Napraforgó-fajtakísérletek eredményei 2014

A magyarországi napraforgó-termesztés adatait 1921-től vizsgálva megállapítható, hogy a 2014-es év termése volt a legnagyobb. Az elmúlt év eredményei országos termesztési területe és termésátlaga vonatkozásában a második helyen szerepelnek a hazai napraforgó-termesztés történetében.

A napraforgó betakarított vetésterülete 610.204 ha volt. Az előző év betakarított területéhez viszonyítva a betakarított terület 1,36%-kal növekedett. Az országos termésátlag 2653 kg/ha volt, az előző évi eredményhez képest a termésátlag 188 kg-mal több volt. A megtermelt napraforgó mennyisége 1.618.670 t, ami a 2013-as év eredményénél 134 726 t-val volt több.

A Dunántúlon a betakarított napraforgó terület 167.336 ha volt, a 2013 évhez viszonyítva 3,39%-kal csökkent, az Alföldön 369.711 ha-t takarítottak be,a terület növekedése az 5,89%-os volt. Észak Magyarországon pedig 8,17%-kal csökkent a betakarított terület, ami 73.157 ha volt. Dunántúlon a betakarított napraforgó termésátlaga kiemelkedő volt.

A hazai napraforgó-termesztési terület közel 80%-án vegyszerrezisztens napraforgó-hibrideket vetnek a termelők. Az imazamox-rezisztens napraforgó-hibridek területi részesedése 60-61%, míg szulfonil-karbamid csoportba tartozó tribenuron-metil hatóanyagra rezisztens hibrideket vetésterülete 19-20%-ra becsülhető.

Az NÉBIH a kisparcellás fajta-összehasonlító kísérletek értékelését 13-16 termőhelyen végezte el vizsgálati csoportonként. A kísérletek országos elhelyezkedését a mellékelt térkép mutatja. A kísérleti eredményt a hagyományos olajipari napraforgókról az igen korai 2, korai csoportban 9, a középérésű csoportban 7 hibridről közöltük. Az étkezési, hántolási és madáreleség céljára termesztett napraforgó hibridek csoportjában 9 fajta szerepelt a vizsgálatokban.

Az imazamox-rezisztens napraforgó-hibridek csoportjában a korai csoportban 7, a középérésű csoportban pedig 23 hibrid került elvetésre. A hibrideket vegyszeres kezelés mellett vizsgáltuk.

Szintén vegyszeres kezelés mellett vizsgáltuk a szulfonil-karbamid csoportba tartozó tribenuron-metil hatóanyagra rezisztens hibrideket. Az igen korai 3, a korai csoportban 6, míg a középérésű csoportban 4 hibrid szerepelt.

A magas olajsavtartalmú napraforgók csoportjából az igen korai csoportból 2, a korai csoportból 4, míg a középérésű csoportból 7 hibrid kisparcellás fajta-összehasonlító kísérleti eredményét közöljük. Az olajsavtartalom meghatározásánál izolált mintákat vizsgálunk.

A kísérletekben az államilag elismert összehasonlító-fajtákhoz hasonlítjuk az új fajtajelölteket, míg több csoportban a kísérleti átlaghoz történik a hasonlítás. A kísérletekben több az EU-listán szereplő a gyakorlati termesztés számára fontos hibrid is szerepelt. Az előző évekhez viszonyítva a vizsgált fajták száma 6-tal növekedett. A vizsgált 83 hibridből 22 államilag elismert,21 EU-listán szerepelő,40 pedig fajtajelölt volt.11 hazai nemesítésű hibridet is vizsgáltunk kísérleteinkben. Kísérleti helyenként közreadjuk a terméseredményeket (1.-12. táblázat). A tenyészidőszak alatti megfigyelések eredményeit összevontan közöljük (13.-24. táblázat).

A beltartalmi és kórtani eredményeket a későbbiekben fogjuk közölni.

2014 tavasszal országos átlagban 1.8 °C-kal volt melegebb a megszokottnál, ezzel a 7. helyre került az 1901 óta homogenizált, interpolált adatok alapján a legmelegebb tavaszi középhőmérsékletek rangsorában. Ezen belül az idei március volt a mérések kezdete óta a legmelegebb. A tavasz első fele országos viszonylatban szárazabb volt a megszokottnál, de a május behozta a lemaradást. Így az idei tavasz összességében enyhén csapadékosnak mondható.

2014 nyara megtörte az utóbbi évek aszályos, forró nyári időszakainak sorát: idén elmaradtak a hőhullámok, hőségriadók és a perzselő meleg, valamint a három hónap átlagában a megszokottnál több csapadék jelentkezett. Ugyanakkor az is elmondható, hogy a 2014-hez hasonlóan csapadékos nyarak hűvösebbek szoktak lenni a fokozott felhőképződés miatt: a júliust emeljük ki, melynek időjárása néha már-már trópusi jellegűnek is beillett. A szeptember időjárása a sokévi átlagnál melegebb és csapadékosabb volt. Különösön a hónap első felében volt esős az idő. 2014 októbere az átlagosnál melegebb és csapadékosabb volt. Az őszi hónapok időjárása nem kedvezett a napraforgó betakarításának.

Remélem, hogy a közzétett eredmények hasznosak a napraforgótermelő gazdák számára.

Szekrényes Gábor

NÉBIH

fajtakísérlet napraforgó NÉBIH növénytermesztés