fbpx

Pályázati aktualitások

Írta: Szerkesztőség - 2018 június 15.

Ritkán fordul elő a Vidékfejlesztési Programban meghirdetett pályázatok közül olyan, hogy a megjelenéstől számított egy év elteltével még elérhető legyen a konstrukció – most egy ilyenről nyújtunk rövid tájékoztatót. Ez a felhívás az Együttműködések támogatása a rövid ellátási láncok és a helyi piacok kialakításáért, fejlesztéséért és promóciójáért.

Cél az ellátási lánc szereplőinek horizontális és vertikális együttműködése keretében a rövid ellátási láncok és a helyi, közvetlen értékesítési lehetőségek létrehozása és fejlesztése, valamint a mezőgazdasági termelők piacra juttatása által a jövedelmük növelése, amely megvalósítható a promóciós tevékenységek előmozdítása, és a közös értékesítési formák kialakítása, fejlesztése segítségével. A tartós és strukturált termelői együttműködések feladata, hogy többéves, egyéni és közös értékesítési formákat megteremtő, az alkalmi piaci megjelenést, eseti promóciós akciókat meghaladó, közvetlen értékesítést szolgáló együttműködéseket, saját üzleti modelleket alakítson ki. A termelői együttműködésen alapuló, rövid láncú értékesítési üzleti modell lehet minden olyan megoldás, amelyben a termelők és a végső fogyasztó között közvetlen az értékesítési kapcsolat, vagy abban maximum egy közvetítő szereplő vesz részt. Ilyen lehet többek között a rendszeres fizikai piaci megjelenés, illetve a közétkeztetés vagy a vendéglátás számára történő rendszeres beszállítás.

Támogatást igénylők köre

A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában vagy gazdasági társasági formában van lehetőség az alábbi feltételek teljesítése mellett:

  • legalább öt mezőgazdasági termelő és egy piacszervező szervezet együttműködésében jönnek létre, és
  • tagjaik között legalább öt, mikrovállalkozásnál nem nagyobb mezőgazdasági termelő van.

A REL-csoport tagjai nem lehetnek egymásnak kapcsolt vállalkozásai. A REL-csoport tagjai, illetve azok kapcsolt vállalkozásai nem lehetnek tagjai olyan REL-csoportnak, amely már jelen felhívás keretében támogatásban részesült, illetve Támogatói Okirattal rendelkezik, vagy ugyanabban az értékelési szakaszban nyújtott be támogatási kérelmet.

Mezőgazdasági termelőnek minősül az, akinek a pályázat benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évben árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.

A piacszervezési tevékenységet vállaló tag non-profit szervezet, illetve szociális szövetkezet és egyházjogi személy lehet. Nem lehet továbbá élelmiszer- vagy más kiskereskedelmi tevékenységet folytató franchise-hálózat tagja, illetve annak kapcsolt vállalkozása.

Amennyiben a pályázatot gazdasági társaságként megszervezett REL termelői együttműködés nyújtja be, a gazdasági társaság létesítő okirata alapján a mezőgazdasági termelőnek minősülő tagoknak legalább 30%-nak megfelelő tulajdoni hányaddal és leg-alább 30%-nyi szavazati joggal kell rendelkezniük. Ennek a feltételnek a gazdasági társaságnak a fenntartási időszak végéig meg kell felelnie.

Támogatható tevékenységek

1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan támogatható:

a. termelői együttműködésen alapuló, rövid ellátási láncú értékesítési üzleti modell kialakítása és működtetése, ennek érdekében új REL csoport kialakítása és működtetése;

b. létező REL-jellegű közvetlen értékesítést végző csoport esetén új projekt megvalósítása.

2. Választható, önállóan nem támogatható:

a. a REL-csoport tevékenységét szolgáló marketing és promóciós tevékenységek (az összköltség 25%-a).

b. a REL-csoport által értékesíteni kívánt élelmiszerek értékesítését, tárolását, hűtését, csomagolását, valamint az ezek előállításához szükséges alapanyag előkészítését szolgáló:

• épület bérlése (az összköltség 10%-a),

• épület átalakítása, bővítése, felújítása (az összköltség 10%-a),

• új eszköz, berendezés beszerzése (pl.: termék közvetlen fogyasztói értékesítését szolgáló, speciális felépítménnyel rendelkező haszongépjármű (hűtőautó), kerékpár, motoros tricikli, biztonságtechnikai eszköz, pénztárgép, POS terminál). Haszongépjármű, motoros tricikli, illetve kerékpár beszerzése esetén az összköltség 5%-a.

c. A REL-csoport tevékenységéhez szükséges piackutatás, célcsoport elemzés.

d. Immateriális beruházások: számítógépes szoftverek megvásárlása vagy kifejlesztése, licencek, szerzői jogok, REL-hez kapcsolódó védjegyek megszerzése. Védjegy és minőségrendszer kidolgozása esetén az összköltség 25%-a.

e. A REL csoport és/vagy a tagjai számára közös, saját védjegy, illetve minőségrendszer kialakítása.

Nem támogatható tevékenységek

  • A mezőgazdasági termékek, élelmiszerek továbbértékesítés céljából – ide nem értve a vendéglátó, ill. szálláshely-szolgáltatási tevékenységet – történő forgalomba hozása, átadása, értékesítése.
  • Használt gépek, berendezések vásárlása.
  • Mobiltelefon, laptop, tablet, személyi számítógép és egyéb szórakoztatóelektronikai eszköz vásárlása.
  • A helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése című felhívás keretében támogatható tevékenységek.
  • Mezőgazdasági termelő tevékenységhez kapcsolódó beruházási elemek.
  • Élelmiszeripari feldolgozótevékenységhez kapcsolódó beruházási elemek, mivel a jelen felhívás keretében megalakult REL-csoportok tagjai ilyen típusú beruházásainak támogatása, mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyság elősegítése a feldolgozásban című, valamint a borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása című felhívások keretéből lehetséges.
  • A REL-csoport közös tevékenységéhez nem kapcsolódó, vagy egyes termékeket népszerűsítő önálló promóciós és marketing tevékenység.
  • Vízi, légi vagy közúti gépjármű, kivéve speciális felépítményű hűtőautó.

Megkezdés, befejezés, fenntartás

A megvalósítás a pályázat benyújtását követő naptól saját felelősségre megkezdhető. A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat kézbesítését követő naptól számított 3 év áll rendelkezésre. Az üzemelte tési kötelezettség a projekt megvalósításának befejezésétől számított 3 évig áll fenn, valamint 3 évig fenn kell tartani a REL-csoportot és a közvetlen értékesítési tevékenységet.

Támogatás összege, mértéke

A vissza nem térítendő támogatás összege 300 ezer euró. Az egy naptári évben igényelhető támogatás mértéke nem haladhatja meg a teljes támogatási összeg 75%-át. A REL-csoportok létrehozása és működtetése esetében a támogatási intenzitás 90%. Beruházási elemekhez kapcsolódó költségek esetén a támogatási intenzitás KMR régióban 50%, míg a nem KMR régióban 60%.

Pályázati összefoglaló

Rovatunkban a már jelenleg is folyamatban lévő és a közeljövőben várható agrár- és vidékfejlesztési pályázati lehetőségeket foglaljuk össze röviden.

A pályázat benyújtása

A pályázat benyújtására 2019. június 19-ig van lehetőség.

Somogyi Tibor – Tavaszi Attila

Som-Tan Pályázati Tanácsadó Iroda – Bábolna