Regionalitás, GMO-mentesség, 100% ökológiai céltudatosság!

Sok esetben még mindig elkülönül az állattenyésztés a takarmánynövény termesztésétől és a takarmánykeveréstől. Azonban ma már egyértelmű, hogy a leggazdaságosabb és legtermészetesebb az, ha ezek a tevékenységek nem válnak el egymástól.

Az ökológiai gazdálkodásra nem egy földtől elrugaszkodott megvalósíthatatlan gazdálkodásformaként kell tekinteni, hanem sokkal inkább az alapvető természeti összefüggésekre nagyobb hangsúlyt fektető, modern és hosszabb távon fenntartható, környezettudatosabb gazdálkodásként, melynek keretében biztonságos élelmiszer előállítás valósul meg. A végső cél azonban ebben az esetben is egy olyan bevételi forrás megteremtése, mely hosszútávon a családok megélhetését biztosítja, legyen szó kisméretű családi vagy nagyobb gazdaságról.

Az ökológiai állattenyésztő vállalkozás célja egyszerű: a kiváló minőségű, lelkesedéssel előállított helyi élelmiszer értékesítése. Egyértelműen látható, hogy azok a vállalkozások tudnak nyereséget termelni, melyek esetében magas a hozzáadott érték. Ilyen például az a tejelő tehenészet, amely a magas zsírtartalmú tejet feldolgozott formában, saját fagylaltmárkaként hozza forgalomba. Vagy az a bio sertéstenyésztő, aki a közeli megyeszékhelyen saját kiskereskedelmi egységükön kívül más, emelt minőségi kategóriába tartozó egységek, mint például szállodák és éttermek felé való értékesítést választotta. Az ökológiai gazdálkodás kapcsán a regionalitás kulcsfontosságú! Minden bio termelőnek a környezettudatos gazdálkodás mellett a termékek magasabb hozzáadott értéket (feldolgozott) eredményező, és a közelben haszonnal eladás modelljét kell követnie.

Az ökológiai gazdálkodás a fenntarthatóságról, az elemek komplex rendszerben történő hasznosításáról szól. Jó nemzetközi példa erre egy amerikai biofarm. Ezen a farmon hetente hajtják a marhákat legelőről legelőre. A lelegelt, és megtrágyázott területre 2-3 nap múlva mobil baromfi ólat húznak. A kapirgálással a baromfik hozzájárulnak a terület egyenletes trágyázásához, valamint plusz bevételt eredményeznek a hús és a tojás révén a gazdaság számára.

Sokszor elhangzik, hogy nehéz piacot találni a termékeknek. Nos, ez valóban nem egyszerű feladat, de az ellenőrzött minőségű termékek esetében mégis sokkal könnyebb lehet.

A kiváló élelmiszer előállításához kiváló alapanyagra van szükség

Az állati termékek helyi szintű értékesítése mellett meg kell említeni az ökológiai állattenyésztés egyéb hasznot teremtő hozadékát. Az állattartás nagy szerepet játszik a talaj termékenységének megőrzésében és fokozásában.

Az ökológiai állattenyésztésre nem szabad úgy tekinteni, mint egy különálló tevékenységre, egy igen komplex, alapos gondolkodást és tervezést igénylő gazdálkodási forma. A körfolyamat egyik állomása. A talaj-növény, növény-állat és állat-talaj közötti kölcsönhatások alapvető fontosságúak a gazdálkodás fenntarthatósága, egyensúlya és gazdaságossága szempontjából. Ügyelni kell tehát a növénytermesztés és az állattartás közötti összhangra, mind az állatok takarmányszükségletének fedezése, mind a képződő trágya megfelelő elhelyezése és a túllegeltetés elkerülése érdekében.

A Magyarországon is érvényes uniós szabályok meghatározzák azon alapkövetelményeket, melyek szükségesek egy állattenyésztéssel is foglalkozó ökológiai gazdálkodás számára Az ökológiai állattartás során az előírások szerinti tartástechnológia mellett a másik legfontosabb tényező a takarmány. Egyrészről azért mert az állattenyésztési költségek 55-70%-át a takarmányköltségek teszi ki. Például szarvasmarha esetében legeltetés mellett a napi 60-80 kg zöldtakarmányon felül, 1 kg testtömeg gyarapodás eléréséhez kb. 3,0 kg abrak, míg 1 liter tej termeléséhez kb. 0,4 kg abrak szükséges naponta. Másrészről ezek eredete, minősége és beltartalmi értéke nagyban befolyásolja az állatok egészségét és a teljesítményét, valamint a végtermék minőségét.

