Soyzin etetése a gyakorlatban

GMO-mentes védett fehérjeforrásai közül a Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft. (BBT) Soyzin nevű termékével immár 5 éve van piacon. Ennek jegyében körkérdést intéztünk partnereinkhez, vevőinkhez, hogy mondjanak véleményt a termékről, valamint annak felhasználása során szerzett tapasztalatokról.

Napjainkban számtalan védett fehérjeforrás érhető el a piacon, ezért nem könnyű eligazodni a termékek között. Főleg, ha hozzávesszük, hogy Magyarországon az évente felhasználásra kerülő közel 50 000 tonna védett fehérjeforrás jelentős része import eredetű génmódosított szójából származik annak ellenére, hogy a GMO-mentes élelmiszerek iránti kereslet növekedése éppen a GMO-mentes takarmányok szükségességét helyezi előtérbe.

Soyzin termékünk

GMO-mentes magyar szójából származik. A kidolgozásra került kíméletes gyártástechnológiának köszönhetően 70%-os UDP hányada mellett (nyersfehérjére vonatkoztatva) kiváló nyersfehérje emészthetőséggel rendelkezik. Fontos megemlíteni, hogy vizsgálati eredményeink alapján a SOYZIN-ben lévő telítetlen zsírsavak jelentős része áthalad a bendőn anélkül, hogy előfordulnának a telítetlen zsírsavak etetésével járó olyan negatív hatások, mint pl. a tejzsírdepresszió. Ennek köszönhetően nemcsak az egyes telítetlen zsírsavak kedvező élettani hatásaival számolhatunk (javuló kondíció, erősebb immunrendszer, javuló szaporodásbiológiai eredmények), de a SOYZIN etetésével csökkenthető az adagban használt védett zsírok aránya is.

Földrajzilag az egész országot lefedve, öt felhasználó fogja megosztani az olvasókkal a gyakorlati tapasztalatokat. Az alábbi kérdéseket intéztük a telepek szakmai irányítóihoz:

Hogyan hallott a Soyzinról, milyen információk alapján döntött a bevezetéséről a telepen?

Röviden mutassa be a telep takarmányozási sajátosságait, (tömegtakarmányok, egyéb tápalkotók, a takarmányozás technológiája)!

Az etetés során melyek voltak a fő szempontok és célok, amit az etetéssel el szeretett volna érni?

Teljesítette-e az elvárásokat a termék?

Korábbi időszak termelési eredményeivel összehasonlítva, jelenleg elégedett-e a termelés alakulásával?

A Nemesszalóki Mg Zrt. részéről Baki Zoltán (a továbbiakban B.Z.) főállattenyésztő, és Tóth László takarmányozási vezető állt rendelkezésünkre. Szintén az ország nyugati részét képviselve nyilatkozott Nyúl Jenő (a továbbiakban Ny.J.), a Cankó 2000 Kft. szarvasmarha-ágazat vezetője Bogyoszlóról. A Bicskei Mg Zrt. azon cégek közé tartozik, amelyek takarmányozási folyamataiban éppen ezzel a fehérjeforrással veszünk részt, és egy éves kapcsolatunkat ez a termék alapozta meg. Simon Áron, a szarvasmarha-ágazat vezetője osztotta meg velünk tapasztalatait. A keleti országrészből a Gyulai Agrár Zrt. állattenyésztési igazgatója, Fürj Antal (továbbiakban F.A.) volt segítségünkre. Végül, de nem utolsó sorban egy hölgy következik a felsorolásban: Gyürki Anita (továbbiakban Gy.A.) ágazatvezető a csanádpalotai székhelyű AGRÁR-KER Kft. képviseletében válaszolt a kérdésekre.

Az 1. kérdésre, mely a termék „képbe kerülésével” kapcsolatos, az alábbi válaszok születtek.

B.Z.: Takarmányozás terén a Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft.-vel 2015-ben kezdtünk el szorosabban együttműködni. Ekkor a receptekben még külön-külön szerepelt védett fehérjehordozó és védett zsír. BBT szaktanácsadónk – Halász Róbert – először 2016 nyarán beszélt új fejlesztésükről a Soyzin-ról, ami egy full fat szójaalapú védett fehérje- és zsírforrás. Ősszel a laktáció első felére készített egy javaslatot, amelyben az előbbiekben említett kétféle védett termék a Soyzin-nel lett kiváltva.

Ny.J.: 2018 májusában vettem át a Cankó 2000 Kft. szarvasmarha-ágazatának vezetését. Takarmányozási szaktanácsadást egy külsős szakember végzi, aki évek óta használja a BBT által gyártott Soyzin-t, ő ajánlotta figyelmünkbe a terméket.

