fbpx

Tavaszi kalászosok integrált gyomszabályozása, különös tekintettel a sörárpára

Írta: Szerkesztőség - 2015 március 30.
Bilderdykia convolvulus
Bilderdykia convolvulus
A tavaszi búza termesztése másodlagos jelentőségű az őszi búzához képest, és vetésterülete is csak néhány ezer hektárra tehető. Az őszi búza túlsúlyát nagyobb termőképességének és jobb termésbiztonságának köszönheti. Az olyan vidékeken – mint hazánkban is – ahol a búza mindkét életformája termeszthető, az őszi búza azért produktívabb, mert mélyebbre ható és fejlettebb gyökérzetet képes fejleszteni, jobban bokrosodik, és korábban beérik, mint a tavaszi búzák.
A zab termesztésére főleg a hűvösebb, mérsékelt éghajlatú országok alkalmasak. Hazánkban kb. 50 ezer hektáron termesztik. A zab nagyon értékes takarmánygabona, emellett emberi táplálkozás céljára és élelmiszeripari feldolgozásra is termesztik sajátos kémiai összetétele miatt.
Amaranthus retroflexus
Amaranthus retroflexus

A sörárpa termesztéstechnológiája

A Magyarországon termesztett kalászos gabonák közül legnagyobb jelentősége a csaknem 100 ezer hektáros vetésterületű tavaszi árpának van. A tavaszi árpát takarmányozás, sör- és malátagyártás céljára termesztjük. A termesztési cél mellett fontos a termesztési feltételek és a fajták igényeinek a figyelembevétele. Különösen fontos ez a sörárpatermesztésnél, mivel a sörgyártás nagyobb kívánalmat támaszt a sörárpafajták iránt, mint az állattenyésztés a takarmányárpa fajtákkal szemben. A sörárpa középkötött, mélyrétegű, humuszban gazdag, jó vízgazdálkodású, főként „cukorrépatalajokon” termeszthető. A tavaszi árpa elsősorban sörárpa, ami fokozottan érzékeny az előveteményekre. A tavaszi árpa rövid tenyészideje miatt a rossz előveteményt nehezen tűri. Számára a legjobb elővetemény a cukorrépa, amely előnyös kultúrállapotban, rendszerint gyommentesen hagyja vissza a talajt. Kiváló és egyben gyakori előveteménye a silókukorica és a burgonya, ami után jó talajmunkát lehet végezni. A len, a repce, a mák is a jó elővetemények közé sorolható, míg a kukorica közepes előveteménynek számít. Pillangósok, hüvelyesek után sörárpát vetni nem ajánlatos, mert a nitrogént gyűjtő növények után a sörárpa minősége romlik, nagy lesz a megdőlés kockázata. Talajművelése során fő cél a téli csapadék minél nagyobb részének megőrzése a talajban, és a vetőágy legjobb minőségben való előkészítése. A korai vetés egyik előfeltétele az őszi szántás. A tavaszi árpa nem igényel túlságosan mély őszi szántást, a 20-25 cm-es szántásmélység elegendő. A sörárpatermesztés alapvető tényezője a szakszerűen előkészített vetőágyba végzett és jó minőségű vetőmaggal való, korai vetés. Vetését csak a máké és borsóé előzi meg. A fajtákat termesztési cél szerint kell megválasztani. A söripari feldolgozás céljára termesztett árpafajtának szigorú minőségi paramétereknek kell megfelelnie. Fajta kiválasztáskor fontos, hogy bőtermő, korán érő, szárazságtűrő, szilárdszárú és a betegségekkel szemben ellenálló legyen. A sörárpa az éghajlat és az időjárási elemek iránt igényesebb, mint a takarmányárpa. A kedvezőtlen éghajlati tényezők nemcsak a termés mennyiségére hatnak károsan, hanem a minőséget is rontják. A tavaszi árpa rövid életciklusa ellenére sok tápanyagot igényel. Viszonylag fejletlen gyökérzete miatt fontos, hogy megfelelő mennyiségű könnyen felvehető tápanyag álljon rendelkezésére, elegendő mennyiségben. Műtrágyázással nemcsak a termésszintet, hanem a söripari minőséget is jelentős mértékben befolyásolhatjuk. Természetesen a trágyázás a gyomnövények és a tavaszi árpa kapcsolatára is hatással van. Törekedni kell az árpa gyomokkal szembeni kompetíciós képességének növelésére.
1. ábra: Kijuttatási időpontok a tavaszi árpában
1. ábra: Kijuttatási időpontok a tavaszi árpában
Az optimális tápanyagszintet leginkább az alaptrágyázáskor tudjuk kialakítani. A N szükségletet legpontosabban a talaj nitrogén tartalma alapján lehet megállapítani. A műtrágyák megfelelő mennyiségét és arányát talajvizsgálatokra alapozva kell megállapítani. A N szükségletet legpontosabban a talaj nitrogén tartalma alapján lehet kiszámítani. Tápanyaghiány esetén számításba jöhet a lombtrágyázás, amikor a növény számára esszenciális mikroelemeket juttathatunk ki, javítva a különböző biokémiai folyamatok végbemenetelét.
Cirsium arvense
Cirsium arvense
A tavaszi árpa termelésének eredményessége nagymértékben függ a gyomosodástól, illetve a kórokozók és kártevők elleni védekezés hatékonyságától. A korábban alkalmazott technológiának fontos eleme volt a vetésforgó, valamint a talajművelés gyakorisága. Az agrotechnika jellemző eleme volt a gyakori, de sekély talajművelés, amihez leginkább a mélyen gyökerező évelő gyomnövények alkalmazkodtak. Később az agrotechnika változása jelentősen megváltoztatta a gyomosodási viszonyokat is. A tavaszi árpa gyomosodását leginkább az elővetemény, a fajta, a talajtípus, a vetésidő, a vetést követő csapadékviszonyok és az alkalmazott gyomirtó szerek határozzák meg. A tavaszi kalászosokban egyre nagyobb gyakorisággal fordul elő a nagy gazdasági károkat okozó ragadós galaj, a mezei acat, az ebszékfű és a nyárutói gyomok közül az árvakelésű napraforgó, a vadkender, a parlagfű és a libatop-félék. Jelentős gyomnövények továbbá a kora tavasszal is csírázó egyéves gyomfajok közül a pipacs, a szarkaláb fajok, a pipitér fajok és a mezei tarsóka, a tavasszal kelő nyár eleji egyévesek közül a héla zab, a repcsényretek és a vadrepce, a nyárutói egyévesek közül pedig disznóparéj fajok, keserűfű fajok, az ugari szulákpohánka és a vadkender. A felsorolt gyomnövényeken kívül helyenként, a tábla egyes részein jelentős gondot okozhatnak az évelő egy- és kétszikű gyomok is (tarackbúza, folyondár szulák, mezei acat, útszéli zsázsa).

