Bezárás

Négy szerződéstípus biztosítja a vagyonrendezést

Írta: Barna Ferenc - 2021 december 23.

Gördülékeny ügyintézést, általános jogutódlást és a gazdaságok működőképességének fenntartását biztosítja a több szerződéstípust felvonultató, a héten elfogadott, az agrárgazdaságok átadásáról szóló jogszabály – tájékoztat Nagy István agrárminiszter közleményében.

 

Felnőtt férfi és fiú gyermek
Az Agrárcenzus eredményei is mutatják, hogy öregszik a gazdatársadalom (Fotó: Horizont Média/Barna Ferenc)

 

Az új jogszabály célja a generációs megújulás támogatása és a generációk együttműködésének ösztönzése

Az egyéni gazdálkodók majdnem kétharmada 55 év feletti, és ennek a csoportnak is több mint fele 65 éves vagy idősebb. A gazdasági szervezetek irányítóinak pedig a fele idősebb 55 évesnél, ezért kiemelt jelentőségű a kormány számára az, hogy lehetővé tegye a gazdaságok zökkenőmentes átadását.

A gazdaságátadási szerződés keretében az átadó vagy átadók és egy átvevő köthet adásvételi szerződést, ajándékozási szerződést, tartási szerződést vagy járadéki szerződést a körülményeiknek megfelelően.

Annak érdekében, hogy a családon belüli vagyoni viszonyokat a családtagok rendezhessék, lehetőséget ad a törvény arra, hogy a négy szerződéstípust a felek kiegészítsék a mező-, erdőgazdasági célú földek használatával. Azaz a gazdaságátadó a mező és erdőgazdasági hasznosítású földek tulajdonjogát megtarthatja, a használatukat azonban a jogszabályok alapján a lehető leghosszabb időtartamra átengedi a gazdaságátvevőnek.

Az átvevő így az átadónak, illetve annak halála esetén a földeket megszerző örökösöknek biztosít folyamatos jövedelmet. Ha azonban a földek átruházása mellett döntenek a felek, akkor a gazdaságátadási szerződéssel átruházott földek esetében nem gyakorolható az elővásárlási jog.

 

Fontos a szakmai tudás és a kapcsolatrendszer

Egy gazdaság értékét nemcsak az egyes vagyonelemek adják, hanem a gazdálkodó tudása, kapcsolatrendszere is. Ezért annak érdekében, hogy a generációs megújulás sikeresen valósuljon meg, az öregségi nyugdíjkorhatárt elérő vagy ahhoz közeledő átadó és a nála legalább 10 évvel fiatalabb, maximum 50 éves átvevő együttműködésben állapodhatnak meg legfeljebb öt évre.

A szerződéssel együtt a gazdaságátadónak vállalnia kell, hogy a gazdaságban végzett tevékenységéhez képest új tevékenységet nem folytat, a gazdaság átruházása után pedig a gazdasághoz kapcsolódó tevékenységeit megszünteti. A gazdaságátadás célja ugyanis, hogy az átadó befejezze tevékenységét, és ne kezdjen új mező- és erdőgazdasági tevékenységbe. A törvénnyel bevezetett gazdaságátadási szerződés csak egy lehetőség azoknak, akik úgy döntenek, hogy végleg fel kívánnak hagyni a gazdálkodással. Aki nem vállalja a törvényben meghatározott feltételeket, az a jelenleg hatályos szabályok szerint eladhatja, átadhatja a gazdasága egy részét, vagy folytathatja a tevékenységét tovább.

 

A szerződés jogfolytonosságot biztosít a harmadik fél részére is

Az átvevő jogutódlással a szerződéssel minden, a gazdasághoz kapcsolódó polgári jogi kötelemben az átadó helyébe lép a szerződésben maradó harmadik fél hozzájárulása nélkül. Ennek következtében a szerződésben maradó fél és a szerződésbe belépő gazdaságátvevő között a jogviszony az eredetileg megállapodó felek közötti jogviszony folytatásának tekinthető, az átvevőt ugyanazok a jogok és kötelezettségek illetik meg, mint az átadót.

A szerződés időtartama nem kezdődik újra, az elévülés nem szakad meg, egyéb határidők sem indulnak újra. Ezek a szabályok vonatkoznak a haszonbérelt földekre is, azaz az átvevő átveszi a gazdaságátadó által használt földeket, és az eredeti szerződésnek megfelelően használhatja azokat.

 

Három generáció a képen
Az új szabályozás rugalmasabbá, egyszerűbbé és átláthatóbbá teszi a gazdaságok átadását (Fotó: Horizont Média/Barna Ferenc)

 

A törvény 2023. január 1. napján lép hatályba

A gyakorlati alkalmazáshoz szükséges egyéb jogszabályokat, az elengedhetetlen egyéb a feltételeket (például a hatóságok elektronikus rendszerei közötti kapcsolat kiépítése és eljárási szabályaik összehangolása) a hatályba lépésig fennálló egy évben meghozzák és kialakítják az illetékes minisztériumok és hatóságok.

Az agrárminiszter meggyőződése, hogy az új szabályozás rugalmasabbá, egyszerűbbé és átláthatóbbá teszi a gazdaságok átadását, és kellő ösztönzést is jelent mind az idősebb, mind a fiatalabb generáció tagjainak a mezőgazdaságban oly szükséges generációsváltás meglépéséhez.

 

Forrás: AM, Sajtóközlemény
Összeállította: Barna Ferenc