A mezőgazdasági gépi munkák várható költsége 2016-ban

Írta: Szerkesztőség - 2016 február 24.

A mezőgazdasági gépek teljesítésének és költségének ismerete azért fontos, mert a gépüzemeltetés a mezőgazdasági termelés költségei között jelentős részarányt képvisel, és a gazdálkodás eredményességének javítása érdekében a gépüzemeltetésre fordított kiadások növekedését mérsékelni kell. A termelőknek, illetve általában a mezőgazdasággal foglalkozóknak (oktatóknak, kutatóknak, irányító és szaktanácsot adó stb. szakembereknek egyaránt) tehát a jó döntésekhez ismerniük kell, hogy a különböző gépféleségek milyen önköltséggel dolgoznak, hogy az adott körülmények között az ökonómiailag legmegfelelőbbet választhassák.

Az árak és a költségek változása

A gépüzemeltetési költség terén bekövetkező változásokat – az utólagos ellenőrzés, és az előrejelzés során egyaránt – a bázisgazdaságok tény- és tervszámai, a gép- és alkatrész-forgalmazók tapasztalatai, a KSH adatai, és a különböző rendeletek előírásai alapján határoztuk meg. Ezeket figyelembe véve a 2015. évre készített költségszámok, és az év során bekövetkezett változások között csak két területen volt számottevőbb eltérés. Az egyik a gázolaj ára, mely a tervezettnél sokkal erőteljesebben esett (az évi átlagok alapján számolt 2,5%-kal szemben 14,7%-kal, a 2014. decemberihez viszonyítva a 2015. decemberi ár pedig 16,0%-kal). A másik a gépek javítási-karbantartás költsége, mely a csekélyebb újgép-vásárlás, illetve a gépek fokozottabb „öregedése” miatt kissé nagyobb arányú volt. E két változás egymást nagyrészt kiegyenlítette, így a 2015. évi tényleges költségek a tervezetthez képest kis mértékben csökkentek.

2016-ban az erő- és munkagépek költségeinek változása – a gázolaj ár kivételével – szintén kevéssé jelentős. Pl. az éves és fajlagos kihasználás (megítélésünk szerint) nem módosult, ezért a csatolt táblázatokban az előző évi teljesítésadatok szerepelnek. Az értékcsökkenési leírás kulcsa (minden gépnél egységesen 10%) és a gépek árának átlagos emelkedése (4%) sem változik, így az amortizációs költség módosulása a gép árát követi. Az előző évivel egyező az alapbér növekedésének mértéke (5%), az ez után elszámolt kiegészítő bér (10%), a szociális hozzájárulási adó (27%), a betegszabadság (2%), a gazdasági általános költség (5%), és a tőkehozadék (4%) aránya, az üzemanyagok és alkatrészek tárolásának (4%), valamint a géptárolók üzemeltetési költségének (3%) emelkedése, és nem változik a kenőanyagok fajlagos ára (850 Ft/kg) sem. A biztosítás díj változása 2013-ban és 2014-ben (a piaci verseny miatt) 0% volt, 2015-ben viszont a verseny mérséklődésével átlagosan 15%-kal, 2016-ra pedig 10%-kal nőtt.

A 2016. évi számításoknál jelentősen csak a gázolaj nagykereskedelmi ára változott, mert az általunk 2014. decemberben becsült, és 2015-re várhatónak vélt 390 Ft/kg-al (327,6 Ft/literrel) szemben 2016-ra 325 Ft/kg-ra (273 Ft/literre, 83,3%-ra) mérsékeltük, mely a 2015. évi ténylegesnek ítélhető átlagos nagykereskedelmi árnál (341 Ft/kg, illetve 286,4 Ft/liter) mintegy 4,7%-kal kisebb, a 2015. decemberinél (321 Ft/kg, illetve 270 Ft/liter) pedig 1,2%-kal nagyobb. (Számottevőbb üzemanyag-árváltozás természetesen 2016-ban is bekövetkezhet.) A gazdaságok adatai szerint az általuk realizált nagykereskedelmi ár mintegy 79-80%-a a NAV és a KSH által megadott áraknak. A karbantartási-javítási költségnél 2015-ben az alkatrészek átlagos ára nőtt nagyobb mértékben, mert az öregedő géppark miatt intenzívebb volt az alkatrész iránti kereslet. Mivel a javítási bér- és rezsi-, valamint az „idegenek” által végzett javítás költségének emelkedése 2015-ben is mérsékelt volt, ezért (a 2015. évi elmaradt növekedés pótlására) 2016-ban 6% költségemelkedéssel számoltunk.

