SZAKMAI GYAKORLAT VÁLLALKOZÓI KÖRNYEZETBEN HÓDMEZŐVÁSÁRHELYEN

A mezőgazdasági képzések mindig, mindenhol és minden szinten hangsúlyosan építenek a szakma gyakorlati ismereteire. Nincs ez másként a Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Karán, Hódmezővásárhelyen sem. A gyakorlatorientált képzés legfontosabb bázisát az SZTE Tangazdaság Kft. képezi, amely a korábbi tanüzem átalakítását, illetve 2008. évi bejegyzését követően profitérdekelt tevékenységével valós termelési, vállalkozási és piaci viszonyok között biztosítja a Kar számára az oktatás, a kutatás és a szaktanácsadás gyakorlati oldalának feltételeit.

 

 

A Kft. ágazatai a következők:

Növénytermelés (őszi búza, kukorica, napraforgó, lucerna) 378 hektáron, amely hozamából biztosítja a meglévő állatállomány szálas- és silózott takarmány, továbbá alomszükségletét. A szemes terményeket értékesítik. A meglévő géppark esetenkénti több műszakos munkával képes a feladatok elvégzésére, sőt mezőgazdasági szolgáltatást is tud végezni a társaság.

 

Új-zélandi segítséggel létesített 41 ha területű intenzív legelő juhászati teleppel. A 250 anyás magyar merinói juhállomány és szaporulata csak az ellések időszakában van bent a hodályokban. Legeltetési idényben a nyáj a legelőn van.

Az intenzív legeltetésen alapuló, villanykarámmal szakaszokra oszt ott terület a folyamatos legeltetés mellett a juhok szénaszükségletét is biztosítja. Az anyák utánpótlása mellett a növendék állomány pecsenyebárányként kerül értékesítésre.

 

 

A tejtermelő tehenészeti bemutató telep 50 tehén és szaporulata számára tervezett kötetlen tartású épülete egy holland családi farmtípus technológiáját modellezi. Az istállóhoz 2×4 állásos fejőház, 2100 literes hűtve tárolóval ellátott tejház és kétoldali karámrendszer tartozik.

A Holstein-fríz állomány tervszerű állategészségügyi ellenőrzése, optimális takarmányozása, gondozása extra tejminőséget biztosít. A 30 kocás sertéstelep referencia üzemeként épült, mely technológiáját tekintve zárt rendszerű.

A férőhelyek kialakítása során a tervezők és kivitelezők messzemenően figyelembe vették az Európai Uniós állatvédelmi és környezetvédelmi normatívákat. Így többek között a telepen nincs rácspadozat, minden részegységben almozás történhet. A fiaztatóban és a malac utónevelőben pedig padlófűtés van.

A Kft-ben és jogelődeiben 1977 óta foglalkoznak a magyar nemesített tyúk változatának a fedett és kopasznyakú kendermagos magyar tyúk fajtafenntartó nemesítésével. 1982 óta a tenyésztői munka eredményeként az állomány törzstenyészet. Cél a magyar kendermagos tyúk két változatának genetikai szerkezetét megőrizni.

Napjainkban egyre jelentősebb mennyiségű tenyésztojást értékesítenek.? Az ismertetett ágazatok nyújtanak lehetőséget a tantárgyi gyakorlatok az évközi és összefüggő gyakorlati oktatás, a kutatás, a továbbképzések gyakorlatainak és a szaktanácsadás bemutatóinak eredményes megvalósításához. A helyszínen az oktatást a Kar Takács Ferenc Képző Központja is segíti korszerű infrastruktúrájával (pl. légkondicionált tanterem és számítógépterem).

 

 

A fenti ágazatok valamint egy kísérleti kert és egy kísérleti istálló lehetőséget biztosítanak egyetemi kutatási programok megvalósításához, illetve az itt folyó kísérletekben résztvevő hallgatók tapasztalataikat a tudományos diákköri dolgozat, vagy a szakdolgozat elkészítésénél hasznosítják.

A SZTE Mezőgazdasági Karán folyó mezőgazdasági képzések tantervi célkitűzése a gazdálkodási kultúra terjesztése, továbbá olyan gyakorlati szakemberek kibocsájtása, akik alkalmasak mezőgazdasági üzemekben a gazdálkodás tervezésére, szervezésére, irányítására, gazdaságos működtetésére és rendelkeznek a legalapvetőbb szakmai szemlélettel, jártasságokkal, készségekkel és kompetenciákkal.

Ez utóbbiak kialakítása érdekében a hallgatók betekintést nyernek a gazdálkodás mindennapi gyakorlatába, és részt vesznek az éppen aktuális napi munkákban. A gyakorlatok során a hallgatók megtanulják az adott szakterületen alkalmazott technológiai eljárásokat, a mindennapi gyakorlatban alkalmazható tapasztalatokra tesznek szert, és átfogó képet kapnak a gazdálkodó egység működéséről, gazdasági tevékenységéről és irányításáról.

A képzési cél elérését nagymértékben segíti, hogy a biztosított, a mezőgazdasági termelés szépségeit és nehézségeit egyaránt hűen tükröző valós vállalkozói környezet, amelynek titka, hogy nincsenek titkai.

juhászat növény növénytermelés oktatás tehenészet tyúk