Vihar- és a jégkárok esetén az agrár-kárenyhítési rendszer segíti a gazdákat

A mezőgazdasági káreseményeket, mint például a jégeső-, vagy a belvízkár, a bekövetkezéstől számított 15 napon belül kell bejelenteniük az agrár-kárenyhítési rendszerben tag gazdálkodóknak. Így a kárenyhítési alapból érkező forrásoknak köszönhetően csökkenthető az az anyagi veszteség, amelyet terményeikben az időjárás okozott. A Mezőgazdasági Kockázatkezelési Rendszer elektronikus alkalmazása a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) honlapján érhető el.

A kárbejelentés a rendszer fejlesztésének eredményeként már parcellánként (az aktuálisan károsodott terület megjelölésével) is megtehető. Igény szerint az elektronikus kárbejelentés benyújtásában meghatalmazottak is (pl. a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara falugazdászai) segíthetik a termelőket.

Az uniós szabályokkal összhangban a termelő akkor jogosult kárenyhítő juttatásra, ha a káresemény miatt károsodott – annak teljes területére vonatkoztatva – 30%-ot meghaladó hozamcsökkenés következett be, és amelyről a megyei kormányhivatal határozatot hoz. További támogatási feltétel, hogy a referencia-időszakhoz képest meglegyen az üzemi szinten számított, 15%-ot meghaladó hozamérték-csökkenés.

Az agrárkár-enyhítési rendszerben a termelők kárenyhítési hozzájárulást fizetnek, amelynek mértéke ültetvény és szántóföldi zöldség esetén hektáronként 3.000-3.000 forint, míg egyéb szántóföldi kultúra esetén hektáronként 1.000 forint. Az MVH július közepéig határozatban értesíti a termelőket a fizetendő kárenyhítési hozzájárulás összegéről, a megfizetés határideje pedig az adott évben szeptember 15-e.

A károsultaknak november 30-ig kell beadniuk a kárenyhítő juttatás iránti kérelmet az MVH elektronikus alkalmazásán keresztül. A termelő, ha a hozamértékének legalább 50%-ára valamilyen mezőgazdasági biztosítással rendelkezik, akkor a hozamérték-csökkenés 80%-át, ha nem rendelkezik, akkor 40%-át kaphatja meg kárenyhítő juttatásként a tárgyévet követő év márciusában. A mezőgazdasági biztosítási szerződések díjához 65%-os támogatást nyújt a Vidékfejlesztési Program.

Jövő év márciusra a kárenyhítési alapban 24 milliárd forint állhat rendelkezésre a károsultak részére, amely minden bizonnyal elegendő lesz az idei évi károk kezelésére.

Fontos, hogy a károsult gazdák a kárenyhítési törvény alapján földbérleti díj mérséklésre is jogosultak, amelyet szintén célszerű érvényesíteniük.

(FM Sajtóiroda)

belvíz jégeső jégkár kárenyhítés mezőgazdaság növénytermesztés