Pályázati aktualitások – 2015 január

Pályázati hírek, információk

 • Mintegy 2400 milliárd forint uniós forrás juthat 2020-ig a magyar mezőgazdaság részére. A közvetlen kifizetések uniós forrásból származó éves összegét, több mint 1,3 milliárd eurót két forrás adja. Az egyik a 2015-2020 közötti évek egyes pillérjének évenkénti mintegy 1,27 milliárd eurója, a másik, a kettes pillérből, az uniós szabályozás alapján az ország számára biztosított vidékfejlesztési forrásból a maximális 15 százalékos átcsoportosítási lehetőség évente mintegy 74 millió euró lesz.
A 2014-2020 között érkező uniós források felhasználásának keretét jelentő partnerségi megállapodás dokumentumait szeptember 11-én írta alá az Európai Bizottság Magyarországgal; az operatív programok a részleteket, az egyes területek támogatási céljait, prioritásait, forrásait vázolják fel.
A 2014-2020-as pályázati időszakkal kapcsolatban egyelőre annyi információ áll rendelkezésre, hogy Magyarország által az Európai Uniónak megküldött Operatív Programok jóváhagyásától függ az új pályázatok elindulása. Az Operatív Programok nagy részét Brüsszel elfogadásra késznek minősítette, de még nem fogadta el végérvényesen. Az elfogadás várhatóan január végén történik meg, amit az indokol, hogy a kormány január 31-ét határozta meg céldátumként, amikor is a 2015-ös év pályázati menetrendjét meghirdeti, amelyből ki fog derülni, melyik pályázati kiírás mikor jelenik majd meg.
2015 elején még két operatív programot kell benyújtani. Sajnos ezek között van az országos viszonylatban legnépszerűbb Vidékfejlesztési Program (VP) is. E program esetében szinte minden tagállam január-februárban teszi meg a kötelezettségét, a halgazdálkodási program esetében pedig még hiányzik az az európai uniós jogszabálycsomag, ami lehetővé tenné a beadást.
Az új uniós fejlesztési ciklus küszöbén már mindenki izgatottan várja, hogy megtudja, az egyes szakterületeken mikor és milyen témákban várhatók a konkrét pályázati kiírások. Ezt tartalmazza az ún. éves fejlesztési keret, amelynek közzétételi határidejét technikai okok miatt tavaly év végéről idén január végére halasztotta a 366/2014 (XII. 30.) kormányrendelet. Az említett technikai ok azzal függ össze, hogy az Európai Bizottság a magyar hatóságok által tavaly november közepén benyújtott Operatív Programokat még nem fogadta el véglegesen (december közepei hírek szerint elfogadásra kész státuszt adta meg év végére), így egyelőre a magyar fejlesztéspolitikai intézményrendszer csak a magyar költségvetés kockázatára tudna pályázatokat meghirdetni, amit nyilvánvalóan nem szívesen tenne meg. Emiatt tehát nincs még időkényszer, hogy az egész éves pályázati meghirdetési menetrendet véglegesítse az intézményrendszer, és azt rögzítse a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság.
A tervek szerint az első negyedévtől folyamatosan nyitja meg az új vidékfejlesztési pályázati lehetőségeket a kormány. A következő évek vidékfejlesztési politikájának fókuszában a magas kézimunka igényű ágazatok, a kis- és a közepes méretű családi gazdaságok, a fiatal gazdák támogatása, illetve a vidéki munkahelyteremtés áll. Az új támogatási ciklus legfontosabb célja a vidéki munkahelyek megőrzése és új munkahelyek teremtése. A hazai vidékfejlesztési politika középpontjában éppen ezért a munkaigényes ágazatok fejlesztése, különösképpen az állattenyésztés, a zöldség- és gyümölcstermesztés, valamint az élelmiszer-feldolgozás támogatása áll. A beruházási források egy jelentős része az energiahatékonyság növelését, a megújuló energiák használatának ösztönzését szolgálja majd. Ez erősíti az érintett ágazatok versenyképességét, egyúttal csökkenti az üvegházhatású gáz kibocsátását és a fosszilis energiától való függőségüket is.
Az élelmiszeripar fejlesztése nemcsak új munkahelyeket teremt, hanem biztos felvevőpiacot jelent a mezőgazdasági alapanyagoknak, amely hozzájárul a gazdák jövedelembiztonságához is.
