Tejfakasztó hibridkukoricák

A Limagrin 2013-ban folytatta a speciális nemesítésű silókukorica hibrid programját. Nagyüzemi tejelő szarvasmarhákon végzett kísérletek visszaigazolták, hogy a különböző termőhelyekről származó minták etetésével nem csak magasabb a napi tejhozam érhető el, de emellett nő a tejzsír és a tejfehérje hozam is. Stanislav Studenka, az LG közép-európai projektjének vezetője előadásában utalt rá, hogy a korszerű tehenészetek komoly elvárásokat állítanak a silókukorica nemesítők elé a takarmányozási értékek javítását elvárva. Évek óta nem az egységnyi területen megtermelt zöldtömeg mennyiségének a növelése a nemesítők célja, sokkal inkább az olyan paraméterek előtérbe kerülése, mint például a rost emészthetőség, illetve az emésztés időtartama. A keményítő mellett az emészthető rost, mint meghatározó energia szolgáltató, nagy jelentőséggel bír a szarvasmarha takarmányozásában. Az LG Animal Nutrition jelöléssel évek óta nemesített kukorica hibridek esetében nem csak a rost emészthetősége járul hozzá a napi tejhozam növekedéséhez, hanem azzal is, hogy csökken az emésztés ideje. A tejelő állat így több takarmányt fogyaszthat, amelyből tejet „készít”. Stanislav Studenka kitért arra, hogy a silókukorica rosttartalmának emészthetősége nagyban függ annak lignintartalmától, a lignin és az egyéb sejtalkotók kapcsolataitól. A lignintartalom csökkentése mellett a sejtfalak emészthetősége a legfőbb szempont. Ezáltal a tejelő szarvasmarhák könnyebben és gyorsabban emésztik a rostokat, még inkább hozzáférve a sejtekben tárolt alkotókhoz (cukrok, fehérjék, keményítő stb). Rámutatott, a rostemészthetőség növelése magasabb napi szárazanyag-bevitelt eredményez, mely magasabb napi tejtermelésben realizálódik. Így a minőségi rostoknak közvetlen hatása van a tejtermelésre.

Kőrösi Zsolt, a Holsteinfríz Egyesület tenyésztésvezetője örvendetesnek tartotta, hogy az augusztusi felmérések alapján hazánkban 176.238 termelésellenőrzött tehenet tartanak számon, ez csaknem egyezik a 2010-es létszámmal. Az egyesület évente 35 ezer tehenet bírál el külleme és teljesítménye alapján, évente pedig 70 ezer új törzskönyvezett tehenet vesznek állományba. Jelentős eredménynek nevezte, hogy a tejelő állomány átlépte a 9.000 literes laktációs küszöböt, amely másfél évtizede 7.000 liter volt.

A Tej Terméktanács ágazatfejlesztési koncepcióját ismertetve, Lukács László ügyvezető igazgató többek között kiállt a takarmányozásban lévő kukorica túlsúly csökkentése, illetve a gyep és a szálas takarmányok arányának emelése mellett, azzal a megjegyzéssel, hogy az 51 százalék feletti kukorica alapú takarmányozás ellenére sem vagyunk egy kukoricasiló nagyhatalom. Perczel Péter, a Limagrain ügyviteli vezetője megjegyezte, cége nincs abban a helyzetben, hogy takarmányozási recepteket készítsen, ellenben meggyőződése, hogy a silókukorica az egyik legolcsóbb tömegtakarmányunk. Sok esetben nélkülözhetetlen a silókukorica, ráadásul az időjárás gyakran kitetté teszi valamennyi takarmányfélénket. Egy kukoricára épített takarmányozás ma már nem a zöldtömeg mennyiségével javítható, érdemesebb a lehető legjobb, emészthető rostot tartalmazó silókukorica hibrid fajtát választani.

Lehel László, a herceghalmi Állattenyésztési és Takarmányozási Kutató Intézet tudományos munkatársa a rost bendőbeli lebonthatósági vizsgálataik eredményét foglalta össze. A kutatócsoport érdeklődése középpontjában a felnőtt kérődzők által a tápanyagok, közte a nagy mennyiségben etetett silókukorica emészthetősége állt. Egyik jelentős megállapításuk, hogy a kukorica NDF és ADF bendőbeli lebonthatóságának javulása elősegíti a tej termelését. Egy működő nagy tehenészetben, 24 pár bevonásával megszervezett, egy-egy hónapon át tartó etetési kísérletükben pedig megállapították, hogy az LG speciális silókukorica hibridjéből készített szilázs esetén a tavalyi hasonló kísérlettel szemben (0,6 liter) ezúttal 1,09 literrel több tejet adtak a tehenek, miközben nőtt a tejzsír és a tejfehérje hozam is.

A Limagrain konferencia egyik sokat várt előadása Dr. Orosz Szilvia takarmányanalitikai igazgatóhoz, egyetemi docenshez kötődött. A neves szakértő egy állattenyésztő szemével ítélte meg a silókukorica takarmányozási értékeit. (Megállapításai, következtetései és javaslatai a szerző szakcikkében részletesesen olvashatóak – szerk. megjegyzése.) Dr. Orosz Szilvia példák sorával igazolta a különböző szárazanyag-tartalmú silókukorica-szilázsok keményítő- és szárazanyag-emészthetőségét, illetve annak hatását a tejtermelésre. Felhívta a figyelmet a szemroppantás minőségére, mert durva hiba esetén egy ezerállományos gazda évente akár 10-20 hektárnyi szemes kukorica termését talicskázza ki a trágyára.

hibridkukorica limagrain növénytermesztés silókukorica