Gyomszabályozási módszerek tavaszi árpában

Preventív módszerek

A gyomnövények elleni hatékony védekezés legelső lépéseként meg kell akadályoznunk a gyomok terjedését, elszaporodását és törekednünk kell a talaj jó kultúrállapotának fenntartására. A gyomok betelepülésének megakadályozása elsősorban az évelő, vegetatív úton szaporodó gyomnövények terjedését gátolhatja meg. Amennyiben mégis betelepülnek az évelő gyomnövények, kiirtásuk már sokkal komolyabb feladatot jelent. Gyommentes vetőmag használatával a generatív úton terjedő gyomok megjelenését előzhetjük meg. A szerves trágya helyes tárolása és kezelése is segít a gyomosodás megakadályozásában. A rosszul kezelt szerves-, illetve istállótrágya ugyanis sok gyommagot tartalmazhat, amellyel a szántó területeket fertőzhetjük. Törekednünk kell továbbá a takarmányok gyommag mentességére is, mivel a gyommaggal fertőzött takarmány az állat bélcsatornáján keresztül a trágyába kerül, és ezzel bizonyos gyomfajok elterjedését segíthetjük elő. A munka- és betakarítógépeket célszerű tiszta állapotban tartani, mert a szennyeződésekkel együtt a gyomok különböző szaporító képletei könnyedén terjedhetnek egyik területről a másikra. Az elhanyagolt ruderális területekről szintén fertőződhetnek bizonyos gyomokkal a tavaszi kalászosok.
Gyomszabályozási módszerek tavaszi árpában
Convolvulus arvensis

Termesztéstechnológiai módszerek

Azokon a területeken, ahol magasabb a gyomnövény fertőzöttség, érdemes olyan fajtákat választani, amik nagyobb bokrosodási képességgel, gyorsabb kezdeti fejlődéssel rendelkeznek. A vetésidő is jelentősen befolyásolja a gyomelnyomó képességet, mivel a korábban elvetett tavaszi árpa erőteljesebb bokrosodással rendelkezik, így a gyomok jelentős részét elnyomja. A betakarítás időpontját lehetőleg úgy kell megválasztani, hogy még a gyommagvak érése előtt megtörténjen.
Elymus repens
Elymus repens