Az elmúlt évek szélsőséges időjárási körülményeire reagálva a kormány növelné az öntözött területek nagyságát, a kertészeti ágazatban pedig jég- és fagykárelhárító rendszerek kiépítésére nyújt támogatást.
Új lehetőség a hazai agrár-vidékfejlesztésben az egyes intézkedéseket összehangolt módon alkalmazó alprogramok kialakítása. A Rövid Ellátási Lánc alprogram célja elsősorban a termelők helyi, termelői piacra jutásának támogatása, míg a Fiatal Gazda alprogram a 40 évesnél fiatalabb, szakirányú végzettséggel rendelkező, első ízben önállóan vállalkozó gazdálkodók támogatását célozza.
Az új támogatások igénybevételének célja, hogy minél egyszerűbben, gyorsabban és hatékonyabban jussanak a pályázók az uniós forrásokhoz.
A Miniszterelnökség arra törekszik, hogy több esetben már a hivatalos brüsszeli jóváhagyás előtt, nemzeti kockázatra megnyithassa a pályázatokat.
Várhatóan az elsők között írják majd ki az agráriumon kívüli kis- és középvállalkozások technológiai fejlesztéseihez, illetve beruházásaihoz kapcsolódó pályázatokat, az energetikai pályázatokat, amelyek a megújuló energiaforrások térnyerését támogatják, az infokommunikációs pályázatokat, valamint a kutatás-fejlesztési és az innovációs pályázatokat.
A 2007-2013-as uniós költségvetési időszakhoz képest az új, hétéves ciklusban kevesebb pályázat jelenik majd meg, de a kormány szándéka szerint ezek komplexebbek lesznek a korábbiaknál, egy kiírás keretében lehet majd az összefüggő, egymást erősítő projektekre pályázni.
 • Megjelent a Miniszterelnökséget vezető miniszter 12/2014. (XII. 30.) rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási tárgyú rendeletek módosításáról.
Ezek közül az általános szabályokra és egy népszerűbb jogcímhez tartozó módosításokra szeretnénk a figyelmet felhívni.

1. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet módosítása:

 • Kifizetési kérelmet évente február 1. és május 31., valamint augusztus 1. és december 31. között, a 2015. évben kizárólag február 1. és augusztus 31. között lehet benyújtani, kivéve a Technikai Segítségnyújtás intézkedést, valamint a komplex tájékoztatási tevékenység: gazdálkodói információs szolgálat intézkedést. Amennyiben az ügyfélre vonatkozó kifizetési kérelem benyújtási határidő 2015. január 1. és 31. között jár le, a támogatásra jogosult a kifizetési kérelmét 2015. február 1. és március 16. között szankció nélkül benyújthatja, kivéve, ha a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabály kifejezetten 2015. január 1. és 31. közötti benyújtási időszakot határoz meg.
 • Amennyiben a támogatásra jogosult ügyfél jogorvoslati eljárást követően 2014. március 31. után jogerőre emelkedett helyt adó, vagy részben helyt adó támogatási döntéssel rendelkezik, úgy legkésőbb 2015. május 31. napjáig, vagy ha a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabály ettől későbbi határidőt állapít meg a megvalósításra, illetve az utolsó kifizetési kérelem benyújtására, az abban foglalt határidőig köteles a támogatott műveletet megvalósítani, valamint az utolsó kifizetési kérelmet benyújtani.
 • A fiatal mezőgazdasági termelői minősítés iránti kérelmet az IH által rendszeresített, a Miniszterelnökség honlapján közzétett formanyomtatványon az Irányító Hatósághoz kell benyújtani 2014. december 31-ig.
  A módosítás értelmében 2015. január 1-től nem lehet új kérelmeket beadni a minősítés igénybevétele kapcsán.
  Valószínűleg az új pályázati ciklusban is megmarad a fiatal termelő fogalom, de a minőség megszerzését majd az új támogatási rendszer jogszabályi háttere szabályozza le.

2. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 104/2013. (XI. 14.) VM rendelet módosítása:

 • Amennyiben az ügyfél a jogerős engedélyt az utolsó kifizetési kérelemmel nem nyújtja be, és hiánypótlás keretében sem tudja pótolni, mert azzal még nem rendelkezik, vagy az engedély még nem emelkedett jogerőre, az MVH a kifizetési eljárást a jogerős engedély egy példányának vagy hiteles másolatának benyújtásáig, de legkésőbb 2015. szeptember 30-ig felfüggeszti. 2015. szeptember 30. napját követően a jogerőre emelkedett engedély hiánya esetén a kifizetési kérelem elutasításra kerül.