S.Á.: Más takarmányos cég szaktanácsadójától hallottam a termékről. Egy lépésben kellett megoldanom az állatok fehérje- és energiaigényének növelését. Igyekeztem olyan terméket találni, amivel egyszerre tudom mindkét oldalt megtámogatni. Az állomány fehérje-energia egyensúlya a körülményekhez képest igen jó volt, ez a kiváló minőségű tömegtakarmányoknak volt köszönhető. A Soyzin által bevitt energia és fehérje kellett ahhoz, hogy az állatok tudják növelni a tejtermelést.

F.A.: A Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft.-vel a 2000-es évek elejétől vagyunk kapcsolatban. A napi munkánkban a takarmányos cég fejlesztéseit gyakran kipróbáljuk, sokszor részt veszünk egy-egy új termékük tesztelésében, üzemi kísérletekben. A Soyzin etetésére először 2015 októberében kaptunk javaslatot.

Gy.A.: A cégünket látogató BBT-s – Éliás Dávid – beszélt nekünk először az új termékükről. Számunkra fontos volt, hogy GMO-mentes, magyar termékről van szó, illetve hogy a bevezetésével költségmegtakarítást tudtunk elérni a korábbiakhoz képest.

Láthatjuk a partnerek válaszaiból, hogy a Soyzin ismertsége már elérte azt a szintet, hogy nemcsak a saját szakembereink vesznek részt a termék bevezetésében, hanem más rendszerek is használják, illetve független szaktanácsadók is szívesen ajánlják.

A 2. kérdésben a telepek takarmányozási hátterével foglalkoztunk annak érdekében, hogy bemutathassuk, a Soyzin milyen rugalmasan alkalmazható különböző helyzetekben is.

B.Z.: Következők szolgálják a tömegtakarmány-bázisunk alapját: silókukorica-szilázs, lucernaszenázs, olaszperje-szenázs, valamint réti- és lucernaszéna. Melléktermékek közül melaszt, glicerint és sörtörkölyt használunk. Teljes takarmánykeverékeinkben saját kukorica és gabona mellett vásárolt fehérjeforrások (e.napraforgó, e.repce, e.szója, és Soyzin) szerepelnek.

Termelőállomány esetében 4 takarmányozási csoport van kialakítva – fogadó, nagytejű, közepes és apasztás előtti. Önjáró 18 m3-es Faresin keverő-kiosztó etetőkocsival napi két alkalommal történik az etetés.

Ny.J.: A Cankó 2000 Kft. telepén a következők szolgálják a tömegtakarmány bázis alapját: kukoricaszilázs, lucernaszenázs, és az ősgyepeken megtermelt fűszenázs. Melléktermékek közül csak melaszt használunk. Teljes takarmánykeverékeinkben saját kukorica és gabona mellett vásárolt fehérjetakarmányok (e.szója, e.napraforgó és Soyzin) szerepelnek. Termelő állomány esetében 4 takarmányozási csoport van kialakítva – fogadó, nagytejű, közepes és apasztás előtti. Vontatott Faresin etetőkocsival napi egy alkalommal zajlik az etetés.

S.Á.: A telepünkön egy 27 m3-es, Sitrex márkájú, önjáró etetőkocsi üzemel. Ez a gép látja el az összes jószágot a telepen. A 2018-ban betakarított takarmányaink jó minőségűek lettek. 37% sz.a. tartalmú silókukoricánk van, 40%-os keményítőtartalommal, a lucernaszenázst 38%-os sz.a. tartalom és 22% fehérje jellemzi. A fogadó és az elsőborjas, nagytejű tehenek receptje ugyanaz. Ezeket egy menetben is etetjük ki. A többször ellett tehenek szárazanyag-felvevő képessége folyamatosan nő. Jelenleg 26,5-27 kg-nál tart. Ennek alakulását minden nap ellenőrzöm. Ezen csoportokon felül van még 1-1 elsőborjas, illetve többször ellett közepes tejű csapat is, illetve egy kistejű csoport. Ezek értelemszerűen már nem kapnak Soyzint. A tejelő tápban egy komplett premixet használunk, ami tartalmaz élesztőt, karbamidot, puffer anyagot és minden szükséges mikro- és makroelemet valamint vitamint. E mellett etetünk kukoricát, extrahált napraforgót és a Soyzint. Tervben van, hogy a napraforgó mellé betesszük a repcedarát, mint fehérje hordozót, valamint szeretnénk kalászossal is bővíteni a tápot.

