fbpx

Szakmai fórum a Földművelésügyi Minisztériumban a talajok védelméről

Írta: - 2017 szeptember 05.

A Földművelési Minisztérium és a Magyar Talajbaktérium-gyártók és -forgalmazók Szakmai Szervezetének szervezésében 2017. június 21-én szakmai kerekasztal-beszélgetést tartottak hazánk termőtalajainak állapotáról és védelméről, minőségük megőrzéséről.

A kerekasztal beszélgetés témája volt, hogy termőtalajainkról, azok jelenlegi minőségi állapotáról és várható alakulásukról szakmai egyeztetést folytassanak a szakemberek, a jövőbe mutató, fenntartható és mezőgazdasági ökonómiai szempontokat is figyelembe vevő cselekvési tervet, programot dolgozzanak ki a termőtalajok minőségének megőrzésére, ahol arra lehetőség adódik javításukra.

Talajerózió

A beszélgetés során kiemelték, hogy a termőtalajok minőségi tulajdonságainak és mennyiségének csökkenése világszintű jelensége várhatóan a közeli jövőben nem fog változni, ezzel szemben az emberi népesség növekedése folyamatos tendenciát mutat. Jelenleg hazánk területének körülbelül 80%-a alkalmas lehet valamilyen szintű és ágazatú növénytermesztére, azonban amennyiben tovább árnyaljuk a képet, azt tapasztaljuk, hogy például szervesanyag-tartalom szempontjából az igen gyenge termőhelyi kategóriába tartozó talajaink aránya meghaladja a 15%-ot. Ez az érték nagyrészt a művelési ág változásaiból, az abból fakadó talajeróziónak köszönhető (Magyarország Környezeti Állapota, 2015.).

Célok és irányok

E folyamatok következményeként egy főre jutó szükséges élelmiszer-mennyiséget egyre kisebb területen kell előállítani. Eközben a talajok minőségi állapotának negatív tendenciájú változása és a klímaváltozás hatására az előállított élelmiszer- és takarmány-alapanyagok beltartalmi mutatói is sok esetben elmaradnak a kívánalmaktól. Élelmiszer- és takarmány-alapanyagaink beltartalmi mutatóinak csökkenése pedig szintén nagyobb termelt mennyiségeket tesz szükségessé. Ilyen formán egyértelmű célnak kell lennie, hogy egységnyi területről a termőtalajok védelme és, ha lehetséges, javítása mellett a lehető legtöbb és legjobb minőségű hozamot realizáljuk.

A szakemberek a beszélgetés során olyan a jövőben fontos kérdéseket, kutatási és fejlesztési területeket fogalmaztak melyek

  • a talajok degradációjával (pl.: savanyosodás, eróziós hatások, szerves anyag tartalom minőségi és mennyiségi változása stb.),
  • a talajélet jelentőségével, változásával és szerepével az agrártermelésben,
  • a talajok aktuális állapota és a termelés, takarmányelőállítás összefüggéseivel

kapcsolatban komplex, az agrártermelés és hazánk szempontjából termelési, ökonómiai és környezetvédelmi szempontokból foglalkoznak.

A kérdéseket a beszélgetésben részt vevő szakterületek képviselői fogalmazták meg, az év hátralevő részében a szakemberek e feladatok megoldására dolgoznak ki javaslatokat. Mindezt oly módon, hogy az a jövőben stratégia formájában a Földművelésügyi Minisztériumhoz benyújtható legyen, és így talajaink védelmét a lehető legnagyobb arányban biztosítani tudjuk a termelés érdekeinek sérülése nélkül.

Fotó: Francz Ilona