Összefogásban képviselik az európai zöldség-gyümölcs iparág érdekeit

A madridi Fruit Attraction nemzetközi kiállításon a Francia Friss Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet találkozót szervezett az európai zöldség-gyümölcsszektorban tevékenykedő szakmai szervezetek számára, ahol a francia Interfel, a Magyar Zöldség Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács (FruitVeB), a spanyolországi Hortiespaña és az olasz Ortofrutta Italia képviselői találkoztak. A jelenlévő szakmai szervezeti vezetők ismertették saját tevékenységüket, valamint megvitatták jövőbeni együttműködésük lehetőségét, melyről szándéknyilatkozatot írtak alá.

A cél

A találkozón fontosnak tartották, hogy a különböző szervezetek megismerjék egymás feladatait, működését és az európai kertészet tagállami szintű ágazati problémáit. A megbeszélést követően a szervezetek képviselői szándéknyilatkozatot írtak alá, mely szerint a jövőben egységes álláspont kialakítására törekszenek, és megkezdik a munkát egy európai szintű szerveződés létrehozására annak érdekében, hogy az európai zöldség-gyümölcsiparág érdekeit hatékonyan és egységesen képviseljék, védjék.

A szervezetek közötti különbözőség ellenére az Interfel, a Hortiespaña, az Ortofrutta Italia és a FruitVeB hasonló szakmaközi kultúrával rendelkezik, és ugyanazon európai uniós szabályozás hatálya alá tartozik. Ezért együttműködésüket magasabb szinten kívánják folytatni. Tevékenységükről folyamatosan tájékoztatják egymást, és egyeztetnek az alkalmazható ágazati szabályozókról.

A szándéknyilatkozat

A megállapodás négy évvel ezelőtt született, amikor a francia, olasz és spanyol zöldség-gyümölcs szakmaközi szervezetek vezetői találkoztak, és információt cseréltek tevékenységükről és az alkalmazott jogi szabályozókról. Hollandia, Magyarország és Románia később csatlakozott az európai szakmaközi szervezeteket tömörítő csoporthoz.

A szándéknyilatkozat két részt ölel fel. Az első cikk az európai együttműködés célkitűzéseit, míg a második a közös kötelezettségvállalásokat taglalja.

1. cikk: Az európai együttműködés célkitűzései

A. Európai szintű együttműködésünk elsődleges célja, hogy a zöldség-gyümölcsszektorban tevékenykedő szakmai szervezetek egymás közötti információcserével segítsék az ágazat működését, és azokon a területeken, ahol szükséges és lehetséges, közös álláspont kialakításával az ágazatot képviselve együttesen lépjenek fel az európai irányító szervek és hatóságok előtt.

B. Másodlagos célunk, hogy a már létező és a most alakuló szakmaközi szervezeteket tapasztalatok megosztásával és jó gyakorlatok átadásával segítsük.

C. Harmadlagos célunk, hogy nemzeti sajátosságainkat megőrizve a friss zöldség és gyümölcs fogyasztását ösztönző közös programokat dolgozzunk ki, melyekben a termékek minősége és értéke kiemelt szerepet kap.

2. cikk: Kötelezettségvállalás

1. Évente két ülés megtartása, melyeken a szervezetek információt cserélnek, főként a következő témákban: gazdasági kérdések, promóció és kommunikáció, export, kutatás és fejlesztés.

2. Információcsere minden, az európai zöldség-gyümölcs szakmaközi szervezeteket és azok feladatait érintő témákban. Az európai uniós jogi szabályozás folyamatos monitorozása, különös tekintettel azokra az új, bevezetés előtt álló elemekre, melyeknek hatása lehet a zöldség-gyümölcs ágazatra. Koordináció a fent említett témákban, egységes álláspont kialakítása, közös véleményen alapuló szakmai dokumentumok kidolgozása és terjesztése.

3. A közös problémák azonosítása, annak érdekében, hogy a szervezetek pénzeszközöket gyűjtsenek olyan közös tevékenységekhez, mint például promóciós kampányok lebonyolítása, amennyiben a kommunikációs stratégia és a célok közösek; európai szintű „Kollektív események” lebonyolítása.

A beszélgetésben résztvevők: GRANDIN Laurent (alelnök, Interfel), BATTELLI Nazario (elnök, Ortofrutta Italia), DUPONT Bruno (elnök, Interfel), GONGORA Francisco (elnök, Hortiespaña), ORENGA Louis (igazgató, Interfel), HUNYADI István (szakmai igazgató, FruitVeB), MÁRTONFFY Béla (országos kertészeti osztályelnök, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara) a madridi Fruit Attraction kiállításon 2018. október 24-én

együttműködés gazdaság gyümölcs kertészet kiállítás