Védelmi formák, megoldási lehetőségek talajlakó és korai lombszinten károsító rovarkártevők károsítási szintjének jelentős csökkentése érdekében

Ma, alapvetően a címben szereplő eljárás alatt a vegyszeres/növényvédő szeres megoldást értik a mezőgazdaságban, ahol a termesztett növényt fogyasztókárosítók ellen alkalmaznak különféle rovarölő hatóanyagú készítményeket.

Ha vegyszeres úton be kell avatkozni, akkor az elsőszámú kiindulási pont a kártevő biológiája, nem pedig a túlbiztosítás kell, hogy legyen! Azzal ugyanis feleslegesen terheljük, mérgezzük a környezetet.

csapadékviszonyok függvénye és a hőmérséklet mellett a legfontosabb tényező a kártevők élete, azaz a talajszelvényben való függőleges mozgása szempontjából. A fenti ábra az Akadémia Kiadó, Jermy Tibor és Balázs Klára szerzők „Növényvédelmi állattan kézikönyve” 3/A kötetében található a 43. oldalon:

A talajlakó és korai lombszinten károsító rovarkártevők elleni védelem több fokozata ismert. Az első lehetőség a rovarölő szeres csávázás, mely elméletileg kis mennyiségű területi terhelést jelent, viszont, hatásával zavarhatja a több hónappal később porzó méheket, vagy még augusztusban is öli a rovarkártevőket olyan növényen, ahol ugyan okirat szerint használható, de a végtermék fogyasztási értékesítésre is kerülhet, akkor az jelentős állati/emberi élelmezés-egészségügyi problémák kérdését vetheti fel. Erre nem lehet szükség. Olyan esetben, ahol a csávázó szer nem felszívódó ezek a problémák elkerülhetők.

További megoldás lehet a védelmi munkában, ha különböző hatóanyagú, formulációjú talajfertőtlenítő szereket juttatnak ki vetés, ültetés előtt, vagy vetéssel/ültetéssel egy menetben a vetőgépekre szerelt folyékony vagy szilárd szereket kijuttató berendezésekkel.

Gyakorlatilag bármilyen vető/ültetőgépre könnyen, gyorsan, kis költségráfordítással, némi leleményességgel felszerelhetők. Adagolásuk szakszerű felszerelés mellett pontos, a mag, az ültetett növény közelébe juttatja a védekezésnél használt szert. A vetőgép magtakarásakor a környezetbe való elsodródás, azaz szennyezés/veszteség gyakorlatilag kizárt. Megfelelő mennyiségű permetlét befogadó tartály esetén akár egyetlen töltéssel, felesleges környezeti és dolgozói biológiai terhelés nélkül dolgozhat a gép egész álló nap. Ilyen berendezésen keresztül a folyékony rovarölő szerek az okiratuknak megfelelően minden probléma nélkül kijuttathatók vetéssel/ültetéssel egy menetben. A talajba juttatott folyékony rovarölő szerek csapadék viszonyoktól függetlenül azonnal nagy hatékonysággal védik a jó minőségű magágyban gyorsan csírázó magvakat a talajnedvesség tartalomtól függően mozgó talajlakó kártevők, azaz pl. a drótférgek, pajorok ellen.

Egy fontos tényezőt, a hőmérsékletet szintén nem szabad ilyenkor sem figyelmen kívül hagyni. Magasabb hőmérsékleten értelemszerűen magasabb az elpárolgó tömeg, azaz csökken a várható hatástartam, így nőhet a károsítás mértéke. Ez minden termékre igaz. Az előbb említett növénytermesztési elemek, azaz a jótól jobb, a szerves anyagot megőrző, sőt építő talajmunka, a kiváló talajminőség és ennek következtében jól előkészített magágy, azaz a terület felső rétege képes megfelelő körülményeket biztosítani a kedvezőtlen körülmények hatásainak kivédésére, az erős gyökérzet előállítására, azaz a kár elkerülésére.

A szer/hatóanyag választásnál itt is az előbb felsorolt dolgokat kell figyelembe venni. A korábban említett időjárási és ennek, illetve a talajállapotnak megfelelő talajnedvességi körülmények granulátum típusú anyagok esetében különösen fontosak a termékek hatékonysága és hatástartama szempontjából. Nedvesség hiányában, vetés utáni csapadék elmaradása esetén adott esetben nagyobb lehet esetleg a kártétel, mint amire a termelő számít. Itt is különös jelentősége van a körülmények változtatásának, amiről korábban szó volt. Száraz körülmények között a granulátumokról kisebb a leoldódása a hatóanyagoknak, így csökken a hatékonyság is. Granulátum típusú talajfertőtlenítő szerek használatakor minden esetben ellenőrizzük a vetőgép granulátum szóró berendezésének csatlakozásait a felesleges térirányú elszórás és a porosodás elkerülése érdekében!

Ha palántázó géppel juttatunk ki talajfertőtlenítő rovarölő szereket, a gépen dolgozók védelme érdekében célszerű ellátni a dolgozókat porvédő álarccal és növényvédelmi védőkesztyűvel.

Ne feledje! A környezetben természetes módon nem található, azaz a környezet számára idegen, nem felismerhető anyagok használata után, mindig újítsa fel területe mikrobiológiai állományát, mely a legfontosabb záloga az országos átlagtól (veszteség szám) való pozitív távolság növelésének, azaz a valódi, nem manipulált eredményességnek. Ennek érdekében keressen rá a szövegben említett „Talaj és növényorvoslás” programra a neten, és ezzel együtt folytassa a felkészülést az elkövetkező gazdasági évre.

Kormányos Ferenc

Fejlesztés vezető, Cheminova Magyarország Kft.

rovarkártevő