Mechanikai módszerek

A kettő-négy leveles tavaszi kalászos sima hengerezése a bokrosodás mértékére, így a gyomelnyomó képességére is pozitív hatást gyakorol. Régebben gyakran alkalmazott módszer volt a kalászos gabonák fogasolása, amivel a kevésbé fejlett, sekélyen gyökerező gyomnövényeket lehetett hatékonyan irtani. Napjainkban is alkalmazzák ezt az eljárást, de a mai technikai színvonalon a gyomszabályozásban a gyomfésű használata is javasolható.
Galium aparine
Galium aparine

Vegyszeres védekezés

Az eredményes és gazdaságos gyomirtáshoz nélkülözhetetlen a gabonatáblák gyomfertőzöttségének táblaszintű ismerete, mert a megfelelő gyomirtó szer csak ennek alapján választható ki. A gabonavetésekben a gyomnövények kelését, fejlődését folyamatosan figyelni kell. Hazánkban jelenleg 90 engedélyezett gyomirtó szer készítmény van forgalomban tavaszi árpában, ezek közül a 2,4-D hatóanyagú szerek nem használhatóak sörárpában. Az 1. táblázat bemutatja a tavaszi árpában engedélyezett gyomirtó szereket.
Ambrosia artemisiifolia
Ambrosia artemisiifolia
A szakszerű gyomirtás elvégzése önmagában nem garantálja, hogy a termés minősége megfeleljen a söripar által támasztott követelményeknek. A kedvezőtlen időjárási körülmények vagy elrontott agrotechnikai tevékenység által okozott minőségromlást még a szakszerűen végrehajtott gyomirtás sem tudja ellensúlyozni.
Tripleospermum inodorum
Tripleospermum inodorum
1. táblázat: Tavaszi árpában engedélyezett készítmények
Hatóanyagkombináció Gyomirtó szer neve Forgalmi kategória
2,4-D (kivéve sörárpában!) Bigehorm 720 I.
Dezormon I.
Dikamin 720 WSC I.
DMA-6 I.
Esteron 60 I.
Maton 600 I.
U 46 D Fluid SL I.
2,4-D + aminopiralid + floraszulam (kivéve sörárpában!) Mustang Forte II.
2,4-D + floraszulam (kivéve sörárpában!) Mustang SE I.
amidoszulfuron + jodoszulfuron + mefenpir-dietil Sekator OD I.
aminopiralid + floraszulam Taltos N 450 WG II.
bromoxinil Pardner II.
diflufenikán + izoproturon Legato Plus II.
diflufenikán + metszulfuron-metil Alliance 660 WG I.
dikamba Banvel 480 S I.
Cadence 70 WG I.
dikamba + triaszulfuron Lintur 70 WG I.
Arrat I.
diklórprop-P Duplosan DP I.
diklórprop-P + MCPA + mekoprop-P (sörárpában nem javasolt) Optica Trio I.
fenoxaprop-P Puma Extra I.
floraszulam Taltos 450 WG II.
floraszulam + fluroxipir Starane Super I.
floraszulam + fluroxipir + klopiralid Colombus EC II. és III.
floraszulam + kloquintocet-mexil + pinoxaden Axial One II.
floraszulam + tritoszulfuron Biathlon 4D I.
flumioxazin Pledge 50 WP I.
fluroxipir Barclay Hurler 200 I.
Flurostar 200 I.
Fluxyr 200 EC I.
Starane 250 EC I.
Tandus 200 EC I.
Tomigan 250 EC I.
fluroxipir + metszulfuron-metil + tribenuron-metil Pointer Star I.
Trimmer Trio I.
fluroxipir + tifenszulfuron-metil + tribenuron-metil Granstar SuperStar I.
glifozát Barclay Gallup Hi-Aktív III.
Boom Efekt III.
Clinic 480 SL III.
Dominator III.
Dominator Extra 608 SL III.
Fozát 480 III.
Glialka 480 Plus III.
Glialka Star III.
Glialka Top III.
Glyfos III.
Glyfos Dakar III.
Glyphogan 480 SL III.
Kapazin III.
Marsh 480 SL III.
Medallon Premium III.
Nasa III.
Nufozát III.
Roundup Bioaktiv III.
Roundup Classic III.
Roundup Classic Plus III.
Roundup Forte III.
Roundup Mega III.
Roundup Superb III.
Taifun Forte III.
Total III.
izoproturon Izoron 500 SC I.
Protugan 50 SC I.
karfentrazon-etil Aurora 40 WG I.
klopiralid Cliophar 300 SL I.
Lontrel 300 I.
Lontrel 72 SG II.
MCPA (sörárpában nem javasolt) Agroxone 75 I.