A fenti költségmódosulások eredményeként a 2016. évi fajlagos teljes gépüzemeltetési költség – a 2015-re előre jelzetthez viszonyítva – erőgépeknél átlagosan 1,8%-kal mérséklődött, az erőgépek munkagépeinél pedig 4,7%-kal emelkedett. A munkaműveleteknél viszont a költségváltozás olyan kevés (0,4%-kal csökkent), hogy a 2015. évi számok (nagyvonalú megközelítés alapján) 2016-ban is változatlanul alkalmazhatók.

A 2016-ra készített költségszámítás módszere az erőgépeknél (1. táblázat) és a munkagépeknél (2. táblázat) azonos volt azzal, amit az MGI évek óta alkalmazott. (A költségszámítás módszerének részletes ismertetése az MGI által a korábbi években kiadott „Mezőgazdasági gépi munkák költsége” című kiadványokban található meg.) Részletes műveleti költségszámítás azonban 2016-ra (sajnos) nem készült annak ellenére, hogy az erőgépek mérete szerinti műveleti költségek a gépüzemeltetési költségszámítási munka legfontosabb része. Ezt a hiányt úgy pótoltuk, hogy az erőgépek üzemeltetési költségének átlagosan 98,2%-ra történt mérséklődését, és a munkagépek 104.7%-ra növekedését a műveleti költségek változásának mértéke megállapításához (kissé nagyvonalú megközelítéssel) olyan arányban vettük figyelembe, ahogyan a gazdaságokban a teljes gépüzemeltetési költségéből az erő- és a munkagépek részesedtek. Erre mintát a bázisgazdaságok 2014. évi tényszámai adtak, ahol a teljes gazdasági gépüzemeltetési költségből (100%) az erőgépek aránya 78,1%, a munkagépeké pedig 21,9% lett. Az ezekkel súlyozott 2016. évi erő- és munkagép-költségváltozás eredménye, hogy a műveleti költségek 99,6%-ra mérséklődtek, így a 2015. évi adatok 2016-ban is változatlanul használhatók (3. táblázat). Ez a számítás természetesen csak „tájékoztató” eredményt ad, mert az egyes műveletek költségében az erő- és a munkagépek költségének aránya eltérő, ezért a „gyakorlatban” a nagyobb arányú erőgép-költség igény esetén (pl. talajmunkák) kissé csökkennek, míg a nagyobb arányú munkagépköltségeknél (betakarítási munkák) kevéssé nőnek. A hiba azonban csak mintegy +-0,5-1,5% lehet, tehát az így nyert műveleti költség mint „irányszám” elfogadható. Mivel a 3. táblázat számai az I. területi kategóriára vonatkoznak, az itt közölt költségeket a II-IV. kategóriába tartozó területeken végzett műveletek esetében a kategóriák „vonóerő igényét” jellemző arányszámmal növelni kell.

