Rendfelszedő pótkocsik a takarmányozási technológiában

Írta: Szerkesztőség - 2013 május 08.

A rendfelszedő pótkocsik használata szálastakarmány-betakarításban a nyugat-európai mezőgazdaságban erősen eltolódott a zöld etetés és a szenázskészítés céljából történő rendfelszedés, beszállítás, zöld etetés esetén az etetőútra, szenázs készítéskor pedig tárolótérben történő ürítés irányába.

A hazai nagyüzemi szálastakarmány-betakarítási technológiákba azonban a rendfelszedő pótkocsik nem illeszthetők be versenyképesen a bálázásra alapozott széna- és szenázs, illetve a döntően szecskázásra alapozott munkafolyamatokba.

A jelenlegi, a kisüzemi családi állattartást támogató irányzatoknak a következtében azonban a rendfelszedő pótkocsik kisebb raktérfogatú, teherbírású és egyszerűbb konstrukcióinak használata is előtérbe kerülhet.

Ebből a szempontból figyelmet érdemelhetnek a rendfelszedő pótkocsik rotációs kaszával szerelt változatai.

A kisebb, egyszerűbb szerkezeti kialakítású rendfelszedő pótkocsik a nagyobb testvéreikhez hasonlóan megbízhatóság, technológiai alkalmasság, munkaminőség tekintetében minden igényt kielégítenek.

A közepes méretű és állatállományú vállalkozásokba pedig a – szeletelővel, bontóhengerekkel, szalagos kihordó adapterrel szerelt automatikával, fedélzeti komputerrel vezérelt – nagyobb teherbírású rendfelszedő pótkocsik illeszthetők be a takarmányozási- és szenázs készítési technológiájukba.

A rendfelszedő pótkocsik alkalmazása iránti igény növekedését az is alátámaszthatja, hogy a hazai takarmányozási gyakorlatban a silókukorica és keverékeiből készült jó minőségű tömegtakarmányok etetése mellett, a szintén kiváló minőségű fű- és lucernaszilázsok etetése is egyre nagyobb szerepet kap.

Éppen ezért célszerű a különböző méretű állattartó telepek igényeinek megfelelő rendfelszedő pótkocsik konstrukciós kialakítását és a takarmányozási technológiába való beillesztését elemezni.

A rendfelszedő pótkocsik – eltekintve a lejtős területeken alkalmazható magajáró alvázra szerelt felépítményektől – egytengelyes, nagyobb változatok tändem, esetleg tridem futóművel szerelt változatban készülnek, a tändem és tridem tengelyes futóművek gyakran kormányzott és rugózott kivitelűek. (1. ábra)

 

1. ábra Rendfelszedő pótkocsik rendszerbe sorolása

 

1. ábra Rendfelszedő pótkocsik rendszerbe sorolása

A rendfelszedő pótkocsik szerkezeti kialakítását a 2. ábrán szemléltetjük.

A kisebb teljesítményű pótkocsik rendfelszedő berendezéssel és lehordó szerkezettel szerelt legegyszerűbb változatai gyep, illetve lucernaszéna-készítésre használhatók.

A szeletelő késekkel és kiosztó adapterrel felszerelt változatok megkönnyítik a széna kezelését, és emellett szenázs készítésre, illetve zöldtakarmány kiosztásra is alkalmasak.

A nagyobb teherbírású és nagyobb raktérfogatú változatok többsége aprítóberendezéssel, bontóhengerekkel, és egyes változatok szalagos kiadagoló, illetve kiosztó berendezéssel készülnek, és elsősorban fonnyasztott zöldtakarmányok, gyep-, ill. lucernaszilázs készítésre és kiosztásra használhatók.