Regionalitás

Az ökológiai gazdálkodó számára az egyik legfontosabb elv kell, hogy legyen, nemcsak az értékesítés, hanem a beszerzés során is. AZ EU-bio rendeletek szerint ugyanis az ökológiai állattartás legalapvetőbb követelménye minden állatfaj szempontjából, hogy takarmányukat állatfajonként eltérő százalékban (növényevők 60%, illetve sertés, baromfi 20%), de a gazdaság részét képező területekről származó növények felhasználásával kell biztosítani, vagy ugyanabban a régióban működő más ökológiai gazdálkodással együttműködve kell azt előállítani, hiszen tilos a konvencionális takarmányok etetése.

Termőföld nélkül tehát nem lehetséges ökológiai állattartás, de miért is akarnánk elválasztani a kettőt, hiszen a legelőfű az állatok legtermészetesebb és legolcsóbb tömegtakarmánya! Emellett az állatfaj igényeihez igazodó, az előírásoknak megfelelő nagyságú kifutót biztosíthatjuk állataink számára!

GMO-mentesség

Az EU Bio előírások szerint az ökológiai termelés során GMO-k és GMO-kból vagy azok felhasználásával előállított termékek élelmiszerként, takarmányként, technológiai segédanyagként, növényvédő szerként, műtrágyaként, talajjavító szerként, vetőmagként, vegetatív szaporítóanyagként, mikroorganizmusként és állatként nem használhatók.

Már a takarmány alapanyagok termelése során, valamint a takarmányozás által is törekszik az ökológiai gazdálkodás a biztonságos élelmiszer-előállításra. Ami kimondva vagy kimondatlanul is nagy hozzáadott értéket képvisel egy ökológiai termék esetében!

100% ökológiai céltudatosság

Ökológiai takarmányozás során is a legfontosabb alapkövetelmény, hogy a takarmány az állatok különböző fejlődési szakaszához igazodva kielégítse tápanyagszükségletüket, egészségüket biztosítsa. Egyetlen eltérés, mindezt ökológiai minőségű alapanyagokkal elérni! Ennek megfelelően az ökológiai takarmányokban is felhasználhatók vitaminok és nyomelemek, azonban nem mindegy, hogy milyen formában, milyen forrásból!

Az Európai Unió törekvése az, hogy a jövőben 100%-ban bio takarmányra alapozott állattartás valósuljon meg. Konvencionális takarmány etetése tilos! Egyetlen engedmény a sertés és baromfifajok esetében, hogy korlátozott arányban 5%! nem ökológiai gazdálkodásból származó fehérjetakarmány is etethető, azonban ez a jelenlegi szabályozás szerint 2014. évben lehetséges utoljára. Ez a kivétel köszönhető annak, hogy jelenleg az ökológiai fehérjetakarmány források szűkösek. Ezért is fontos újabb fehérjeforrások felkutatása, és alkalmazása a bio állattartásban.

A nagyüzemi állattartásban alkalmazott fajták nem minden esetben felelnek meg a bio előírások szerinti tartásra. Például a baromfik esetén meghatározott hízlalási időtartammal kell számolni, ami hosszabb, mint a konvencionális húsbaromfik esetében. Így a konvencionális tartás során sikeres hibrid fajta esetében egyáltalán nem lehetünk biztosak abban, hogy az ökológiai körülmények között is hasonlóan jól teljesít majd. Ezért is fontos, hogy a tenyésztési célnak megfelelő, helyi, őshonos fajtákat válasszunk gazdaságunkba! Akiknek lehetőségük engedi az ökológiai előírások betartása mellett tenyészcéljainak megfelelőbb például: ízletesebb baromfi hús saját fajtát is kialakíthat.

Aki már ma úgy építi fel ökológiai gazdaságát, hogy teljesíti e jövőbeni elvárást, versenyelőnyhöz juthat. A mai gazdasági környezetben minden apró előny a túlélést jelentheti.

A hazai ellenőrző szervezetek, köztük cégünk, a Hungária Öko Garancia Kft. részletesen kidolgozott, gyakorlatias információs anyagaival segíti a gazdálkodókat a jogszabályok helyes értelmezésében és a szükséges adminisztráció kialakításában. A visszaélések következtében a gazdálkodók egyre növekvő adminisztrációs terhei mellett úgy gondoljuk, hogy továbbra is az elkötelezett, lelkesedéssel és örömmel végzett gazdálkodás kell, hogy a legfontosabb maradjon!

állattenyésztés gmo takarmány