1. táblázat: Erőgépek átlagos ára,  teljesitése, és üzemeltetési költsége
(Áfa nélkül)
1. táblázat
Erőgép- G é p á r T e l j e s   í   t   é   s Haj- Kenő Alap- Ft/nha  Teljes üzemel-tetési költs. Ft/mh.
csoport Átl. mű- kapaci- bér közvet-len költsé-gek  teljes üzemel-tetési költség
és kW mot. szak tás ki- anyag anyag
 teljesít- telj. EFt/ EFt/ óra/ haszn. nha/ nha/ kg/ kg/
mény kW kW db* év % mh év nha nha Ft/mh
Traktorok
  21-  40 30 195,6 5869 1500 24 0,274 410 9,20 0,506 950 12190 13088 3581
  41-  75 58 155,8 9035 1600 27 0,595 952 8,80 0,396 1007 8438 9053 5388
  76-100 88 199,6 17561 1700 31 1,037 1762 8,48 0,297 1066 6901 7437 7710
101-150 125 234,5 29308 1800 35 1,663 2993 8,24 0,206 1131 5979 6459 10739
151-200 175 234,2 40985 1900 38 2,527 4801 8,00 0,160 1198 5284 5708 14424
201-250 225 228,3 51369 2000 40 3,420 6840 7,76 0,116 1270 4814 5195 17769
251-300 275 222,4 61163 2100 41 4,285 8998 7,53 0,090 1347 4500 4853 20795
301-350 325 216,5 70368 2200 42 5,187 11412 7,30 0,080 1429 4253 4583 23775
351-400 375 210,6 78983 2250 43 6,128 13787 7,10 0,071 1514 4061 4375 26806
401-450 425 204,7 87009 2300 44 7,106 16344 7,00 0,070 1605 3936 4236 30104
Gabona arató-cséplő gép
  76-100 88 265,2 23336 550 30 1,003 552 8,64 0,346 1198 12131 13432 13476
101-150 125 265,2 33147 575 31 1,473 847 8,40 0,252 1270 10731 11907 17533
151-200 175 265,2 46406 600 32 2,128 1277 8,16 0,220 1347 9591 10662 22689
201-250 225 265,2 59665 625 33 2,822 1763 8,00 0,200 1429 8739 9725 27441
251-300 275 265,2 72924 650 34 3,553 2310 7,74 0,178 1514 8057 8972 31878
301-350 325 265,2 86183 675 35 4,323 2918 7,49 0,157 1605 7493 8346 36076
351-400 375 265,2 99442 700 36 5,130 3591 7,27 0,145 1702 7000 7798 40005
401-450 425 265,2 112701 725 37 5,976 4332 7,07 0,134 1804 6624 7377 44083
Magajáró rakodók
  21-  40 30 470,4 14113 1600 25 0,285 456 9,20 0,644 1066 15864 17212 4906
  41-  75 58 450,5 26130 1700 26 0,573 974 8,80 0,528 1131 12337 13425 7694
  76-100 88 430,6 37893 1800 27 0,903 1625 8,56 0,428 1198 10799 11749 10608
101-150 125 410,7 51337 1900 28 1,330 2527 8,40 0,378 1270 9854 10706 14240
151-200 175 390,8 68387 2000 29 1,929 3857 8,23 0,329 1347 9103 9875 19045
Magajáró betakarítók
Kaszálók:
  41-  75 58 291,7 16916 500 28 0,617 309 8,40 0,378 1131 14816 16451 10152
201-250 225 291,7 65621 600 30 2,565 1539 7,76 0,186 1429 9600 10762 27606
Szecskázók:
151-200 175 219,2 38352 550 29 1,929 1061 8,00 0,216 1347 13829 15136 29191
201-250 225 212,1 47727 575 30 2,565 1475 7,84 0,196 1429 12733 13923 35714
251-300 275 205,1 56398 600 31 3,240 1944 7,76 0,178 1514 11783 12872 41699
301-350 325 198,1 64366 625 32 3,952 2470 7,66 0,161 1605 10859 11852 46839
351-400 375 191,0 71631 650 33 4,703 3057 7,58 0,144 1702 10036 10944 51466
401-450 425 184,0 78192 675 34 5,491 3707 7,50 0,135 1804 9430 10270 56393
451-500 475 176,9 84049 700 35 6,318 4422 7,43 0,126 1909 8942 9725 61437
501-550 525 169,9 89203 725 36 7,182 5207 7,36 0,118 2023 8535 9267 66555
551-600 575 162,9 93654 750 37 8,085 6064 7,29 0,109 2145 8175 8862 71650
Egyéb magajáró betakarítók:
  21-  40 30 291,7 8750 400 24 0,274 109 8,64 0,518 1066 20692 23024 6300
  41-  75 58 291,7 16916 450 25 0,551 248 8,40 0,420 1131 16190 18097 9972
  76-100 88 291,7 25665 500 26 0,869 435 8,20 0,328 1198 13781 15418 13406
101-150 125 291,7 36456 525 27 1,283 673 8,00 0,256 1270 12178 13653 17510
151-200 175 291,7 51039 550 28 1,862 1024 7,84 0,227 1347 10884 12224 22761
201-250 225 291,7 65621 575 29 2,480 1426 7,76 0,210 1429 9904 11132 27604
251-300 275 291,7 80204 600 30 3,135 1881 7,66 0,192 1514 9154 10291 32262
301-350 325 291,7 94786 625 32 3,952 2470 7,58 0,174 1605 8431 9465 37408
351-400 375 291,7 109369 650 34 4,845 3149 7,50 0,158 1702 7805 8751 42399
Megjegyzés: * = 2016 évi átlagos árak, ennek 75 %-a az értékcsökkenés alapja;
 műszakóra = az erőgép vezetőjének az erőgéppel eltöltött munkaideje;
 kapacitáskihasználás = a műszakórából a névleges teljesítményre redukált munkaidő aránya;
ílletve az idő-és teljesítménykihasználás szorzata, illetve kWh/műszakóra/kW.