 • Még több fiatal gazda jut támogatáshoz az Irányító Hatóság 86/2014. (XII. 11.) közleménye értelmében. A jogszabályi módosítás alapján a 34/2014. (IV. 4.) VM rendelet a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához 2014. évben igényelhető támogatás megítéléséhez szükséges minimális ponthatár leszállításáról rendelkezik. A ponthatár csökkentését a folyamatban levő eljárásokban, a jogorvoslati eljárásokban, valamint a peres eljárásokban is alkalmazni kell. A módosítás értelmében az eredetileg kihirdetett 103 pontos nyerési ponthatárt 90 pontra szállítják le, ezzel újabb nyolcszáz pályázót juttatva a támogatás elnyeréséhez. Az új minimum-ponthatárt elérők esetében még decemberben meg is történt az elutasító határozatok saját hatáskörben felülvizsgálat utáni visszavonása, és az új támogató dokumentumok kipostázása is. A támogató határozatok jogerőre emelkedését követően 90 napjuk áll majd rendelkezésre a fiatal gazdáknak, hogy kifizetési kérelmeiket benyújtsák a támogatási összeg 90%-ára. A kifizetési kérelem benyújtásáról a 137/2014. (IX. 15.) MVH közlemény rendelkezik.
Az előző hétéves időszakban négy támogatási körben összesen mintegy 60 milliárd forint állt rendelkezésre, több mint 5000 ifjú gazdálkodó versenyképességének növelésére. Ebből 24,5 milliárd forint összegű támogatást már a Miniszterelnökség mint Irányító Hatóság ítélt meg a fiatal agrárszakembereknek.
A 2014-2020-as vidékfejlesztési programban is fontos célkitűzés a fiatal gazdák támogatása. A munkaerő-igényes ágazatokba történő intenzív forrásbevonás erősíti a vidék munkahelyteremtő és megtartó-képességét, stabil jövedelmet biztosít a mezőgazdaságból élők számára. Az előttünk álló uniós ciklusban Magyarország közvetlen támogatási keretének maximum 2%-át, továbbá a Vidékfejlesztési Program keretének várhatóan mintegy 6%-át is a fiatal gazdák támogatására fordítja.
 • 2015-től csak “aktív gazda” státuszú gazdálkodó kaphat támogatást. A Földművelésügyi Minisztérium felhívja a 2015. évben közvetlen támogatást igénylő mezőgazdasági termelők figyelmét, hogy a Közös Agrárpolitika reformjának 2015-től életbe lépő új szabályozása értelmében hazánkban is bevezetik az ún. “aktív mezőgazdasági termelő” fogalmát. Az aktív mezőgazdasági termelői státuszt az Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal a közvetlen kifizetések támogatási feltételeként fogja vizsgálni, a feltételeket részletesen meghatározó jogszabály megjelenése 2015. elejére várható.
 • Megjelent a 184/2014. (XI.21.) MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal erdők állományneveléséhez nyújtandó támogatások kifizetésének igényléséről szóló 40/2013. (II. 12.) MVH közlemény módosításáról. A módosuló rendelkezések az alábbiak voltak: A támogatási rendelet értelmében az ügyfél a támogatható műveleteket a támogatási határozat jogerőre emelkedésétől számított két évig, de legkésőbb 2015. január 9-ig köteles megvalósítani. Továbbá a közlemény alapján az ügyfél a megvalósított műveletre, erdőrészletenként egy kifizetési kérelmet nyújthat be, a támogatási határozat jogerőre emelkedésétől számított két évig, de legkésőbb 2015. január 29-ig.
 • Az MVH 187/2014. (XI. 27.) számú közleménye rendelkezik az egyes gyümölcs- és zöldségfélék termelőinek nyújtandó ideiglenes rendkívüli támogatás iránti kifizetési kérelmek benyújtásáról. Ennek megfelelően az MVH által engedélyezett és a kérelmező által végrehajtott intézkedésekre vonatkozó ideiglenes rendkívüli támogatás iránti kifizetési kérelmet 2015. január 31-éig postai úton kell benyújtani.
