Tárolótelepek anyagmozgatási feladatai

A búza termésátlaga a hírek szerint 1 t/ha-ral, több mint az elmúlt évi, azonban az aszályos időjárás – a mostani már hosszan tartó – szárazság és hőség sok kárt okoz a kukoricatermesztésben, és a várható termésvolumen és hozam vonatkozásában elmarad a várakozásoktól.

Az 1. táblázat szerinti volumen megtermelése, és az ahhoz kapcsolódó munkafolyamatok lebonyolítása, különösön a gabonafélék betakarítása, aratása mindig kiemelt, és az egész ország érdeklődését kiváltó feladat. Az aratás, illetve betakarításhoz kapcsolódó logisztikai műveletek a szállítás, a termény fogadása, tisztítása, szárítása, betárolása sem jelent az előzőeknél kisebb volumenű és jelentőségű feladatot.

A gabonafélék tárolótelepi anyagmozgatási feladatai és a betároláshoz kapcsolódó logisztikai feladatok már a betakarítás során megkezdődnek, a termést a betakarítógépektől a tisztító-, szárító-, tárolótelepekre kell szállítani. A szállításra ma már a mezőgazdasági vállalkozások – termékszerkezeti és birtoknagyságrendi sokszínűsége miatt – különböző szállítási technológiákat és eltérő nagyságrendű, geometriai méretű és teherbírású, különböző konstrukciójú szállítóeszközöket használnak. Ezzel a telepi fogadóhelyek geometriai méretei és átbocsátó képessége szempontjából is számítani kell. Az arató-cséplőgépektől a szem közvetlen átvétele történhet traktoros, billenőszekrényes pótkocsis, vagy terepjáró (4×4 vagy 6×6 kerékképletű) összkerékhajtású tehergépkocsikból és billenőszekrényes pótkocsikból álló szerelvényekkel. A könnyű univerzális traktorokhoz kapcsolódó billenőszekrényes pótkocsik teherbírása 6-16 t lehet, míg az univerzális traktorokkal vontatható pótkocsik teherbírása 18-29 tonna lehet, a nagy motorteljesítményű univerzális traktorok esetében pedig rendszerint kihasználhatók a Magyarországon megengedett maximális 40 t vontatható összgördülő-tömeg. A pótkocsis szállításban használt mai korszerű, univerzális, nehéz univerzális traktorok egyes változatai rugózott mellsőhíddal, 40-50-60 km/h sebességhatárú váltóval rendelkeznek, ami azt jelenti, hogy terepen biztonságosan mozognak (jó minőségű földúton, rövidtávon, épített úton), szállítási teljesítmény tekintetében nem maradnak el a tehergépkocsis szállítóeszközöktől. A beépített korszerű, nagy rugalmasságú motorok szállító üzemmódban történő üzemeltetése pedig kedvező hajtóanyag-felhasználás mellett valósítható meg. Gyűjtő-átrakó pótkocsik használatával pedig a közúti pótkocsis tehergépkocsik, illetve nyerges tehergépkocsis szerelvények esetében is kihasználható a 40 t maximális összgördülő-tömeg, és ezen szerelvények nagyobb szállítási távolságokra is megfelelő szállítási teljesítménnyel használhatók.

A szárító-tároló telepre beszállított terményt mennyiségi- és minőségi szempontból át kell venni a telepnek. A minőségi átvétel ma még alapvetően a nedvességtartalom és a hektoliterszám meghatározására terjed ki. A mennyiségi átvétel pedig mérlegeléssel történik, ennek bizonylatolására mérlegjegyet állítanak ki. A mai korszerű híd- és talajfelszín feletti tenzometrikus mérlegek 30-60 t összgördülő-tömeg mérésére is alkalmasak.