A gépek teljesítés-adatai

A mezőgazdaságban a gépek teljesítésének meghatározására többnyire a műszakidőt (mh), a normálhektárt (nha), esetleg a kilowattórát (kWh), a szállításnál pedig tonnakilométert (tkm) használják. Ezek azonban nem jellemzik kellően a ténylegesen elvégzett gépi munkát. A teljesítés-egyenértékek megállapítása általában jelentős hibával történik, de alkalmazásuk az értékelésekhez nélkülözhetetlen. A csatolt táblázatok az erőgépek költségét normálhektárra és műszakórára, a munkagépekét és a munkaműveletekét ezek mellett hektárra és tkm-re adják meg.

A műszakidő az erőgép vezetőjének az erőgéppel eltöltött munkaideje, így a tényleges munkavégzés mellett a kieső időket is tartalmazza, tehát meglehetősen bizonytalan tartalmú teljesítés-adat. (A motor-üzemidő a motor működésének idejét mutatja, tehát nem utal a gép által ténylegesen elvégzett munka mennyiségére.) Az nha a gépi munka egyenértéke. Egy nha megfelel egy hektár sík, középkötött talajon végzett középmély (20 cm mély) szántás során teljesített gépi munkának. A többi munkaművelet nha-szorzószámai az elvégzéshez szükséges hajtóanyag-felhasználással arányos, a középmély szántáshoz viszonyítva. A szorzókulcsok azonban csak a munkaművelet, a domborzat és a kötöttség szerinti „vonóerő” igényt jelzik, ezt is csak átlagos viszonyokra, így ezekkel nem lehet figyelembe venni a talaj nedvességét, a tömődöttségét, a fedettségét, a munkagép művelőtesteinek állapotát, stb., tehát a pillanatnyi tényleges vonóerő igényt befolyásoló tényezők hatását, amelyek esetenként nagyobb vonóerőigény-különbséget eredményezhetnek, mint a domborzat és a kötöttség. (A nha-t általában szorzókulcsokkal, négy kategória szerint állapítják meg. A nha és a kWh közötti kapcsolat: 1 nha = 26,315 kWh, és egy nha gépi munka 8 kg, vagy 9,5 liter gázolajjal teljesíthető, illetve 1 kWh gépi munkához 0,304 liter gázolaj szükséges. Az nha alkalmazásának részletes ismertetését lásd az interneten.)

A gyakorlatban a műszakóra-önköltséggel is számolnak műveleti költséget. Ekkor az erőgép műszak-óra-önköltségéhez hozzá kell adni a munkagép műszakóra-önköltségét, majd ezt osztani kell a műszakórára vetített ha, t, tkm, stb. teljesítéssel. Az erőgépek átlagos kapacitás-kihasználása jelentősen eltérő (az 1. táblázatban pl. 24 és 44% között változik). Mivel az erőgépek – különösen a műszakórára vetített – önköltsége nagymértékben függ a kihasználás mértékétől (csekélyebb átlagos kihasználás esetén a műszakóra önköltség mérsékeltebb), ezért összehasonlító költségkalkuláció csak azonos kihasználással üzemelő erőgépek műszakóra önköltségével végezhető, ez viszont jelentősen megnehezíti a számítás elvégzését.

A gépek költsége

A csatolt táblázatokban közölt árak és költségek az áfát sehol nem tartalmazzák, így az áfa esetleges változása az itt közölt költségeket nem módosítja. A mezőgazdasági munkákhoz felhasznált gázolajnál a jövedéki adó egy része visszaigényelhető. Ezt a kedvezményt a költségszámításnál nem vettük figyelembe, mert előre nem lehet tudni azt, hogy a gépi munkát ki és hol végzi, tehát az adott esetben jár-e a kedvezmény, de a konkrét esetben az elszámolásoknál célszerű érvényesíteni.