Mecaphar I.
Mecaphar 750 I.
Mecomorn 750 SL I.
U 46 M Plus 750 SL I.
mekoprop-P Duplosan KV I.
Optica I.
metszulfuron-metil Savvy I.
metszulfuron-metil + tifenszulfuron-metil Ergon I.
metszulfuron-metil + tribenuron-metil Traton 33 SX I.
Ally Max SX I.
pendimetalin Pendigan 330 EC III.
Sharpen 330 EC III.
Stomp Super III.
proszulfuron Peak 75 WG I.
tifenszulfuron-metil + tribenuron-metil Granstar Super 50 SX I.
Harmony Extra 50 SX I.
Nautius I.
Nuance Super I.
triaszulfuron Logran 20 WG I.
tribenuron-metil Granstar 50 SX I.
Nuance 750 WG I.
tritoszulfuron Biathlon I.
2. táblázat: A tavaszi árpában engedélyezett hatóanyagok és hatásspektrumaik
hatóanyagok hatásspektrum
vadzab nagy széltippan aprószulák mezei acat sövény szulák útszéli zsázsa árvakelésű napraforgó mezei árvácska pipacs pipitér fajok ragadós galaj repcsényretek sebforrasztó zsombor szikfű fajok ugari szulákpohánka vadrepce vadkender vetési hérics
2,4-D (kivéve sörárpában!) R R S S S MS S R S MS R S S MS S S S MS
2,4-D + aminopiralid + floraszulam (kivéve sörárpában!) R R S S S MS S R S S MS S S S S S S S
2,4-D + floraszulam (kivéve sörárpában!) R R S S S MS S R S S MS S S S S S S S
amidoszulfuron + jodoszulfuron + mefenpir-dietil R S MS MS MS MS S R S S S S S S S S S S
aminopiralid + floraszulam R R R R R R S R S S S S S S S S S S
bromoxinil R R MS MS MS MS S S S S MS S S S S S S S
diflufenikán + izoproturon R S R R R R S S MS S R S MS S R S MS MS
diflufenikán + metszulfuron-metil R MS R R R R S S S S R S S MS MS S MS MS
dikamba R R MS MS MS MS S R S MS MS S S MS MS S MS MS
dikamba + tritoszulfuron R R MS S MS MS S R S S S S S S MS S MS MS
diklórprop-P R R MS MS MS MS S R S MS MS S MS MS S S MS S
diklórprop-P + MCPA + mekoprop-P (sörárpában nem javasolt) R R S MS S MS S R S MS MS S MS MS MS S S S
fenoxaprop-P S S R R R R R R R R R R R R R R R R
floraszulam R R R R R R S R S S MS S S S MS S MS MS
floraszulam + fluroxipir R R S S S MS S R S S S S S S S S S S
floraszulam + fluroxipir + klopiralid R R S S S MS S R S S S S S S S S S MS
floraszulam + kloquintocet-mexil + pinoxaden S S R R R R S R S S MS S S S MS S MS MS
floraszulam + tritoszulfuron R R R R R R S R S S MS S S S MS S MS S
flumioxazin R MS R R R R R S S S R R S S R R MS MS
fluroxipir R R S S S MS S R S MS S S S S S S S S
fluroxipir + metszulfuron-metil + tribenuron R MS S S S MS S R S S S S S S S S S S
fluroxipir + tifenszulfuron-metil + tribenuron R R S S S MS S R S S S S S S S S S S
izoproturon R S R R R R R R R R R R R R R R R R
karfentrazon-etil R MS R R R R S S S S MS S S S MS S MS MS
klopiralid R R R S R R S R R S R R R S R R S R
MCPA (sörárpában nem javasolt) R R MS MS MS MS MS R S R R S MS R MS S MS S
mekoprop-P R R MS MS MS MS MS R S R MS S MS R S S MS S
metszulfuron-metil R MS R MS R R MS R MS S R MS MS MS MS MS MS MS
metszulfuron-metil + tifenszulfuron-metil R MS R MS R MS S R S S MS S S MS MS S MS MS
metszulfuron-metil + tribenuron-metil R MS MS MS R R S R S S MS S S S S S MS S
pendimetalin R MS R R R R S MS S MS MS S MS MS MS S MS MS
proszulfuron R R R R R R S R S S MS S S MS MS S MS S
tifenszulfuron-metil + tribenuron-metil R R R MS R MS S R MS MS R S R MS R S MS MS
triaszulfuron R R R R R R R R MS MS MS MS MS S R MS MS MS
tribenuron-metil R R R MS R MS MS R MS MS MS MS MS S R MS MS MS
tritoszulfuron R R R R R R R R MS MS MS MS MS S R MS MS MS
S: jó hatékonyságú
MS: közepesen hatékony
R: gyenge hatékonyságú
Staszny-Havas Enikő, növényvédelmi felügyelő