Zöldség- és aprómag-vető gépek választéka

A kertészeti vetőágykészítés és a vetés technológiai műveletei

– a talajfelszín elsimítása, a rögök félreterelése a vetősorokból az állítható rögterelővel;

– a vetőbarázda kialakítása a különböző csúszócsoroszlyákkal;

– a magvak lenyomása a barázdafenékre a keskeny magnyomó kerékkel;

– a talajfelszín elmunkálása, visszatömörítése a hátsó tömörítőkerékkel.

A zöldségfélék vetőgépei többségükben függesztett kivitelben készülnek, az üzemeltető erőgéphez hárompontos függesztőberendezéssel kapcsolódnak. A gépek vázát zárt szelvényű gerendely képezi, de a sűrűsoros, tandem kivitelű gépeken két gerendely is megtalálható. A gépek gerendelyeihez – könnyen oldható – kengyelekkel és tartóbilincsekkel az egyes vetőelemek (vetőkocsik) vannak felerősítve. Egy-egy vetőelem önállóan végzi a vetést, így a kézi kocsis változatokban 1-2; az egytengelyes kerti traktorokra függesztett változatokban 1-4; míg a nagyobb munkaszélességű gépeknél 3-18 elem – ez tandem elrendezésben 36-soros is lehet – közös vázra kapcsolása képezi a vetőgépet. A vetőkocsik többségénél – a jobb, egyenletesebb talajkövetés és a pontosabb vetési-mélységtartás érdekében – paraleltandem felfüggesztést alkalmaznak, de az egyszerűbb gépeknél a csuklós karos vagy a paralelogramma felfüggesztésű vetőelemek találhatók meg. Az egyedi vetőkocsik egy sor, ikersor vagy hármas ikersor vetésére alkalmas magadagoló szerkezettel vannak ellátva, így a gépek a sűrűsoros (min. 50 mm sortávolságú) vetésre, valamint a sávos (szórt)vetésre is alkalmasak. A magadagoló szerkezetek alatt elhelyezett vetőbarázda-nyitó csúszócsoroszlyák – a kívánalmaktól függően – egy-soros, ikersoros három vagy négy-soros maglehelyezést tesznek lehetővé. A különböző kialakítású sornyitó csoroszlyák választéka lehetővé teszi, hogy a termelő – a megfelelő magadagoló szerkezettel kombinálva – azt a sor- és tőtávolság-elrendezést, ill. tősűrűséget válassza, amellyel a célnak megfelelően tudja befolyásolni a termesztendő növény tenyészterületét és méretét. A gépek vetőelemeire szerelt ék alakú rögterelők eltávolítják a vetősorba eső rögöket és a talajfelszín utólagos simítását is elvégzik. Az egyes vetőelemek mellső talajtömörítő kereke gumiborítású Farmflex vagy (sima) acélhengeres kivitelű, míg a hátsó tömörítő kerék – az előzőkön kívül még – konkáv tömörítő-kerék, rácsos pálcás henger is lehet. A sávos- és ikersoros vetéseknél széles (gumiborítású vagy acélhengeres) tömörítő kerekek zárják le a talaj felszínét. A gépek vetőelemei keskeny kialakításúak, így biztosítva az ikersoros vetésnél megkívánt agrotechnikailag optimális sortávolságok beállításának lehetőségét.

A „kertészeti” vetőgépek vető/adagoló szerkezeteit a járókerekekről lánc(le)hajtások (előtéttengely és többfokozatú hajtómű közbeiktatásával) biztosítják. A különböző lánckerekek áttételeinek változtatásával, a hajtóműfokozatok átállításával a megkívánt tőtávolságok – széles tartományban és sok fokozatban – állíthatók be. A járókerekek felszerelése, áthelyezhetősége – a más szemenként vető gépektől eltérően – biztosítja, hogy a zöldség- és aprómag vetése nemcsak a síkművelésű termesztésnél, hanem ágyásos és bakhátas művelés esetében is megoldható.