Munkánk során a következő költségtényezőket számítottuk fel:

–   hajtó- és kenőanyagok költsége,

–   munkabér és a bért terhelő járulékok költsége: az erőgépvezető alap- és kiegészítő bére, a szociális hozzájárulási adó, és a betegszabadság költsége,

–   karbantartás és javítás költsége, az utóbbin belül a javítási anyag- és alkatrész, javítási, bér- és rezsiköltség, valamint más vállalkozások által végzett javítások költsége,

–   értékcsökkenés (amortizáció),

–   egyéb költség: gépjármű adó, biztosítás + baleseti adó, géptárolás, üzemagyag- és alkatrész-beszerzés, -tárolás és -kiadás, valamint a dolgozókhoz, illetve a munkabérhez köthető általános jellegű költségek.

Az eddigi öt költségnem összege a közvetlen költség,

–   az álló- és forgóeszközök tőkehozadéka, vagy a hitelkamat, más megfogalmazásban a jövedelemigény,

–   a gépekkel kapcsolatos (ágazati, főágazati, gazdasági, stb.) általános költségek.

A fenti hét költségnem együtt adják a teljes üzemeltetési költséget.

A felsorolásból kiderül, hogy a táblázatokban szereplő „teljes üzemeltetési költség” a munkaműveleteknél felmerülő minden költséget tartalmazza, tehát ez a gépi munka szolgáltatás díjtételével egyező. A gazdaságoknál kimutatásra kerülő költségek a „közvetlen költségek”-kel hasonlíthatók. Mindkét költségcsoport a munkavégzéshez szükséges átlagos költségnek tekinthető, melyet a szokásosnál gondosabb gépüzemeltetéssel esetenként mintegy 20-25%-kal is mérsékelni lehet.

