fbpx

Újdonságok a szénakészítésben

Írta: Szerkesztőség - 2018 július 10.

A réti- és lucernaszéna etetése élettani és takarmányozástani szempontból is nélkülözhetetlen a ló, juh, kecske és szarvasmarhatartásban. Az említett állatállományok közül azonban a széna minőségére és volumenére vonatkozóan a tehenészetek igényei a mérvadóak. Irodalmi adatok alapján (Dr. Orosz Szilvia: Szénáink, Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló Kft., Hírlevél 2017. XVII. évfolyam, 8. szám) megállapítható, hogy a hazai szénák minősége messze elmarad a kívánatostól. A szénakészítésre termesztett fűfélék, gyepek, pillangósok a technológia folyamán jelentős beltartalmi veszteséget szenvednek el. A veszteségek minimalizálása szempontjából a betakarítási technológia előírásainak pontos betartása mellett fontos a megfelelő műszaki eszközök, gépek kiválasztása. A gazdálkodók, állattartók részére a hazai géppiacon a szenázskészítési technológiában alkalmazható betakarítógépek, kaszák, rendkezelő gépek, bálázók a legmagasabb műszaki tartalommal, színvonallal rendelkezésre állnak, azonban a minőségi széna csak a gépek pontos beállításával, a minőségre vonatkozó kíméletes üzemeltetéssel lehetséges. Erre minden konstrukciónál ügyelni kell.

Küzdelem a por ellen

A szénafélék minőségét a porosodás nagymértékben lerontja, szélső esetekben a porosodás olyan mértékű lehet, hogy állatelhullást is okozhat. Éppen ezért a szálastakarmánybetakarító-gépek fejlesztésénél – ezt figyelembe véve – különös gondot fordítanak a betakarítógépek talajkövető, és a talajjal érintkező berendezéseknek a fejlesztésére.

1. ábra Mellső függesztésű rotációs kaszák függesztő mechanizmusa

Rotációs, tárcsás és dobos kaszáknál – a függesztő szerkezet kialakításából adódóan – biztosított a kereszt- és hosszirányú talajkövetés, ami a porosodás csökkentése mellett, biztosítja az egyenletes vágási, vagyis tarlómagasságot. A tökéletes hosszirányú talajkövetés céljából a mellső függesztésű és vontatott, újabb fejlesztésű rotációs kaszáknál a vágószerkezetet paralelogramma mechanizmussal függesztik a vázkerethez. A keresztirányú talajkövetést pedig a vázkerethez képest történő elfordulás biztosítja (1. ábra). Oldalt függesztett rotációs kaszáknál a vágószerkezet, vagyis a kaszagerendely keresztirányú talajkövetésére a kaszagerendely súlyponti lengőkaros megfogását alkalmazzák. A hosszirányú talajkövetést, ebben az esetben a súlyponti felfüggesztést, rövid rugózott paralelogramma-felfüggesztés egészíti ki. Ilyen felfüggesztést alkalmaznak az újfejlesztésű McHale R 3100 típusoknál is (2. ábra). A porosodást a kaszálás során a megfelelő talajterhelés, talajnyomás beállítása is csökkentheti. A korábbi rotációs kaszakonstrukcióknál a talajterhelést tekercsrugók előfeszítésével lehetett beállítani, az újabb típusoknál a tekercsrugókat hidropneumatikus rugózással váltják ki. Ez a rugózási megoldás könnyebben a vezetőfülkéből távvezérléssel kezelhető, és további előnye, hogy a hidraulikus rend beállított állandó nyomása állandó rugókarakterisztikának felel meg, ami azt 1. ábra Mellső függesztésű rotációs kaszák függesztő mechanizmusa eredményezi, hogy a kaszagerendely a dinamikus hatásokra nem leng be.

2. ábra Újdonság a súlyponti megfogás és a paralelogramma függesztés kombinációja

3. ábra Rendterítők talajkövető alátámasztása

Rendkezelés

A szénakészítésben a rendkezelési munkáknak a vízleadás gyorsítása, vagyis a száradási idő csökkentése, ezáltal a beltartalmi veszteségek csökkentése szempontjából mind gyep-, illetve fűfélék, valamint pillangósok esetében nagy jelentősége van.

