Vissza nem térítendő támogatás megelőző védekezésre

A szőlőtermelők és termelői szerveződések a szőlőkabóca elleni védekezésre március 1. és március 31. között nyújthatják be vissza nem térítendő támogatási kérelmüket postai úton a Magyar Államkincstárhoz.

A szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés támogatásáról szóló 9/2016. (II. 15.) FM rendelet alapján a növényegészségügyi megelőzés támogatásához a szőlőtermelő és a támogatás igénylésére felhatalmazott termelői szerveződés támogatási kérelem benyújtására, majd a Magyar Államkincstár által befogadott kérelemben foglaltak szerint a védekezési időszakban a szőlőültetvényen kijuttatott növényvédő szer vételárához vissza nem térítendő támogatás igénybevételére jogosult.

A támogatási kérelmet a Kincstár által rendszeresített és a honlapján közzétett nyomtatványon kell benyújtani. Az N0755 (szőlőtermelő) és N0756 (támogatás igénylésére felhatalmazott termelői szerveződés) jelű nyomtatványon a támogatási kérelmet 2020. március 1. és március 31. között a Kincstár Piaci és Nemzeti Támogatások Főosztálya részére kell eljuttatni kizárólag postai úton az alábbi címre:

Magyar Államkincstár Piaci és Nemzeti Támogatások Főosztálya 1476 Budapest, Pf. 407.

A 2020. március 31-ét követően benyújtott (postára adott) megelőzési támogatás igénybevételére vonatkozó kérelmet a Kincstár visszautasítja. A szőlőtermelő, illetve a támogatás igénylésére felhatalmazott termelői szerveződés a tárgyévben kizárólag egy támogatási kérelmet nyújthat be.

Forrás:

Balázsik Zsófia, agrár-szaktanácsadó

További támogatási és pályázati kérdésekkel kapcsolatban kérdezzen bizalommal!

növényvédelem pályázat szőlőkabóca szőlőtermesztés szőlőültetvény támogatás