F.A.: Jelenleg közel 800 db tehenünk van. A takarmányozásunkban vezető szerep a kukoricaszilázsnak és a lucernaszenázsnak jut. Ezek mellett használunk időnként más takarmányokat is: szudáni szenázs, festulolium-szenázs, illetve különböző keverék, szenázsok is megjelennek a telepen. Az utóbbi években melléktermékek (nedves CGF, melasz) is belekerültek a tehenek adagjába. A termelőcsoportok elhelyezése hagyományos, fogadó, nagytejű, közepes és kistermelésű csoportok vannak kialakítva.

Gy.A.: A 450 db-os tehenészetünkben az utóbbi években nagy gondot fordítunk a tömegtakarmányok termelésére és azok minőségére. Több esetben is sikerült elnyerni az általunk előállított szenázsokkal (olaszperje, rozs, lucerna) az ÁT Kft. által alapított „Év tömegtakarmánya” díjak egyikét. A termelés emelkedéséhez a javuló telepi és technológiai körülményeken kívül ez a tényező járul hozzá legnagyobb mértékben.

A válaszokból kitűnik, hogy a különböző technológiájú, és más-más takarmányokkal rendelkező telepek esetében is egyszerűen megoldható a Soyzin beillesztése a telepi adagokba!

A 3. körkérdésben a megoldandó feladatokról és céljaikról beszéltek válaszadóink.

B.Z.: A Soyzin bevezetésével kapcsolatban részünkről az elvárás az volt, hogy a takarmányozási napra vetített költségek csökkenjenek, miközben az állomány megőrzi jó termelési színvonalát és egészségügyi státuszát. Így 2016 novemberében a már meglévő készletek alapján ún. átmeneti adagokkal indultunk el, majd december közepén a Soyzin teljesen leváltotta a receptekben szereplő védett fehérjét és zsírt.

Ny.J.: Munkahelyem átvételekor elfogadható termelés volt. Apró és szisztematikus munkával kívántam előrehaladni. Így takarmányozás terén nem szándékoztam nagyobb horderejű változtatást. A Soyzin-t meghagytam, ami a későbbiekben sem tűnt rossz döntésnek és jelenleg is etetjük. Célom a jobb laktációkezdet, valamint annak csúcsán magasabb termelési szint.

S.Á.: A cél kettős volt, elsősorban a tejtermelés növelése, másodsorban pedig egyértelműen az állomány jobb tápanyag- ellátottsága szerepelt a céljaim között. Közvetve az állomány szaporodásbiológiai paramétereinek, valamint kondícióbeli javulásának elősegítése érdekében.

F.A.: Esetünkben a receptúra egyszerűsítése volt az egyik szempont, de ennél is nagyobb jelentőséggel bírt, hogy szaktanácsadónk a javaslatát a költségek csökkentésével tette meg. Rövid időn belül átállt a teljes állomány, nem volt zökkenő, a termelés emelkedett.

Gy.A.: Néhány évvel ezelőtt jelentős istálló és fejőházi beruházásokat valósított meg cégünk. A 2015-ben megfogalmazott elvárások egyaránt hangsúlyosan tartalmazták a hozamok emelését, a költségek csökkentését, illetve a GMO-mentes takarmányozással megvalósított tejtermelését kialakítását. Szaktanácsadónk négy alternatívát vázolt fel a költségek és a lehetséges GMO-mentesség alapján. A legkedvezőbb költségszintű tápot választottuk, melyben a Soyzin volt a legfontosabb változás.

Láthatjuk a válaszok alapján, hogy a telepek szerteágazó célokat fogalmaztak meg, melyek között meghatározó a termelés emelése, költségcsökkentés, GMO-mentes takarmányozás megvalósítása, illetve a szaporodásbiológiai és egészségügyi státuszok javítása. Az említett célok elérése sikeresen valósult meg partnereinknél!

A 4. kérdésben arra voltunk kíváncsiak, hogy a termék használatával kapcsolatosan elégedettek-e partnereink.

B.Z.: Elvárásaink teljesültek. Már az ún. átmeneti időszakban az egyes termelési csoportok takarmányozási napra vetített költségei is csökkentek (-0,3-3,4%), ami a kiindulási helyzethez képest a végső receptek esetében még kedvezőbb lett (-4-4,3%). Közben az állomány fajlagos hozama még javulni is tudott.

Ny.J.: Elvárásaim teljesültek, igaz apróbb változtatások történtek a takarmányozásban, valamint a technológiában is. Szűk egy év elteltével azt mondhatom, hogy a laktáció indulása mind az elsőborjas, mind a többször ellett tehenek esetében pozitív irányba változott.

