A támogatás minden mezőgazdasági termelő számára elérhető

Írta: Barna Ferenc - 2021 október 05.

Megjelent a 40 milliárd keretösszeggel kiírt, az Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása (ÖKO) című pályázat. A kötelezettségvállalás teljes ideje alatt az ökológiai gazdálkodás minősítési előírásait be kell tartani a támogatás feltételeként.

MákFontos, hogy az ökológiai gazdálkodás szabályait be kell tartani (Fotó: Horizont Média/Barna Ferenc)

A pályázat főbb ismérvei

 • A felhívás kódszáma: VP4-11.1.1.-11.2.1.-21.
 • Beadására 2021. október 25. és november 25. között van lehetőség, csak digitálisan a MÁK elektronikus felületén.
 • A kötelezettségvállalási időszaka 2022. január 1-jével kezdődik, három évig tart.
 • A támogatási intenzitás 100%.
 • Minimális támogatható területnagyság: a támogatással érintett terület minden földhasználati kategória esetében minimum 1 ha; az érintett tábla minimális mérete 0,25 ha nagyságú.
 • A támogatás a kötelezettségvállalási időszakra vonatkozóan, kifizetési kérelem alapján évente kerül odaítélésre normatív, területalapú, vissza nem térítendő támogatás formájában.

A pályázat főcélja az agrobiodiverzitás növelése, a gyepterületek védelmével és kezelésük szabályozásával a szénháztartás stabilizálásával az éghajlatváltozás elleni küzdelem.

Fontos kritérium, hogy a kötelezettségvállalás teljes időtartama alatt az ökológiai gazdálkodás minősítési előírásainak megfelelően kell folytatni a termelést (szántó, gyep, ültetvény földhasználati kategóriában, az átállás alatt levő és az átállt területeknél egyaránt).

 

Célok:

 • a biológiai sokféleség fenntartása és növelése,
 • a természetes önszabályozó folyamatok erősítése,
 • a talaj biológiai állapotának védelme és javítása,
 • a növényvédőszerek szakszerűtlen használatából és a helytelen tápanyag-gazdálkodásból eredő kedvezőtlen környezeti hatások csökkentése,
 • az élelmiszerbiztonság garantálása.

Ennek érdekében támogatja a pályázat a konvencionális területek ökológiai művelés alá vonását, illetve az ökológiai művelésbe vont területeken a gazdálkodási mód fenntartását.

MákA biológiai sokféleség fenntartása és növelése az egyik cél (Fotó: Horizont Média/Barna Ferenc)

A fókuszterületi célok (4-es vidékfejlesztési prioritáshoz kapcsolódóan):

4/A) A biodiverzitás visszaállítása és javítása, a természetvédelmi szempontból kiemelt fontosságú, mezőgazdasági műveléshez kapcsolódó kihívások kezelésével.

4/B) A vízgazdálkodás javítása, a műtrágya- és peszticidhasználat szabályozásának javítását is beleértve.

4/C) Az ökológiai gazdálkodás hatására – többek között – a talajállapot javulása.

A gazdálkodási napló

A támogatást igénylő köteles a gazdálkodási naplót vezetni papír alapon vagy elektronikusan. A kitöltéséhez kapcsolódó segédletet A termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III. 13. ) FM rendelet tartalmazza.

A kérelem értékelésénél érdemes a legmagasabb pontszámú szempontokra figyelni:

 • A területi szempontoknál a nitrátérzékenység hozza a legtöbb pontot.
 • A gazdaság összterületének az adott földhasználati kategóriájába bevinni kívánt részének nagysága is lényeges, mivel három kategória van, és ennek függvényében pontozzák (a legtöbbet a 75% feletti területbevonás kapja).
 • Amennyiben a gazdaság teljes területe kevesebb, mint 300 ha, ez is súlyozottan szerepel az értékelésben.

Többlet pont jár többek közt:

 • pályázó szerepelt az előző ÖKO programban,
 • szaktanácsadóval kötött szerződéssel rendelkezik.

MákA támogatói okirat nem jelent automatikus támogatási kifizetést, csupán a támogatásban való részvételre jogosít fel (Fotó: Horizont Média/Barna Ferenc)

Az ÖKO pályázat témájában is készített a NAK egy segédanyagot, mely a honlapján megtekinthető, illetve onnan letölthető.

A pályázatok őszi menetrendjével portálunk már korábban foglalkozott, ahol több felhívással kapcsolatban közöltük a legfontosabb információkat.

 

Forrás: NAK, Sajtóközlemény