A zöldségfélék vetőgépeinek magadagoló/vető szerkezeti egysége mechanikus vagy pneumatikus rendszerű lehet. A hazai gyakorlatban a mechanikus rendszerűek közül a palástcellás, a lyukszalagos és a merítő-kanalas (kanalas-sejtes) megoldások az elterjedtebbek. A pneumatikus rendszerű vetőszerkezettel rendelkező gépek között a szívólégárammal működő, és a kettős-pneumatikus (szívó-nyomó légárammal működő) vetőszerkezetek az ismertebbek. A pneumatikus vetőszerkezetű gépek működéséhez szükséges vákuumot (ill. légnyomást) az üzemeltető erőgép TLT-jéről meghajtott ventilátor biztosítja.

– palástcellás v. peremcellás rendszerűeknél: a vetőtárcsa palástján (peremén) kialakított különböző számú és nagyságú cellával ellátott celláskerekek (cellás tárcsák) a maglesodró hengerrel, valamint a magkilökő lemezzel;

– pneumatikus-lyukszalagos rendszereknél: a magvak furatokba tapadását szívó légáram segíti elő, kivetésüket nyomó légárammal biztosítják;

– szívó légárammal dolgozó rendszereknél: a lapos (sík) vetőtárcsák, amelyek különböző (0,5-2,0 mm) átmérőjű és (18-120 db) furatszámú furatokkal rendelkeznek, valamint külön lesodró választja le a magvakat;

Valamennyi vetőszerkezet fontos jellemzője a magadagolási intenzitás, a magadagolás sebessége, amely nagyban befolyásolja a vetőgépek üzemeltetési sebességét. Az egyes magadagoló szerkezetek esetében – a munkasebességtől és a kivetendő mag megkívánt sűrűségétől függően – az adagolási intenzitás nagyon különböző. Ezen mérőszám – a magadagolási intenzitás – értékei 3,6 km/h (1 m/s) munkasebességnél ~ 4-12 db mag/s, míg 7,2 km/h (2 m/s) üzemeltetési sebességnél ~ 20-50 db mag/s közötti is lehet. Általánosságban: a mechanikus magadagoló szerkezetek a nagyobb méretű magvakat a kisebb sebességek esetén, míg a (kettős) pneumatikus vetőszerkezetek inkább az apróbb magvakat nagyobb sebességek esetén kedvezőbben vetik ki.

A Mezőgazdasági gépek katalógusának adatbázisában (letölthető: www.mvh.gov.hu), amely a piacon kapható mezőgazdasági gépeket, közöttük a zöldség- és aprómag-vető gépeket is – főbb műszaki adatokkal, forgalmazókkal és árakkal – tartalmazza 7 ország 16 gyártójának 28 alaptípusú zöldség- és aprómag-vető gépe található meg, és közel 450 különböző felszereltségű változata közül választhatnak a felhasználók.

A zöldség- és aprómag-vető gépek legnagyobb választékát az olasz gépgyártók kínálják. A pneumatikus rendszerű vetőgépek 2-36 vetőegységből épülnek fel, és az egyes változatok kettős pneumatikus vetőszerkezettel, merev vagy hidraulikusan felhajtható gerendellyel készülnek. Közülük az AGRICOLA ITALIANA vetőgépei minden zöldségféle magvainak precíziós vetésére alkalmasak. A vetés paramétere és a gép szerkezeti összeállítása teljes egészében a zöldségféle, ill. a gazdálkodó igényeihez igazítható. Szerkezeti kialakításuk lehetővé teszi a vetőegységek (vetőkocsik) egyszerű, könnyű mozgathatóságát, biztosítva ezzel a megfelelő sortávolság könnyű beállítását. A vetőkocsik szóló, ikersoros és tandem ikersoros kivitelben készülnek, így a vetett sorok száma sokféleképpen variálható, a központi (Norton) váltómű biztosítja a könnyű és gyors fokozatváltást, lehetővé téve ezáltal az egyszerű tőtávolság állítást. A vetőgépek 39-59 kW motorteljesítményű univerzális erőgépekkel üzemeltethetők. Az AGRICOLA ITALIANA cég jelenleg 12 különböző alaptípusú, a zöldségfélék magvainak (szántóföldi) szemenkénti vetésére alkalmas, precíziós vetőgépet gyárt (és a beszállítókon keresztül forgalmaz). Ezek mellett gyártmánykínálatában a motoros kapákra felszerelhető vagy növényházi (magajáró célgépes) sűrűsoros vetésre is alkalmazható vetőgépeket (opcióban akár 36 sorosig!) is megválaszthat a felhasználó.