2. táblázat: Munkagépek átlagos ára, teljesítése és üzemeltetési költsége
(Áfa nélkül)
Mun- Teljesítés Köz- Teljes Átla- Köz- Teljes Teljes
Sor- ka Gépár ha/ vet- üzemel- gos** vet- üzemel- üzemel-
szám A munkagép megnevezése szé- mű- mű- len tetési len tetési tetési
lesség Eft/ szak ha/ szak költs. költs. nha/ költs. költség költség
cm db* h/év év h** Ft/ha ha Ft/nha Ft/mh
Talajművelő gépek
1. Ágyeke 160 2084 400 340 0,85 1945 2143 2,03 958 1056 1822
2. Váltva forgató eke 160 4768 400 360 0,90 2845 3198 2,03 1402 1575 2878
3. Símító 600 1211 200 900 4,50 385 426 0,41 938 1039 1916
4. Fogasborona 450 982 200 660 3,30 300 339 0,41 732 826 1117
5. Rotációsborona 300 3245 250 210 0,84 1746 2068 0,92 1897 2248 1737
6. Simahenger 400 917 200 640 3,20 377 419 0,41 919 1021 1340
7. Gyűrűs henger 500 1679 250 875 3,50 444 497 0,46 966 1081 1740
8. Rögtörő henger 400 2115 250 800 3,20 571 642 0,52 1099 1235 2054
9. Tárcsás talajművelő 400 5113 400 925 2,31 1158 1303 0,75 1544 1738 3014
10. Szántóföldi kultivátor 450 8183 300 675 2,25 1768 2044 1,04 1700 1966 4599
11. Sorművelő kultivátor 500 2359 200 475 2,38 1267 1410 0,46 2754 3066 3349
12. Kombinált magágykészítő 500 3603 250 735 2,94 1482 1636 0,58 2555 2822 4811
13. Középmélylazító 300 2620 300 275 0,92 1681 1914 3,21 524 596 1754
14. Mélylazító 250 2267 200 145 0,725 2021 2362 5,80 348 407 1712
15. Műtrágyázás középmélyen 165 2206 200 120 0,60 2564 2976 3,77 680 789 1785
16. Talajmaró 160 2062 200 80 0,40 3478 4048 1,74 1999 2326 1619
17. Tereprendező, tolólap mh 250 596 300 597 659 659
Vető- és ültető gépek
18. Kalászosgabona vetőgép 420 7495 250 475 1,90 3015 3414 0,38 7934 8983 6486
19. Kukorica vetőgép 450 8550 200 400 2,00 3599 4112 0,44 8179 9344 8223
20. Cukorrépa vetőgép 540 8757 120 240 2,00 5736 6589 0,45 12748 14643 13179
21. Zöldség- és aprómagvető gép 280 5894 120 100 0,83 6742 7978 0,52 12966 15342 6648
22. Burgonya ültető 300 8367 120 95 0,79 9216 11014 1,16 7945 9495 8719
23. Palántázó 280 4055 120 14 0,12 25777 31429 0,72 35801 43652 3667
Növényvédő-, műtrágya- és szervestrágya szóró gépek
24 Permetező, és foly.műtr. kijut.gép 1800 7672 250 1125 4,50 1187 1353 0,30 3957 4510 6088
25. Műtrágyaszóró gép 1600 2843 350 1120 3,20 570 638 0,28 2034 2280 2043
26. Szervestrágya szóró 600 7232 350 120 0,34 9362 10764 1,12 8359 9611 3691
27. Hígtrágya talajba juttató 540 12033 350 160 0,46 10528 12214 4,64 2269 2632 5583
28. Trágyalé kijuttató tartálykocsi mh 14416 500 4385 5051 5051
Betakarító gépek
29. Kukorica csőtörő gép 150 6229 250 200 0,80 5356 6110 1,34 3997 4559 4888
30. Kukorica csőtörő adapter 610 11050 300 815 2,72 2522 2861 0,88 2866 3251 7773
31. Járvaszecskázó 250 13034 300 350 1,17 8753 9787 2,75 3183 3559 11418
32. Szálastak.és silókukorica bet.adapter 480 15501 300 960 3,20 2558 2937 0,56 4568 5244 9398
33. Szárzúzó, mulcsozó 300 2273 350 675 1,93 1084 1194 0,62 1748 1925 2302
34. Cukorrépa egymenetes betakarító 90 15241 350 105 0,30 16942 19450 4,64 3651 4192 5835
35. Burgonya kiszedő, kocsirakó 150 4890 250 75 0,30 10225 11495 1,78 5744 6458 3448
36. Burgonya egymenetes betakarító 150 31605 250 100 0,40 30452 35562 3,48 8751 10219 14225
37. Fűkasza 300 3285 250 345 1,38 2371 2605 0,53 4474 4915 3595
38. Rendsodró, rendkezelő 450 2106 250 550 2,20 1050 1150 0,28 3752 4106 2529
39. Rendfelszedő-bálázó 210 11269 300 525 1,75 4599 5085 0,84 5475 6053 8898
40. Gereblye 1025 1996 150 750 5,00 809 882 0,17 4756 5187 4409
41. Napraforgó betakarító adapter 450 7181 150 210 1,40 4159 4759 0,56 7427 8498 6663
42. Repcebetakarító adapter 450 8618 150 180 1,20 5501 6323 0,67 8210 9437 7587
43. Zöldbab, bab betak. vont. gép 150 13369 200 70 0,35 22214 25509 2,24 9917 11388 8928
44. Hagyma betakarító 160 8039 200 80 0,40 13519 15354 2,24 6035 6854 6141
45. Csemete kiemelő 120 1070 200 60 0,30 2474 2803 3,48 711 806 841
Rakodás és szállítás gépei