 

2. ábra: Kisüzemi rendfelszedő pótkocsik fontosabb szerkezeti részei (1. futómű, 2. alváz a lehordószerkezettel, 3. kocsiszekrény a magasítóval, 4. állítható vonórúd, 5. kitámasztóláb, 6. rendfelszedő és anyagtovábbító, 7. tartókonzol a kezelőszervekkel, 8. lehordószerkezet hajtás, 9. hátsó ajtó)

 

2. ábra: Kisüzemi rendfelszedő pótkocsik fontosabb szerkezeti részei

(1. futómű, 2. alváz a lehordószerkezettel, 3. kocsiszekrény a magasítóval, 4. állítható vonórúd, 5. kitámasztóláb, 6. rendfelszedő és anyagtovábbító, 7. tartókonzol a kezelőszervekkel, 8. lehordószerkezet hajtás, 9. hátsó ajtó)

A kisebb teljesítményű és raktérfogatú rendfelszedő pótkocsik:

 • rugózatlan vagy rugózott futómű
 • alváz
 • szeletelővel ellátott rendfelszedő
 • anyagtovábbító
 • kiadagoló berendezés
 • üresmenetben lehajtható magasítóval szerelt kocsiszekrény mechanikus kilincsművel
 • hidromotorral meghajtott kaparóléces láncos lehordószerkezet
 • nyitható hátsó ajtó
 • fék- és világító berendezések a konstrukciók jellemzői. (3. ábra)

3. ábra: Hidraulikus és mechanikus ajtónyitás és a lehajtható magasítók

 

 

3. ábra: Hidraulikus és mechanikus ajtónyitás és a lehajtható magasítók

A nagyobb teljesítményű és raktérfogatú változatok is hasonló konstrukciók, csak komplettebb üzemelést és biztonságosabb közlekedést segítő automatikával rendelkeznek, rugózott és kormányzott futóművel készülnek. (4. ábra)

 

 

4. ábra: A kormánymechanizmussal szerelt pótkocsi rendfelszedés közben

 

4. ábra: A kormánymechanizmussal szerelt pótkocsi rendfelszedés közben

A rendfelszedő pótkocsik használatát Magyarországon az elmúlt időszakban a nagyüzemi termelési viszonyok kissé háttérbe szorították.

A kisüzemi családi állattartó vállalkozások kialakulásával azonban a rendfelszedő pótkocsik kisebb raktérfogatú változatainak használata előtérbe kerülhet.

A közepes, 300-400 tehén tartására berendezkedő állattartótelepek igényeinek pedig a nagyobb, 30-40 m3 raktérfogatú változatai felelnek meg. (5. ábra)

 

 

5. ábra: Nagy raktérfogatú szeletelős rendfelszedő pótkocsi zöldtakarmány betakarításban

 

5. ábra: Nagy raktérfogatú szeletelős rendfelszedő pótkocsi zöldtakarmány betakarításban

A kisebb, 20-25 m3 raktérfogatú rendfelszedő pótkocsikra alapozott szálastakarmány betakarítási, zöldetetési (széna- és szenázs készítési) technológiát a kisebb állatállománnyal (10 max. 100 tehén vagy marha) gazdálkodó üzemek tudják jól alkalmazni.

A kis raktérfogatú rendfelszedő pótkocsik esetében a megelőző munkaműveletek (kaszálás, rendrevágás, rendkezelés) megfelelő minőségben történő elvégzése, a pótkocsik biztonságos üzemeltetése, és a takarmány minősége szempontjából is meghatározó.

A kisüzemi szálastakarmány-betakarítási technológiákban használható rendfelszedő pótkocsik előnye éppen a munkaműveletek összekapcsolásában rejlik.

A munkaműveleteket már a rendrevágás során is összekapcsolhatjuk, mellső függesztésű kasza + hátsó függesztésű rendterítővel kombinálva a két munkaművelet egyszerre elvégezhető.

Szénakészítésben a rendrevágásra mind gyep, mind lucerna esetében szársértő berendezéssel felszerelt rendrevágók használhatók előnyösen.

Használatukkal a száradási idő és ezzel a beltartalmi veszteségek csökkenthetők.

Csapadékos időjárás esetén a takarmány egyenletes átszáradásának érdekében a rendterítést szükségszerűen el kell végezni.

Gyepszéna készítéskor a dobos rotációs kaszák után visszamaradt keskeny, de az esetleg elterített rendeket is célszerű nagyobb folyóméter tömeget adó rendekbe összerakni.

Lucerna esetében a pergési veszteség elkerülésére csak abban az esetben kell a rendrevágott anyagot megbolygatni, ha ez az időjárási viszonyok miatt elkerülhetetlen.

Ebben az esetben vezérelt ujjas rendrakó használata a célszerű.