A rendkezelési munkák elvégzésére a hazai gyakorlatban legelterjedtebb megoldás a függőleges tengelyű rendterítők és vezéreltujjas rendrakók használata. A függőleges tengelyű, forgórésszel szerelt újabb rendterítő gépek kis és nagy munkaszélességű változatainak forgórészeit külön-külön támkerék támasztja alá, a vázszerkezet osztott kivitelű, így a forgórészek külön-külön tudják a talajkövetést megvalósítani (3. ábra). Ez a konstrukciós megoldás éppen a porszennyeződés minimalizálását célozza. A rugósujjak kialakítása pedig „liftezős” rendszerű, ami az anyagáramlást segíti.

A függőleges forgórészű rendrakó berendezések – vezérelt pályán működő rugósujjai – a terített renden lévő anyagot felemelik, és átfordítva rakják szűkített rendre. Ezeknek a berendezéseknek a forgórészeit bonyolult paralel elrendezésű, tandem futóművek támasztják alá, és tökéletes talajkövetést biztosítanak szintén a porszennyeződés csökkentésére. A függőleges tengelyű, vezérelt ujjas rendrakó berendezések előnye, hogy – éppen a forgató munkájuk következtében – nem képeznek sodratot, így a következő munkaművelet technológiai zavarának lehetőségét is minimalizálják. További előnyük, hogy a rendkezelés egyéb munkaműveleteinek (pl. forgatás, szellőztetés, stb.) elvégzésére egyaránt alkalmasak, akár gyep-, fű-, vagy lucernaszéna-készítésben, vezérelt ujjainak pályája úgy van kialakítva, hogy a növényt kíméletesen emelik fel, fordítják át, ennek következtében pillangósok esetében is alacsony levélpergési veszteség adódik (4. ábra).

4. ábra Vezérelt ujjas rendrakók talajkövető futóműve

A hazai gyakorlatban a szénakészítésben – a rendkezelési munkák végzésére – a dobos rendkezelőket kisebb számban, mondhatni alig használják. Azonban ezek a gépek – az előzőekhez képest – egyszerűbb, kevesebb forgómozgást végző gépelemeket tartalmaznak, és ebből adódóan kevesebb a meghibásodási lehetőség. A dobos rendkezelőgépek újabb fejlesztésű változatai is jelen vannak a hazai piacon. A dobos rendszerű rendrakógépek mellső- 3. ábra Rendterítők talajkövető alátámasztása4. ábra Vezérelt ujjas rendrakók talajkövető futóműve és jobb-, illetve baloldali, hátsó függesztéssel és vontatott kivitelben készülnek. A függesztett, dobos rendrakógépek a terített rendek összerakására, rendkettőzésre, többszörözésre használhatók, a vontatott változatok – megfelelő szögállásban – pedig terített rendeket is tudnak képezni. Ezen gépek egyes típusainál – éppen a növények kíméletes kezelésére – az egyébként vezérelt pályán mozgó rugósujjakat gumiborítással vonják be. A dobos rendkezelők rugósujjainak vezérlése a kulisszás motolla vezérléséhez hasonló. A dobos rendkezelők dobját kétoldalt fúvott gumiabroncsozású, önbeálló támkerekek támasztják alá. A dobok hajtása az újabb fejlesztésű gépeken hidromotorokkal hidrosztatikusan történik, a rugósujjak működési magassága különböző mértékben állítható. (5. ábra).

5. ábra Dobos rendsodró konstrukció

A szénakészítésben a szalagos, vagy hevederes rendrakó gépet, különösen az újabb fejlesztésű, nagy munkaszélességű változatokat, nagy területteljesítménnyel lehet a rendkezelési munkák elvégzésére használni.

A kisebb munkaszélességű, függesztett, hevederes rendrakó gépek rugósujjai nem vezérelt pályán működnek, ezek a gépek csak a rendrakási és rendkettőzési munkák végzésére használhatóak.

A nagyobb munkaszélességű, vontatott változatoknál a rendfelszedést a szűkített, szőnyeg- vagy terített rendekből vezérelt ujjas rendfelszedő berendezés végzi. A vezérelt ujjas rendfelszedőket kétoldalt fúvott gumiabroncsozású kerék támasztja alá, melyek furatos mechanizmusának segítségével, a rendfelszedő működési magassága állítható. A megfelelő talajkövetést, az egymástól függetlenül elmozduló, osztott rendfelszedő tagok biztosítják. A rendfelszedő a pillangós, vagy gyep-, illetve fűszéna-alapanyagot a mögötte elhelyezett osztott, keresztbehordó gumiszalagra juttatja. Az osztott gumiszalagok forgása lehet megegyező, ebben az esetben az anyag egy oldalra, egy rendre kerül, vagy ellentétes, és ebben az esetben kétoldalt kettő rend keletkezik (6. ábra).

