fbpx

Így üzemel jogszerűen a családi gazdaság

Írta: Barna Ferenc - 2020 december 31.

A családi gazdaságokkal kapcsolatos ügyintézés tudnivalóit, a nyilvántartásba vétel szabályait, az illetékes hatóság meghatározását és jogköreit tartalmazza a végrehajtási rendelet.

Az év utolsó napjaiban jelent meg „A családi gazdaságokról szóló törvény” részletszabályait tartalmazó kormányrendelet a Magyar Közlönyben.

családi gazdaság
Családi gazdaság valahol az Alföldön (Fotó: Barna Ferenc)

 

A Kormány 665/2020. (XII. 28.) rendelete meghatározza:

  • A mezőgazdasági őstermelők és az őstermelők családi gazdaságának nyilvántartásának szabályait.
  • Az őstermelői nyilvántartás üzemeltetésére illetékes szervet és feladatait.
  • A hatósági ellenőrzésre jogosult szervet, az ellenőrzés eszközeit, módszereit, a szankcionálás szabályait.
  • A családi mezőgazdasági társaság nyilvántartásba vételének, és ellenőrzésének szabályait.

 

A kérelem benyújtása

A mezőgazdasági őstermelő és az őstermelők családi gazdasága a nyilvántartásba vétele iránti kérelmet a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarához (NAK) kell benyújtani. Az Agrárkamara a nyilvántartásba vételi eljárás során bejegyző határozatot hoz.

A NAK oldalán megtekinthető, letölthető a kérelmek benyújtásához szükséges nyomtatványok és tájékoztatók.

A rendeletben foglaltak a törvénnyel együtt 2021. január 01-én lépnek hatályba, pár szabály kivételével, melyek 2022. január 01-ével lesznek alkalmazandók.

 

A záró rendelkezések

A jogszabály számos, a témát érintő kormányrendeletet módosít a jogszabály.

Az 1. számú melléklet tartalmazza a mezőgazdasági őstermelői nyilvántartásban szereplő, a tevékenységre és az előállított termékre vonatkozó adatokat.

A 2. számú melléklet a hozzátartozó láncolatot és az igazoláshoz szükséges igazolásokat vázolja fel.

Állattenyésztés
A mezőgazdaságban dolgozóknak dönteni kell (Fotó: Barna Ferenc)

 

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara továbbra is kiemelten kezeli a 2020. évi CXXIII. törvény végrehajtását, a tárgykörben a gazdák tájékoztatását és segítését fő tevékenységi körének tekinti.

Korábban adtunk hírt a NAK tematikus, a témában megjelent tájékoztató oldaláról, mely folyamatábrával segíti a termelőket, hogy be tudják azonosítani, mely gazdasági formát célszerű választaniuk a januárban hatályba lepő új törvény szerint.

A végrehajtási rendelet letölthető a közlöny hivatalos oldaláról.

 

Forrás: NAK