Szálas széna felszedésére szeletelő-, illetve kiosztó berendezéssel nem rendelkező alapváltozatú rendfelszedő pótkocsik is alkalmasak.

A renden levő gyepszénát 20-25% nedvességtartalom mellett kell felszedni.

A tárolási helyre történő szállítás után az anyag ömlesztve leüríthető és ezután pajtában vagy szabadtéren kézi erővel bekazalozható.

A lucernát kissé magasabb, 30% körüli nedvességtartalom elérésekor célszerű felszedni, és beszállítás után hideglevegős kazalba rakva, utószárítással lehet elérni a végleges 15-16% nedvességtartalmat.

Éppen a kazalozási vagy betárolási munkák megkönnyítése szempontjából jelent előrelépést a szeletelő-, illetve kiosztó berendezéssel szerelt változatok használata.

Ugyanis a szeletelővel felaprított szálastakarmány fogadóasztalra is üríthető, majd innen dobóventilátorral pajtába betárolható.

Szenázskészítésre a szeletelővel felszerelt rendfelszedő pótkocsik alkalmasak.

Az aprítás mértékét célszerű 50 mm körülire választani, vagyis általában mindkét szeletelő késsort szükséges használni.

Jó minőségű szenázst 55-60% nedvességtartalmú anyagból lehet készíteni.

A felaprított anyag ürítése történhet közvetlenül falközi silóba, vagy tárolótoronyba töltés esetén fogadóasztalra.

A korábbiakban már említett előnyökkel a kisüzemi tehén- és marhatartásban a zöldetetés speciális célgépe lehet a mellső függesztésű kaszával is kiadagoló- és kiosztó berendezéssel felszerelt rendfelszedő pótkocsi. (6. ábra)

 

 

6. ábra: Mellső függesztésű kaszával szerelt gépkombináció

 

6. ábra: Mellső függesztésű kaszával szerelt gépkombináció

Ezek egyszerűbb változatai az anyagot az előzőleg rotációs kaszával levágott rendről szedik fel.

A takarmányozási munka egyszerűsítése céljából a munkaműveletek összekapcsolhatók a rendfelszedő pótkocsi vonórúdjára szerelt vagy az üzemeltető traktor mellső függesztő berendezéséhez kapcsolt rotációs kaszával a kaszálás és rendfelszedés egymenetben elvégezhető.

Az állattartó telepre szállított zöldtakarmány így közvetlenül kiosztásra kerül. (7. ábra)

 

 

7. ábra: Rendfelszedő pótkocsi etetőútra adagolás közben

 

 

7. ábra: Rendfelszedő pótkocsi etetőútra adagolás közben

A rendfelszedő pótkocsiknál a gyári beállításokon és beszabályozásokon túl nem sok teendő adódik.

Az üzembe helyezésnél inkább a különböző csatlakoztatások pontos elvégzésére kell törekedni.

A rendfelszedő pótkocsik biztonságos üzemeltetésének alapvető feltétele az üzemeltető traktor kifogástalan műszaki állapota.

Ez a követelmény elsősorban az üzemeltető traktor: légfékrendszerével, hidraulikusrendszerével, TLT-hajtásával, leadott motorteljesítménnyel, a motor műszaki állapotával szemben áll fenn.

A légfékberendezés csak a megfelelő kivezérelt nyomás mellett működik biztonságosan, ennek értéke a nemzetközi előírások szerint nem lehet alacsonyabb, mint 4,8 bar.

A hidraulikus rendszert is jelentős mértékben igénybe veszik a kisüzemi rendfelszedő pótkocsik üzemeltetése során.

Minden esetben az üzemeltető traktor hidraulikus hálózatáról működtetik a vonórudat megemelő hidraulikus munkahengert, a rendfelszedő berendezés kiemelését végző munkahengert.

A berendezések működtetésére a kivezérelt nyomásnak 120-160 bar közöttinek kell lennie.

A fentiek mellett a berendezések – különösen a hidraulika csatlakozók – tisztaságára érdemes nagy gondot fordítani.

A mechanikus hajtású rendfelszedő pótkocsiknál – a TLT-re csatlakozó kardántengely rögzítésének ellenőrzése mellett – a meghajtóláncok feszességét kell az előírt értékre beállítani.

