Vészhelyzet megszűnésével összefüggő engedélykötelezettség

Írta: Kalmár Nárcisz - 2020 június 22.

A 2020. június 18-án hatályba lépett „A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. számú törvény” alapján az egyes, egyébként engedélyköteles tevékenységek az ellenőrzött bejelentést követően – engedélyezési eljárás lefolytatása nélkül – is végezhetőek.

Az engedélyköteles tevékenységet az ellenőrzött bejelentés alapján a bejelentő – amennyiben nem kerül sor a bejelentés visszautasítására vagy engedélyezési eljárásra utalására – a bejelentést követő tizenöt napot követő naptól kezdve jogosulttá válik a tevékenység végzésére, az ahhoz kapcsolódó jogszabályban meghatározott időtartam alatt.

A hatóság a bejelentő kérelmére értesíti a bejelentőt a joghatás beálltáról. Az értesítés iránti kérelem akár a bejelentéssel egyidejűleg, akár azt követően az engedélyre jogszabályban meghatározott leghosszabb hatályossági idő végéig terjeszthető elő.

 

Elektronikus beadás

Az engedélyköteles tevékenység végzésére irányuló bejelentés (ellenőrzött bejelentés) kizárólag elektronikus úton tehető meg, az alábbi formákban:

 • ügyfélkapun keresztül;
 • elektronikus űrlapon;
 • általános célú elektronikus kérelem űrlap szolgáltatás útján;
 • e-mail-en (a hatóság által annak hivatalos honlapján közzétett e-mail címre).

Ha a jogszabály az engedélyezésre az elektronikus benyújtás valamelyik módját vagy módjait kizárólagosan előírja, a bejelentést csak azon a módon vagy módokon lehet megtenni.

 

A Nébih-nél e-mail útján történő ellenőrzött bejelentés az egyes ügyekben az alábbi e-mail címeken tehető:

 • nem állami laboratóriumok engedélyezése, kijelölése: [email protected];
 • a Magyarországon engedélykötelesnek minősülő, de sem a 1107/2009 EK rendelet, sem a 2003/2003 EK rendelet által nem érintett, növények vagy talaj kezelésére használandó  termékek engedélyezése: [email protected];
 • borászati termék forgalomba hozatali engedélyezése: [email protected];
 • kertészeti szaporítóanyag ágazat engedélyezési feladatai: [email protected]
  • árutermő szőlőiskola létesítésének engedélyezése,
  • előszaporító szőlőiskola engedélyezése,
  • szőlő árusítóhely létesítés engedélyezése,
  • szőlő szaporítóanyag nagykereskedelmi forgalomba hozatalának engedélyezése,
  • szőlő szaporítóanyag import engedélyezése (3. országból),
  • prebázis, bázis, certifikált szőlő törzsültetvény telepítés előzetes engedélyezése (“Kérelem szőlő törzsültetvény előzetes telepítési engedélyhez” c. űrlapon),
  • alanyszőlő ültetvény telepítés engedélyezése („Kérelem alanyszőlő ültetvény telepítési engedélyhez” c. űrlapon),
  • gyümölcsfaiskola engedélyezése,
  • gyümölcs szaporítóanyag nagykereskedelmi forgalomba hozatalának engedélyezése,
  • gyümölcs szaporítóanyag import engedélyezése (3. országból),
  • prebázis, bázis, certifikált gyümölcs törzsültetvény engedélyezése,
  • zöldségpalánta forgalmazó üzem engedélyezése.

A bejelentésnek tartalmaznia kell minden olyan adatot, amit az engedélykérelem kapcsán az adott jogszabály előír, valamint csatolni kell az engedélykérelem jogszabályban előírt mellékleteit is. A bejelentéshez okiratot kell csatolni, melyben a bejelentő tájékoztatást ad a bejelentés kapcsán érintett további ügyfelekről és nyilatkozik arról, hogy a bejelentés benyújtásának szándékáról, időpontjáról és az eljáró hatóságról tájékoztatta őket.

A bejelentésért az engedélyezés, valamint a kapcsolódó szakhatósági eljárások illetékének vagy igazgatási szolgáltatási díjának 50%-át kell megfizetni.

Felhívjuk Ügyfeleink szíves figyelmét, hogy a tevékenység megkezdésekor és annak végzése során a bejelentőnek a tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályi feltételeknek meg kell felelnie. A bejelentő a tevékenysége szakszerűségéért és jogszerűségéért felelősséggel tartozik, amelynek ellenőrzésére a hatóság kiemelt figyelmet fordít.

 

Kapcsolódó jogszabály:

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. számú törvény;
Az ellenőrzött bejelentés alkalmazásából kizárt ügyek meghatározásáról szóló 288/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet.

 

A törvény és a rendelet hatályos változata az njt.hu oldalon érhető el.

Forrás: Nébih