Az olasz GASPARDO Orietta és Olimpia precíziós vetőgépei 2-18 vetőegységes kivitelben, kettős pneumatikus adagoló rendszerrel az aprómagvak igen pontos kiadagolására képesek. Közülük az Olimpia típusokat az extra igényességű ikersoros vetéshez fejlesztették ki. Egy-egy vetőkocsin kettő vagy három vetőegység található meg, így a vetőkocsik ikersoros vagy tripla soros vetésre alkalmasak úgy, hogy minden sornak külön magtartálya és vetőtárcsája van. A felszerelhető vetőkocsik száma max. 8 db, míg a kivethető sorok száma 2×8 db lehet. A Twin vetőelemek esetén az ikersorok távolsága 4-9 cm között állítható, Tris vetőelemek esetében a tripla sorok közötti sortávolságot 5,0-7,5 cm között lehet beállítani. A meghajtó (talaj)kerekek 20 cm-ig állíthatók bakhátba történő vetéshez. Az Orietta vetőgépek sorainak száma max. 18 sor lehet, a legkisebb sortávolság 13 cm-re állítható be.

A hazai gyártók közül a PANNON Gép- és Készülékgyártó Kft. kézi (K-1, K-2) és gépi típusú, kanalas rendszerű vetőgépeket gyárt. Az egyes vetőkocsikból 2-12-soros vetőgépek állíthatók össze, és egy vetőegységhez 11 garnitúra, különböző nagyságú és alakú kanáltípus tartozik. A vetőegységek karos (csuklós) felfüggesztésűek, a vetési mélység 0-10 cm között fokozat nélkül állítható be. A csúszócsoroszlyák által nyitott vetőbarázdát takarólemez tölti fel és egy (hátsó) gumikerék tömöríti vissza a vetősávot, amely egyben a kanalas adagolótárcsát lánckerékáttételen keresztül hajtja meg. Az egyes tőtávolságok a kanalas kelyhek számával (ez egy tárcsánál max. 24 db lehet), és a lánckerék meghajtás áttételével 2,5-100 cm között állíthatók be. Az egyszerű és könnyű építésű gép teljesítményigénye – a vetőegységek számától függően – 10-28 kW.

A hazai gyártók közül a DELTAGRO Kft. emelőcellás, ferde szalagos, áteső lyukszalagos és kettős pneumatikus-lyukszalagos vetőgépek különböző (2-12 soros) változatait Multi-Vet precíziós vetőgépcsalád típusai alatt gyártja, ill. forgalmazza. A gépek elemenkénti vetőszerkezeti hajtással, vagy központi meghajtással is készülhetnek. A többféle magadagoló rendszer megfelelő választást kínál a felhasználók részére.

A francia gyártmányú MONOSEM MS modellek 2-18 soros változatokban, kettős pneumatikus vetőszerkezettel, 1,2-6,6 m munkaszélességben készülnek. Vetőtárcsáik 18-180 db furattal, Æ 0,5-2,5 mm furatátmérővel rendelkeznek, a minimális sortávolság 14, ill. 20 cm lehet, a tőtávolságok 1,0-35,5 cm között állíthatók be. A vetőgépek tömege 300-1850 kg közötti és Microsem inszekcitid kijuttató berendezésekkel is felszerelhetők.