A kihelyezett hidraulikus rendszerű, hidrosztatikus hajtású pótkocsiknál a hidraulikus rendszer nyomását kell ellenőrizni, és a kezelési utasításoknak megfelelően beállítani.

A rendfelszedő berendezés működési magasságát az alátámasztó görgők vagy támkerekek segítségével úgy kell beállítani, hogy a rugós ujjak a renden lévő szálastakarmányt veszteségmentesen felszedjék, de a rugós ujjak ne járjanak a talajba.

Ez azt jelenti, hogy a működési magasságot a tarló magasságnak mintegy 1/2-re célszerű állítani.

A rendfelszedő berendezés azonban csak akkor dolgozik rendesen, ha a megfelelő talajterhelés értékét a tehermentesítő rugók előfeszítésével megfelelő értékre állítottuk.

Ha a rugókat nagyon előfeszítjük a talajterhelés alacsony értékű lesz, és a berendezés nem követi megfelelően a terepegyenlőtlenségeket, és nagy lesz az elhagyási veszteség értéke.

A rugók gyenge előfeszítése pedig – különösen nedves talajon – a támkerekek talajba süllyedését eredményezi, és így a rendfelszedő rugós ujjai a talajba dolgoznak.

A rendfelszedő pótkocsik szeletelő berendezését a technológiai igényeknek megfelelően kell beállítani.

Szénakészítéskor egy, vagy esetleg mind a két késsor egy karos mechanizmus segítségével kiiktatható.

Szenázskészítés és zöldetetés esetén azonban mindkét késsor üzemeltetése szükségszerű.

Nagyon fontos a rendfelszedő pótkocsi üzemeltetésekor a lehordó láncok feszességének az utánállítása.

A lehordó láncok feszítésénél ügyelni kell arra, hogy a láncágak párhuzamosan fussanak.

A kiadagoló berendezéssel szerelt változatoknál pedig a kihordó szalagok feszességét tanácsos műszakonként ellenőrizni, és szükség esetén utánfeszíteni.

A kihordó szalagot feszítő tengelyt rendszerint csavarorsók segítségével úgy kell elmozdítani, hogy az a meghajtó tengellyel párhuzamos legyen.

Ugyancsak fontos a pótkocsik üzemállapotának megfelelő láncsebesség beállítása:

 • Rendfelszedéskor: szakaszos üzemben a hozamnak és a haladási sebességnek megfelelő sebességet kell választani.
 • Ürítéskor: minden esetben a legnagyobb láncsebességet célszerű használni.

Az újonnan terjedő fóliahengerben történő tartósításkor pedig a lehordószerkezet sebességének pontos szabályozása, és az adagolóhengerek egyenletes anyagtovábbítása jelent előnyt.

 • Zöldtakarmány kiosztáskor: az állatállomány igényeihez igazodó takarmányadagot a kezelési utasításban előírt láncsebesség, illetve haladási sebesség megválasztásával kell kiosztani.

A rendfelszedő pótkocsikat az elmúlt években a gyártók a felhasználói igények – minél szélesebb körű és minél jobb kielégítése – érdekében igen dinamikusan és hatékonyan fejlesztették, ennek megfelelően kiforrott konstrukciók.

A fejlesztés irányai: manapság a betakarítási teljesítmény növelése, a munkaminőségi mutatók javítása, az üzembiztosság növelésén túl a minél szélesebb körű technológiai alkalmazhatóság és az automatizálás.

Így egyre nagyobb számban jelennek meg a kikapcsolható, illetve a gyorscsatlakozóval gyorsan kiiktatható szeletelővel felszerelt változatok.

A dinamikus igénybevétel csökkentésére – az újabb változatoknál – a térfogatnövelő rész zöldtakarmány szállításkor, illetve üresmenetben hidraulikus munkahengerrel lehajtható.

Ugyancsak a dinamikus igénybevétel csökkentése érdekében a nagyobb teherbírású változatoknál a rugózott tändem futóművek alkalmazásának irányába hat a fejlesztés.

A rendfelszedő pótkocsik említett műszaki fejlesztési eredményei következtében a takarmánykészítési technológiában a jó minőségű szenázskészítésben, az etetési technológiában pedig a kiosztó berendezések használata mellett – a korábbiakhoz képest – szélesebb körben használhatók.