A mai korszerű mezőgazdasági szállítóeszközök a tárolótelepi fogadóhelyet – az eltérő geometriai méretek ellenére is – jól meg tudják közelíteni. A vízszintes vonórúdterhelésű pótkocsik többsége egy pótkocsis üzemben három, két pótkocsis üzemben mindkét oldalra egyaránt tudnak üríteni. A függőleges vonórúdterhelésű pótkocsik általában hátrafelé történő üzemmódban üríthetők. Az utóbbi időben a nagy teherbírású pótkocsikat letoló szerkezettel látták el. Éppen a fogadóhelyek pontos megközelítését segíti elő – ezeken a nagy teherbírású tändem, iker, vagy tridem tengelyű pótkocsikon – a tolató üzemmódban is működő tengelycsonk kormányzású futóművek alkalmazása. A tehergépkocsis-pótkocsis szerelvények kétoldalra, míg a nyerges szerelvények hátrafelé billentéssel ürítenek. (1. ábra)

1. ábra: Pótkocsis tehergépkocsis szerelvény ürítése a fogadóhelyen

1. ábra: Pótkocsis tehergépkocsis szerelvény ürítése a fogadóhelyen

A tárolótelepeken az anyag a mintavételezés és mérlegelés után a fogadótérre kerül. A kisebb kapacitású szárító-tároló telepek egyszerűbb technológiai vonallal kerülnek kiépítésre, ebben az esetben általában nem alkalmaznak előtisztítást. A mai korszerű arató-cséplőgépek – pontos beállítás mellett – 98-99% szemtisztasági értékekkel dolgozhatnak. Ebben a technológiai vonalban a kisebb teljesítményű mobil szárítókra az anyagot mobil csigás szállítóeszközök viszik fel. A technológiai vonal egyéb anyagmozgató berendezései szintén a csigás szállítóberendezések.

A nagyobb teljesítményű és bonyolultabb technológiai vonallal dolgozó szárító-tároló telepekre érkező terményt deponiálják az előtároló fogadótéren. Az anyagot innen láncos szállító, rédler juttatja a serleges felhordókra, majd surrantással a tisztítóberendezésre jut. A tisztítóból a terményt – kalászos gabonáknál általában nem kell szárítani –, így újabb konstrukciójú serleges felhordó, illetve vízszintes szállítórendszer a tranzittárolóba vagy – közvetlen betárolás esetén – láncos szállító a tároló rendszerbe juttatja.

A tárolótornyok betároló berendezései a serleges felhordók, láncos szállítók, szállítószalagok. A kitároló, anyagmozgató berendezései – a különböző kialakítású bolygó csigák – mindig beépített berendezések. Egyes kúpos fenekű tárolóknál az egész termény, míg síkpadozatú toronytárolókból a termény egy része gravitációsan üríthető. A horizontál tárolók nagyobb kapacitású változataiba a betároló anyagmozgató berendezéseket többnyire különböző kialakítású felsőpályás rédlerekkel oldják meg. (2. ábra) Ezekkel a berendezésekkel 4-5 m magasságú halmazok képezhetők. A horizontál tárolók belső tere jól kihasználható. (3. ábra) A kisebb tárolókapacitású horizontál tárolókba gyakran nem kerül beépítésre az anyagmozgató gépsor. Ez esetben is homlokrakodó gépekkel oldható meg a betárolási munkafolyamat. (4. ábra)

2. ábra: Kisebb vállalkozások korszerű horizontál tárolói is tudják fogadni a billenő- vagy letolólapos kocsiszekrényű szállítóeszközöket

2. ábra: Kisebb vállalkozások korszerű horizontál tárolói is tudják fogadni a billenő- vagy letolólapos kocsiszekrényű szállítóeszközöket

3. ábra: Horizontál tárolók előtárolója nagy mennyiségű gabona fogadására alkalmas

3. ábra: Horizontál tárolók előtárolója nagy mennyiségű gabona fogadására alkalmas

4. ábra: Korszerű tisztító-szárító egységhez kapcsolódó horizontál tároló beépített betárolóval

4. ábra: Korszerű tisztító-szárító egységhez kapcsolódó horizontál tároló beépített betárolóval

A horizontál tárolókból a szemestermények kitárolására szintén szemestermény-rakodó kanállal felszerelt homlokrakodó gépek használhatók. Mind a be- és kitárolási munkaműveletek során az egyéb homlokrakodó gépekhez képest, a teleszkópos homlokrakodók számos előnnyel rendelkeznek.