 • A 2015. évi mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételéről szól a 194/2014. (XII. 11.) számú MVH közlemény szerint a támogatási kérelem legkésőbb 2015. június 1. napján adható postára.
 • Megjelent a 214/2014. (XII.15.) számú MVH közlemény a történelmi bázis jogosultságok jogosultjának személyében bekövetkezett változás átírásának rendjéről szóló 102/2013. (VI. 24.) MVH Közlemény módosításáról.
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal felhívja jelenlegi ügyfelei figyelmét, hogy minden új elektronikus kérelem benyújtás előfeltétele a kötelező évenkénti egyszeri adatellenőrzés elvégzése. Az elektronikus ügyintézési felületre belépő ügyfél (vagy állandó meghatalmazottja, technikai közreműködője) figyelmeztető üzenet kap arról, hogy jelenleg, csak az ügyfél-nyilvántartás keretébe tartozó kérelmet nyújthat be. Amennyiben az ügyfél rendelkezik saját ügyfélkapuval, akkor az adatellenőrzést önmaga elvégezheti. Amennyiben az ügyfél rendelkezik olyan meghatalmazottal vagy technikai közreműködővel, akinek a jogosultsága kiterjed az ügyfél-nyilvántartási ügyek intézésére, akkor ezen meghatalmazott vagy technikai közreműködő jogosult az adatellenőrzés elvégzésére.
Az elektronikus adategyeztetés elvégzésének lépései:
Az “Ügyfél-Nyilvántartás” menün belül a “Nyilatkozat adatok megfelelőségéről” nyomtatvány kiválasztásával nyissa meg a nyilatkozatot. Tekintse meg az ellenőrizendő adatait, vizsgálja meg, hogy az adatai megfelelőek-e vagy sem. Amennyiben adatai megfelelőek, akkor nyújtsa be a nyilatkozatot az “ÜK. Beadás” gomb segítségével, ez esetben további teendője nincs, az elektronikus kérelmek azonnal beadhatóak. Amennyiben adataiban változás történt, akkor lépjen be az “Ügyfél-Nyilvántartás” menün belül az “Ügyfél-Nyilvántartásba bejelentett adatok módosítása” kérelembe, és jelentse be a szükséges módosításokat. Az adatellenőrzés bármely módon való elvégzését követően újra elérhetővé válnak, és az elektronikus támogatási kérelmek benyújthatóak.
 • 2014. december 12-én kimerült a borászati gépek beszerzésére kiírt pályázat rendelkezésre álló forrása. A Földművelésügyi Minisztérium Agrárgazdaságért Felelős Államtitkársága tájékoztatja a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzése jogcímre támogatási kérelmet benyújtó gazdákat, hogy a 83/2011. (VIII. 31.) VM rendelet alapján nyújtható támogatási keret a 2014. október 16-tól megnyíló pénzügyi évre vonatkozóan kimerült. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal tájékoztatása alapján a december közepéig beérkezett támogatási kérelmek mintegy 6,9 millió euró támogatási igényt tartalmaznak, amelyhez még az előző borpiaci évben benyújtott, de forráshiány miatt még ki nem fizetett támogatási igényeket is hozzá kell számolni. Ez azt jelenti, hogy a rendeletben meghatározott keretösszeget az igénylők jelentős támogatási igénnyel lépték túl. A nemzeti támogatási program más intézkedéseire tervezett források egy része átcsoportosítható a felmerült támogatási igények kielégítésére, ezért a Földművelésügyi Minisztérium a rendelkezésre álló keretet 4 millió euróról 8 millió euróra megemeli. A támogatás iránti jelentős igény miatt a tárca már korábban kezdeményezte, hogy a borászati üzemek modernizációját elősegítő támogatási forrás 2015-től a vidékfejlesztési keretből álljon rendelkezésre. Kormányzati szándék, hogy a borászati üzemek modernizációját elősegítő támogatási forrás a vidékfejlesztési program elfogadása után, annak forrásaiból és felhasználási szabályai szerint álljon rendelkezésre 2015-től. A nemzeti támogatási programból ezért a tervezés jelenlegi állása szerint, csak 2014-ben volt lehetőség támogatást igényelni a borászati gépek és berendezések beszerzéséhez.
Engedjék meg, hogy sikerekben gazdag boldog új évet kívánjunk minden kedves Olvasónknak!
Somogyi Tibor – Tavaszi Attila
Som-Tan Pályázati Tanácsadó Iroda – Bábolna