Az angol STANHAY Webb Ltd. nagypontosságú lyukszalagos (Stanhay Robin 870, 985) és kettős pneumatikus vetőszerkezetű (Singulaire 785) aprómag-vető gépeket is gyárt. Egyik új fejlesztésük, a Stanhay Star kettős pneumatikus vetőszerkezete 1-2-3- és 4-ikersorban képes az aprómagvak kiadagolására. A 12 vetőkocsiból felépülő vetőgép soronként 2 literes magládával rendelkezik, sorműtrágyázó és mikrogranulátum kijuttató adapterekkel is felszerelhető, merev és hidraulikusan felhajtható gerendelyes változatai vannak.

Dr. Fűzy József

1. táblázat

Vetőgép gyártók

és típus(ok)

Gyártó

ország

Vetőegységek

száma

Vetőszerkezet

rendszere

Vázszerkezet (gerendely) kialakítás**

M e g j e g y z é s

(db)

Agricola Italiana AI; M; Multi

I

3-5-12

kettős pneumatikus

m., h.cs.

növényházi, sűrűsoros típusok is vannak

SN; SNA; SND; SNT

 

2-15

kettős pneumatikus

m., h.cs.

vetőkocsik 1-2- v. 3 sorban elrendezve

Deltagro Multi-Vet MVX-…

H

2-6

mech., emelőcellás

merev

kézi és gépi változatok

MR-…

 

2-12

mech., ferdeszalagos

merev

kézi és gépi változatok

MR-…S

 

3-12

mech., lyukszalagos

merev

Stanhay rendszerű lyukszalagos adagoló

MR-…P

 

3-12

pneum., lyukszalagos

merev

kombinált pneum.-lyukszalagos adagoló

Gaspardo Orietta

I

2-12

kettős pneumatikus

m., h.cs.

vetőkocsik 1 v. 2 sorban elrendezve

Olimpia

 

2-13

kettős pneumatikus

m., h.cs.

ikersoros elrendezés

Hermex Mini

H

1-3

mech., kanalas

merev

kézi kocsis változatok

Hermex-100

 

2-22

mech., kanalas

merev

hosszirányban szállítható változatok

Kverneland Accord Miniair Nova

D

5-32

kettős pneumatikus

m., h.cs.

single, twin és double változatokban

MaterMacc MSO

I

2-18

kettős pneumatikus

m., h.cs.

Easy-Set teleszkópos vázak is

ML

 

15-34

kettős pneumatikus

merev

növényházi, sűrűsoros változat

Monosem MS

F

2-18

kettős pneumatikus

m., h.cs.

vetőkocsi elrendezések négy féle változatban

Pannongép G-1/-2/-3

H

1-10

mech., kanalas

merev

kézi kocsis és gerendelyes változatok is

Sfoggia Calibra

I

2-18

kettős pneumatikus

m., h.cs.

szimpla-; dupla- és triplasoros vetőkocsik

Stanhay Star

GB

2-12

kettős pneumatikus

m., h.cs.

egy vetőszerkezet 1-2-3-4 sorba is adagolhat

Unia-Kraj Sigma

PL

2-6

kettős pneumatikus

merev

keskeny, hosszú vetőkocsik, 20 cm-es sortávval

Kruk

 

1-8

mech., kanalas

merev

vetőkocsik 1- v. 2-sorban elrendezve

Weremczuk Alex-2

PL

2-12

mech., lyukszalagos

merev

kézi és ikersoros változatok is

Max Pneumatic

 

2-6

kettős pneumatikus

merev

vetőkocsik 1- v. 2-sorban elrendezve

** Rövidítések: m = merev; h.cs. = hidraulikusan csukható