Az újabb fejlesztésű teleszkópos homlokrakodó gépek hidraulikája axiál-dugattyús, változtatható szállítóképességű szivattyúval van felszerelve. Ez a megoldás a korábbi állandó szállítóképességű fogaskerekes szivattyúk fojtással történő szabályozásával szemben, a munkavégző szervre ráfolyó olajmennyiség szabályozásával állítja be, pl. a munkahengerek működési sebességét. A ráfolyó olajmennyiség változtatásával a munkát végző hidraulikaolaj kevésbé melegedik, a szabályozásokkal „finomabb” és egyszerre több munkaművelet vezérelhető. A betárolásnál, pl. egyszerre működtethető a gém emelése, kitolása és a munkaeszköz billentése. A teleszkópos rakodógépek 7-10 m gémkinyúlása és emelési magassága révén biztosítja a horizontál tárolókban a 4-5 m-es rakatmagasság megvalósítását.

5. ábra: Szemes termények rakodására kialakított különböző raktérfogatú homlokrakodó kanalak

5. ábra: Szemes termények rakodására kialakított különböző raktérfogatú homlokrakodó kanalak

Szemes termények horizontál tárolóból történő kitárolás és szállítóeszközre történő rakodás esetén is a nagy raktérfogatú rakodókanalat kell használni. (5. ábra) Gyakran előfordul, hogy a nagy igénybevételek miatt erősített kivitelű, házilag átalakított homlokrakodó-kanállal üzemeltetik a gépet. (6. ábra) A munkaeszköz átalakításánál, megerősítésénél és használata során mindig tartsuk szem előtt az adott rakodógép megengedett emelőképességét és stabilitási jellemzőit. A nem megfelelő raktérfogatú munkaeszköz használatával a rakodógép emelőképessége nem biztos, hogy kihasználható. Ennek ellenkezője pedig a gép túlterhelése, ami fokozott igénybevételt, idő előtti elhasználódást, és fokozott baleseti veszélyt jelent. Nagy raktérfogatú gyári szemestermény-rakodó kanállal, a teleszkópos rakodógépekkel a közúti szállítóeszközök rakodása szóródásmentesen végezhető el. A szállítóeszközök a beázás elkerülésére, a minőség megóvására takaróponyvával vannak felszerelve. (7. ábra)

6. ábra: Átalakított homlokrakodó kanál

6. ábra: Átalakított homlokrakodó kanál

7. ábra: Búza kitárolása horizontál tárolóból és szállítóeszközre rakodása

7. ábra: Búza kitárolása horizontál tárolóból és szállítóeszközre rakodása

A teleszkópos homlokrakodó gépek a biztonságos munkavégzés érdekében elektromos ledekkel, hangjelzéssel jelzik a biztonságos és veszélyes gémhelyzetet. Veszélyes gémhelyzet esetén a gém mozgatását az elektronika letiltja. Ebben az esetben a gémet óvatosan be kell húzni, és az emelőgém süllyesztésével a rakományt a talajra kell helyezni.

