változik a szórás-, illetve a munkasebesség függvényében (9. ábra).

 

 

9. ábra: A szakaszolt szórás különböző üzemmódokban

A legtöbb géptípus vezérlő berendezése kompatibilis a GPS vezérléssel, illetve ennek alapján a táblatérkép szerinti differenciált tápanyag kijuttatása megvalósítható.

A függesztett, röpítőtárcsák üzemelését a zavarmentes kiszolgálás, műtrágya utántöltés nagyban elősegíti, ezért gyakran alkalmazzák a flexibilis konténereket és az üzemeltető traktorra szerelt konténeremelőket.

Ezek a konténeremelő berendezések a traktor hátsó hárompont hidraulika függesztő berendezésére vannak építve.

Az emelő gémeket külön hidraulikus munkahengerek működtetik, segítségükkel az utántöltés gyorsan és biztonságosan elvégezhető (10. ábra).

 

 

10. ábra A műtrágyaszórók utántöltését nagymértékben segíti a traktorra épített konténeremelők használata

Figyelmet érdemel az a konstrukciós megoldás, ahol nagy tartálytérfogatú átrakó szállítókocsi hátsó részéhez kapcsolódik – a szabványos csatlakozókerettel rendelkező – függesztett röpítőtárcsás műtrágyaszóró.

Az átrakókocsi és az üzemeltető traktor GPS-én keresztül kommunikál a műtrágyaszóróval, és automatikusan biztosítja annak utántöltését.

A műtrágyaszórási technológia hatékony, nagyteljesítményű és pontos eszköze a magajáró permetezőgépek alvázára cserefelépítményként használható hevederes, lehordó szerkezetű felépítmény.

A magajáró permetező alvázra szerelt műtrágyaszóró tartálya osztott kivitelű, és a hevederek is osztottak.

Ez a megoldás lehetővé teszi a különböző műtrágyaféleségek egyidejű, pontos kijuttatását.

A műtrágyaszóró felépítmény mechanikája természetesen elektronikusan vezérelhető, a magajáró alváz alapgép pedig GPS kommunikációra, az automatakormányzás és tábla- tápanyagtérkép szerinti differenciált műtrágya kijuttatásra alkalmas (11. ábra).

A cserefelépítményes műtrágyaszóró gép használata jelentősen javíthatja a nagy értékű, és egyébként a növényvédelmi előrejelzés alapján idényjelleggel használatos, magajáró permetező műtrágyaszóró alvázak kihasználását.

A nagy teljesítményű vontatott- vagy szállítókocsis műtrágyaszórók kihasználását pedig nagymértékben javítja a csigás töltő-átrakókocsik használata (12. ábra).

 

11. ábra A magajáró alvázra épített osztott tartályos, lehordó szerkezetes géppel is megvalósítható a differenciált tápanyag-visszapótlás

Az ismertetőből kitűnik, hogy a növénytermesztés mai színvonalán a növények tápanyagigénye különböző tápanyag-kijuttatási technológiákban, különböző és nagyon eltérő konstrukciókkal, de minden esetben nagyon magas műszaki színvonalú gépesítési háttérrel elégíthető ki.

Éppen ezért a széles sortávú kultúrákban alkalmazott tartályos cellás kerekes alapműtrágya, és a mikrogranulátum-szerű starter műtrágyák ehhez hasonló, csak kisebb méretű mikrogranulátum-kijuttatók mellett az eltérő igényeknek, és a különböző üzemmódoknak megfelelő röpítőtárcsás műtrágyaszórók széles választékával találkozhatnak.

 

12. ábra: A műtrágyaszórók folyamatos üzemeltetését biztosítja az átrakó kocsival egybeépített konstrukció

Ezek a korszerű műtrágyaszóró gépek a kezelési utasításoknak megfelelően beállítva az egyszerűbb változatoktól a bonyolultabb elektronikus, vagy GPS vezérlésű gépekig alkalmasak a tápanyag-visszapótlással kapcsolatos agrotechnikai igények kielégítésére, az érvényes környezetvédelmi előírások betartása mellett.

Az ismertetőnk nem terjedhetett ki minden gyártmányra és típusra, elsősorban fejlesztési trendeket vázoltunk fel, melyek egyes mozzanataiban, vagy teljes egészében egyéb típusoknál is megfigyelhető.