fbpx

Új kutatási irányok a hazai energiafűz-termesztésben

Írta: Szerkesztőség - 2011 május 25.

A 21. század elején az emberiség egyre nagyobb elánnal keresi a fosszilis energiaforrások helyettesítésére alkalmas technológiákat, hogy az önpusztítás helyett egy valóban fenntartható erőforrásokra alapozott, új gazdaságot hozzon létre.

A legkézenfekvőbb megoldást a napenergia jelenti, mégpedig raktározható formában, amit a meglévő technológiák közül a leghatékonyabban a biomassza-előállítás valósít meg. A hazai biomassza-termelés egyre jelentősebb részét adja az energiafűz-ültetvényekben (Salix sp.) megtermelt apríték.

A Holland Alma Kft. úttörő szerepet vállalt a fás szárú biomasszával kapcsolatos hazai fejlesztésekben a fűz-fajtákkal kapcsolatos kutatásaival. Korábbi kísérleteink az energetikai növények termőhely megválasztására, a fajtatulajdonságok hazai minősítésére, és a fajta-talaj összefüggések feltárására, valamint a vegyszeres gyomirtás lehetőségeire irányultak, hogy az újszerű termelési rendszer alapvető technológiai elemeit meghatározzuk.

A jelenleg futó kísérleteinkben négy fő célt jelöltünk meg:

  • szerves és műtrágyaféleségek hozamra gyakorolt hatásainak vizsgálata
  • baktérium és algakészítmények hozamra gyakorolt hatása (szerves- és műtrágyákkal kombináltan is)
  • a telepítési időszak kiterjesztése a szaporítóanyag fagyasztva tárolásával
  • az energiaültetvényekben is alkalmazható termésbecslési eljárás kidolgozása.

A fűztermesztés következő kérdéses eleme az idősebb fűz ültetvényekben fellépő a tápanyag-hiány, és annak a pótlása. A szakirodalmi adatok és a hazai tapasztalatok alapján is egyértelmű, hogy magas biomassza hozamokat csak célzott tápanyag-gazdálkodás mellett lehet elérni.

Az energiafüzek tápanyag visszapótlására a legolcsóbb, és szinte mindenhol rendelkezésre álló anyag a szennyvíz iszap, amelyet ezért a vizsgálataink középpontjába állítottunk. Mivel szennyvíziszap használata a termőterületek egy részén környezetvédelmi okokból nem jöhet szóba, ezért a különböző műtrágyák felhasználásának hatásait is vizsgáljuk.

A szántóföldi tápanyag utánpótlásban is újszerűnek mondható az alga, és baktériumtrágyák használata. Mivel az energiafűz-ültetvényekben eddig ilyen kísérleteket idehaza nem végeztek, cégünk ezt a feladatot is magára vállalta. Kísérletbe vontunk 5 különböző, hazánkban ismert baktérium-készítményt, amelyek alkalmazásával a talaj tápanyag-feltáródási folyamatait és tápanyag-forgalmát, szerkezetét és a talajéletet vizsgáljuk.

A telepítési időszak kiterjesztésének szükségességét a 2009-2010-es évek extrém csapadékos időjárása okozta. Több telepítő nem tudta az optimális március 10 – május 5 közötti időszakot kihasználni. Emiatt került sor a dugványok hűtve tárolására, és későbbi időpontban való telepítésére, amikor a magas vízállás levonult a területről. A 2010-es év legextrémebb példája egy július 19-én, 33 ºC-os (!) hőmérséklet mellett végzett telepítés. Mivel a dugványok ekkor nedves talajba kerültek, az eredés tökéletes volt. Az ilyen vízállásos területeken természetesen nem várható olyan gyors növekedés, mint a normál telepítési időszakban telepített állományok esetében, azonban az ilyen területek más művelési ágakban gyakorlatilag nem hasznosíthatóak; betelepítésük és hasznosításuk így viszont lehetővé válhat.

Az energiafűz-ültetvények esetében a legnagyobb költségtételt a betakarítás, és a szállítás jelenti. Sem a külföldi, sem a hazai irodalomban nem található olyan termésbecslési eljárás, ami objektíven mérhető adatokból pontosan prognosztizálhatóvá tenné a biomassza hozamokat. Az erdészetben alkalmazott állománybecslési eljárásokhoz hasonlóan szükség van egy egyszerűen használható termésbecslési eljárásra, amely a pontos termésbecslés alapja lehet az energiafűz esetében is.

A bemutatott kísérleti kutatásokkal szeretnénk biztosítani, hogy a Holland Alma Kft. partnerei a jövőben is első kézből származó, gyakorlati tapasztalatokon alapuló információkat kaphassanak, ami számukra is garanciát jelent a sikerhez.

Piricsei telephelyünkön a kísérletbe vont területek és a bemutató ültetvények minden érdeklődő számára látogathatók. A nyár folyamán több rendezvényt is szervezünk, amelyeken az érdeklődőknek bemutatjuk az aktuális eredményeket. Szeretettel várunk és szívesen látunk ezeken minden érdeklődőt. Rendezvényeinkről megújult honlapunk „aktualitások” menüpontja alatt tájékozódhat. (www.hollandalma.hu) Meghívóinkat két héttel a rendezvények előtt tesszük közzé.

Sipos Mariann – Varga Levente