Számos ország már felismerte az agrárerdészeti rendszerek előnyeit. Most rajtunk a sor!

Hazánkban az agrárerdészeti rendszerek a mezőgazdasági alkalmazása annak ellenére kevésbé elterjedt, hogy számos előnyt jelen a gazdálkodók számára.

A XIX. század végéig a gazdálkodók sokfunkciós mezőgazdálkodásra törekedtek, olvasható a NAK honlapján. A birtokokon helyet kaptak gabonatermelő-területek, legelők, kaszálók, gyümölcsösök, erdők vagy facsoportok, valamint zöldségeskertek (pl. fás legelők gyümölcsfákkal, illetve mézelő fafajokkal, vagy mezőgazdasági táblák fasorokkal, facsoportokkal).

Az intenzív mezőgazdálkodás térhódításával ez a sokszínű tájhasználat megszűnt. A felsorolt földhasználati formák ugyan megmaradtak, de a közöttük fennálló szoros kölcsönhatások megszűntek, a külterületeken egymástól elszigetelt, nagy területű mezőgazdasági táblák alakultak ki.

Az intenzív mezőgazdasági művelés hátrányaival (tömörödött, kiélt, szennyezett, víz és szél által erodált talajok, kedvezőtlen klímaviszonyok, stb.) szembesülve napjainkban több nyugat-európai, illetve mediterrán országban ismét terjed a gazdálkodók körében az elaprózottabb térszerkezetű, többfunkciós mezőgazdálkodás. Mivel ezekben a termelési rendszerekben a sokfunkciós használat részeként jellemzően fák, fasorok, facsoportok telepítésére is sor kerül, a termelési rendszer modern elnevezése „agrár-erdészeti rendszer” vagy „agrárerdészet”.

Szántóföldi műveléssel kombinált fatermesztés előnyei

Az agrár-erdészeti rendszerek előnye a gazdálkodó oldaláról, hogy a hozama összességében nagyobb, mintha az egyes hasznosítási módokra elkülönülten kerülne sor. Példaként 1 hektár fasorokkal kombinált szántóterület hozama elérheti 0,8 hektár szántó és 0,6 hektár erdő együttes hozamát.

A létesítéséhez 2009 óta jelentős összegű normatív támogatás igényelhető: ha telepített faegyedek száma nem haladja meg erdei fafajok esetében a 100 darab/hektár, illetve ezen felül gyümölcsfák esetén a 99 darab/hektár mértéket, akkor a terület hosszú távon is SAPS jogosult marad. Emellett a szántóföldi műveléssel kombinált fatermesztés hozzájárulhat a zöldítési feltételek teljesítéséhez is.

Összeállította:
Csomor Zsolt

erdészet gazdálkodás gazdálkodó gazdaság gyümölcs gyümölcsös mezőgazdaság szántóföld támogatás telepítés termelés termesztés zöldítés
..