A teleszkópos rakodógépek emelési magassága és gémkinyúlása, és a munkaeszköz billentési szöge biztosítja a szóródásmentes rakodást. A megrakott szállítóeszközt, illetve a felrakott terményt minden esetben mérlegelni kell. A közúti szállítás esetén fontos – a szállítás gazdaságossága szempontjából – a szállítóeszköz teherbírásának a kihasználása, viszont a KRESZ szabályai szerint a megengedhető összgördülő-tömeg nem léphető túl. A megrakott szállítóeszközök mérlegelésekor a teleszkópos homlokrakodók – mozgékonyságuk révén – a megengedett összgördülő-tömeg pontos beállítására is alkalmasak. A pontos mérlegelés és a mérlegjegy kiadása a telep számára – a mennyiségi bizonylatolás mellett – azért is fontos, mert a szállítóeszköz KRESZ szabályai szerinti terheléséért a rakodást végző is felelős. (8. ábra) A szemestermény tárolókban a be- és kitárolás során – mivel a bejárati ajtók általában szűkre méretezettek, és a belső mozgástér is nagymértékben korlátozott – a gépkezelők nagy hasznát veszik a nagy alákormányzási szöggel dolgozó négykerék kormányzásnak. A teleszkópos rakodógépeknek tehát az egyik nagy előnyük a négykerék kormányzásból adódó kis fordulási helyszükséglet, illetve a bonyolultabb és finomabb hely megközelítésre alkalmas oldalazó kormányzással megvalósítható üzemmód. A teleszkópos homlokrakodó gépek kapcsolható kétkerék, négykerék és oldalazó kerékkormányzással egyaránt üzemeltethetők. Szemestermény kitárolásában, és szállítóeszközre rakodásában a várható rakodási teljesítmény 90-100 t/h körül alakulhat.

8. ábra: A szállítóeszköz összgördülő-tömegének pontos beállítása hídmérlegen

8. ábra: A szállítóeszköz összgördülő-tömegének pontos beállítása hídmérlegen

Összefoglalva megállapítható, hogy a korszerű, különböző technológiai vonalakat tartalmazó szárító-tároló telepeken – a technológiai elemeket kiszolgáló beépített anyagmozgató berendezések – a nagyüzemi telepeken általában vízszintes anyagmozgatásra láncos szállítót, függőleges anyagmozgatásra serleges felvonót használnak, de használnak még ki- és betároló csőcsigákat, bolygócsigákat, csigás vályúkat. A tárolótelepi nagy volumenre anyagmozgatási feladatokra – ezek mellett jól használhatók, illetve nem nélkülözhetők – a nagy raktérfogatú kanállal szerelt homlokrakodó gépek, elsősorban a teleszkópos homlokrakodók.

1. táblázat: A fontosabb gabonafélék termesztése és felhasználása

Megnevezés

Gabonafélék összesen

Búza

2009

2010

2011

2009

2010

2011

 

A termés jellemzői

Betakarított terület, hektár

2.882.052

2.594.879

2.677.514

1.146.456

1.010.731

977.844

Betakarított összes termés, tonna

13.590.362

12.261.996

13.678.212

4.419.163

3.745.190

4.106.634

Termésátlag, kg/hektára

4.720

4.730

5.110

3.850

3.710

4.200

Felvásárlási átlagár, Ft/tonna

29.872

39.241

51.168

– vetőmag

56.340

66.451

71.672

– élelmezési, ipari célra

30.858

40.033

52.729

– takarmány

26.861

37.623

47.119

Bruttó termelési érték, millió Ft

      

– folyó áron

400.218

469.437

677.524

132.645

152.419

210.450

– összehasonlító áronb

469.043

350.359

534.104

174.110

111.538

169.302

Megnevezés

Kukorica

Rizs

2009

2010

2011

2009

2010

2011

 

A termés jellemzői

Betakarított terület, hektár

1.177.321

1.078.825

1.230.253

2.712

2.000

2.710

Betakarított összes termés, tonna

7.528.380

6.984.872

7.992.443

11.722

5.893

9.020

Termésátlag, kg/hektára

6.390

6.470

6.500

4.320

2.950

3.330

Felvásárlási átlagár, Ft/tonna

29.179

37.591

48.964

62.328

– vetőmag

254.380

277.297

214.618

– élelmezési, ipari célra

26.851

36.330

47.537

62.328

– takarmány

27.324

37.096

47.941

Bruttó termelési érték, millió Ft

      

– folyó áron

221.494

266.382

388.524

706

349

557

– összehasonlító áronb

235.435

197.371

310.771

869

355

545

Megjegyzés:

a Lásd a Módszertani megjegyzéseket

b Előző évi áron

Központi Statisztikai Hivatal, 2011.

anyagmozgatás gabona