6. ábra Szalagos, vagy hevederes rendrakó munka közben

A szénakészítésre a további munkaműveletben elsősorban a hobbyállat (pl. ló-) tartásban a szögletes kisbálázó gépeket is lehet alkalmazni, azonban a kisebb bálamérettel dolgozó állandókamrás, hengeres bálázók terjedése és a kézimunkaerő-hiány e gépek alkalmazását jelentősen háttérbe szorította még ezen a területen is.

Szénakészítés

A szénakészítésben is a különböző szálastakarmány-növények (a gyepek, fűfélék, pillangósok) eltérő morfológiai tulajdonságai miatt célszerű a célnak jobban megfelelő konstrukciót választani.

A gyepszéna, réti fűszéna bebálázására az állandó bálakamrás gépek kis veszteséggel használhatók. Az újabb fejlesztésű állandó bálakamrás, hengeres bálázó gépek szinte valamennyi változata felszerelhető szeletelő berendezéssel. A szeletelő berendezések használata mellett, az egyes újabb típusváltozatoknál – görgős tömörítő szerkezetnél – a bála tömörsége a külső rétegekben, a felső tömörítő hengerek hidraulikus lenyomásával szabályozható.

A pillangósok szénakészítésében a változókamrás, hengeres bálázó gépek – a technológiai előírások betartása mellett – elsősorban a nedvességtartalom, az éjszakai páraképződés következtében beálló visszanedvesedés figyelembevételével viszonylag alacsony levélpergési veszteséggel üzemeltethetők. A változókamrás, hengeres bálázó gépek újfejlesztésű típusainál a tömörítő hevederek számának csökkentését tapasztalhatjuk, ez a csökkentés, a korábbi 6 heveder helyett, legtöbb gépen 3-4 hevedert jelent. Az újabb fejlesztésű hevederes gépeken – az ISOBUS adatátvitel, és elektronikus vezérlés következtében – a hevederek feszítése üzem közben változtatható, vagyis a bálatömörség a külső rétegben, ebben az esetben is növelhető, és a bálamag lazább lehet, ami a lucernaszéna-készítésnél kissé nagyobb nedvességtartalmú bálázást, illetve utószáradást tesz lehetővé, ami szintén csökkenti a levélpergési veszteséget. A változókamrás, hevederes bálázó gépek esetében is újdonságnak számít a rotoros anyagtovábbító, vagy szeletelő berendezés alkalmazása (7. ábra).

7. ábra Változókamrás, hevederes, hengeres bálázó szeletelő berendezéssel

A gyep-, rétifű- és pillangósszéna-készítésben a szögletes nagybálázó gépek nagy tömegteljesítménnyel használhatók. A szögletes nagybála-készítők is felszerelhetők rotoros anyagtovábbítóval, illetve szeletelővel. Az ilyen felszereltségű gépek használata a „raterres”, vagyis csak villás anyagtovábbítóval szemben, hogy egyenletes, nagyobb tömörségű bálát tudnak készíteni, továbbá a szeletelés mértéke akár 2040 mm is lehet, ami azt jelenti, hogy nem kell a keverő-kiosztó kocsinak előszecskázni, legfeljebb még +szeletelni. A szögletes nagybálázó gépeknél is új fejlesztésnek számít a beállított bálatömörség, és az üzemi paraméterek szenzortechnológián alapuló, és ISOBUS adatátvitellel, fedélzeti komputerrel és terminállal való kezelése, a kötözési hibák észlelése (8. ábra).


8. ábra Szögletes bálázók ISOBUS terminálja

Tovább javítható

Az ismertetésből talán kiderül az, hogy minőségi széna előállításra a hazai fajtahasználatban előforduló fű- és pillangósfajták értékes beltartalmi jellemzői veszteségének minimalizálására a szénakészítési technológiában rendelkezésre álló műszaki háttér, a gépek műszaki tartalma, színvonala a világszínvonali mércének megfelel. A hazai szénák, gyepek és pillangósok minősége javítható lehet a technológiai előírások (pl. tarlómagasság, morfológiai tulajdonságok, agrotechnikailag optimális időszak) pontos betartásával, a megfelelő gépkapacitás biztosításával, a betakarítógépek pontos beállításával (pl. működési magasság), gondos üzemeltetéssel (pl. megfelelő munkasebesség), illetve többek között a porosodás és a pergési veszteség csökkentésével.

dr. Kelemen Zsolt

műszaki szakértő