S. Á.: A két cél közül mindkettőt sikerült megvalósítani. Jó termelés mellett az állatok kondíciója is látványosan erősödött, valamint a szaporodásbiológiai eredményeken is sikeresen tudtunk javítani.

F.A.: 2016-tól az eredményeink javultak, mely abban az időben a fajlagos termelésünk emelkedését jelentette. A tej mennyiségi emelkedésén kívül a beltartalom is pozitívan változott, mert 2017 első hónapjaiban a termelt tej tejzsír tartalma mintegy 0,4%-kal volt magasabb, mint két évvel korábban a Soyzin- etetés megkezdésének időszakaszában.

Gy.A.: A Soyzin használatával a kitűzött céljainkat sikerült maradéktalanul elérni: azóta is GMO-mentesen takarmányozzuk az állományunkat. Sikerült a termelésünket jelentősen emelni, kihasználva ezzel a telepi épületek és a fejőházunk korszerűsítésében rejlő előrelépési lehetőségeket. 2018-ban a teljes év folyamán az ÁT Kft. befejési adatai alapján 35,0-40,0 kg között alakult az állomány fejési átlaga! A takarmányozási költség kezelését a relatíve jobb tejfelvásárlási árakat produkáló időszakban is nagyon fontos tényezőnek tartom a jövedelmezőség szempontjából.

A megkérdezett Soyzin-felhasználók véleménye egybecseng abban a tekintetben, hogy a termék használatával céljaikat sikerült megvalósítani és szakmailag sikeres éveket tudhatnak maguk mögött. Reméljük, hogy a termék további alkalmazásával sikereiket a későbbiekben is elő tudjuk segíteni!

A záró kérdéskörben arra voltunk kíváncsiak, hogy jelenlegi termelésükkel mennyire elégedettek a kollégák.

B.Z.: A 2,5 év távlata alapján elmondhatjuk, hogy a termékkel és a hozzá kapcsolódó szaktanácsadással elégedettek vagyunk. A bendő néhány apróbb kilengéstől eltekintve kiegyensúlyozottan van takarmányozva és ennek köszönhetően a termelés elvárásainknak megfelelően alakul, sőt az adott időszakban 308 db vemhes üsző értékesítésére is sort tudtunk keríteni. Ny.J.: A laktáció indulásával elégedettebb vagyok! 2018-as év első negyedévéhez képest az idei év elején induláskor a tehenek 2 literrel adnak több tejet és a laktáció csúcsán is magasabb termelésre képesek.

S.Á.: A korábbi időszakban rengeteg problémánk volt! Az állomány eleve sajnos nagyon gyenge kondícióval, gyenge immunitással és rossz termelési paraméterekkel rendelkezett. A következetes munka és a jó takarmányok elkészítésével sikerült kedvezőbb feltételeket teremtenünk, a tervek szerint ezek megvalósulása után szerettünk volna következő lépésként új komponenst választani. Itt esett a Soyzinre a választás. A Soyzin etetésének elkezdésével az eredmények látványosan fejlődtek. Magasabb energia- és fehérjeszint biztosításával nőtt a tejtermelés, emelkedett a tej beltartalma és a szaporodásbiológiai helyzet is javult.

F.A.: Az etetés kezdete óta eltelt időszak összességében eredményes volt, de meg kell találni a továbblépés érdekében az ágazat hatékonyságát javító tényezőket. Az ágazat érdekében az elmúlt években nagyon komoly beruházásokat végzünk: igyekszünk fenntartani a géppark műszaki színvonalát, új takarmánykeverőt építettünk a telepen, bővítettük a silótér, illetve fedett tároló kapacitásunkat. A nyereségességet csak a hozamok további javításával tudjuk fenntartani!

Gy.A.: Az állomány genetikai képességeinek kiaknázásában nagyon jelentősen sikerült a telepi rekonstrukciót követően előre lépni! Az elmúlt négy év alatt ki tudtunk alakítani a munkaszervezésben, telepi technológiák, műszaki színvonal, tömegtakarmány termesztés területén egy magasabb színvonalat jelentő gazdálkodást, mely egyértelműen hozta magával a jó eredményeket!

 

Köszönjük az elmúlt időszakban megvalósult partneri együttműködést, vevőinknek további eredményes gazdálkodást és sikeres tejtermelést kívánunk!

Éliás Dávid
vezető szarvasmarha-szaktanácsadó

Halász Róbert
szarvasmarha-szaktanácsadó

Dr. Tanai Attila
fejlesztési vezető

GMO-mentes takarmány