46. Vontatott és rászerelt rakodó mh 2292 500 1105 1234 1173
47. Két- és többteng. fixpl. pótk.*** mh 5778 800 1412 1597 1,28 997 1129 1519
48. Két- és többteng. bill. pótk. mh 8163 800 1758 2005 1909
49. Egyteng. és tendemr. bill. pótk. mh 7862 700 1591 1844 1759
  Megjegyzések: *= 2016 évi átlagos árak, ennek 75 %-a az értékcsökkenés alapja; ** = a II. területi kategóriában;  mh = műszakóra
*** = 80 tkm/mh, és 0,42 kWh/tkm = 33,6 kWh/mh = 1,277 nha/mh.
3. táblázat: Fontosabb munkaműveletek teljes üzemeltetési költsége
az I. területi kategóriában, Áfa nélkül
A munkaművelet megnevezése Egység 21-40 41-75 76-100 101-150 151-200 201-250 251-300 301-350 351-400
kW teljesítményű erőgépek esetén
Traktoros munkák
Szántás 20 cm-ig Ft/ha 14281 10415 8837 7890 7154
Szántás 21-26 cm-ig Ft/ha 20743 15127 12835 11460 10390 9626 9130
Szántás 27-32 cm-ig Ft/ha 25032 18256 15490 13830 12539 11617 11018 10511 10142
Szántás 33-45 cm-ig Ft/ha 26981 24090 21842 20236 19192 18308 17666
Fogasolás önálló Ft/ha 4922 3570 3018 2686 2429
Fogasolás kapcsolt Ft/ha 1391 1009 853 759 686 634 601 572 551
Simahengerezés Ft/ha 4986 3634 3082 2751
Gyűrűshengerezés Ft/ha 5712 4169 3539 3161 2867
Tárcsázás sekélyen Ft/ha 8236 6105 5235 4713 4307
Tárcsázás középmélyen Ft/ha 11190 8294 7112 6403 5851 5457
Szántóföldi kultivátorozás Ft/ha 10167 8745 7892 7229 6755
Sorközkultivátorozás Ft/ha 6458 4914 4284 3906
Magágykészítés kombinátorral Ft/ha 7999 6059 5267 4792 4422 4158
Talajlazítás középmélyen Ft/ha 27702 23328 20704 18662 17204
Talajlazítás mélyen Ft/ha 41191 36453 32768 30136 28426 26978 25925
Műtrágyázás középmélyen Ft/ha 27959 24881 22487 20777
Gabona vetés Ft/ha 7195 5916 5394 5081 4837
Kukorica vetés Ft/ha 8430 6960 6360 6000
Cukorrépa vetés Ft/ha 10681 9167 8549 8178
Burgonyaültetés Ft/ha 22381 18515 16937
Palántázás Ft/ha 34263 31867 30889
Felületpermetezés szántón Ft/ha 4409 3439 3043
Permetezés gyümölcsösben Ft/ha 8818 6877 6085
Permetezés szőlőben Ft/ha 7882 6148 5440
Műtrágyaszórás szántón Ft/ha 3874 2904 2508 2270
Szervestrágyaszórás szántón Ft/ha 22434 18568 16990 16043
Hígtrágya talajba juttatás Ft/ha 63180 47701 41383 37592 34644
Kukorica csőtörés Ft/ha 16495 14599
Sílókukorica járvaszecskázás Ft/ha 37158 32580 29833 27697 26171
Kukorica szárzúzás Ft/ha 6206 5336 4814 4408
Cukorrépa egymenetes betakarítás Ft/ha 47385 43594
Burgonya kiszedés Ft/ha 35076 28108
Burgonya felszedés, kocsirakás Ft/ha 25308 20281
Burgonya egymenetes betakarítás Ft/ha 57597 52863 50023
Kaszálás rotációs kaszával Ft/ha 9002 7062 6270 5795 5425 5161
Rendsodrás, rendkezelés Ft/ha 4310 3340
Rendfelsz.-bálázás kis bál.-val 2 t/ha* Ft/ha 7602 6059 5429
Rendfelsz.-bálázás kis bál.-val 4 t/ha* Ft/ha 15276 12175 10909
Rendfelsz.-bálázás nagy b.-val 4 t/ha* Ft/ha 18233 16337 15200 14315
Gereblyézés Ft/ha 2711 2137
Szállítás műúton Ft/tkm 188,1 137,8 117,3 105,0
Szállítás földúton Ft/tkm 376,2 275,7 234,6 210,0
Vegyes munka csekély terheléssel Ft/h/kW 101,2 74,2 63,1 56,5 51,3 47,7 45,3 43,2 41,8
Vegyes munka közepes terheléssel Ft/h/kW 159,0 116,5 99,1 88,7 80,6 74,9 71,1 67,9 65,6
Vegyes munka teljes terheléssel Ft/h/kW 238,7 174,9 148,9 133,2 121,1 112,4 106,8 102,0 98,5
Arató-cséplőgép munkák
Gabona aratva-cséplés 4 t/ha* Ft/ha 21724 19366 17429 15956 14777 13809
Gabona aratva-cséplés 7 t/ha* Ft/ha 38029 33902 30512 27932 25869 24174 22626
Kukorica betakarítás 5 t/h* Ft/ha 30245 27299 24880 23039 21566 20356
Kukorica betakarítás 8 t/h* Ft/ha 48415 43700 39827 36880 34522 32585 30817
Napraforgó betakarítás Ft/ha 22948 21033 19460 18263 17305 16519
Repce-betakarítás Ft/ha 28277 25975 24085 22646 21495 20550
Vegyes munka csekély terheléssel Ft/h/kW 104,7 93,4 84,0 76,9 71,3
Vegyes munka közepes terheléssel Ft/h/kW 164,1 146,3 131,7 120,5 111,6
Vegyes munka teljes terheléssel Ft/h/kW 247,2 220,3 198,3 181,5 168,1
Egyéb magajárógép munkák
Magajáró rakodógép-munka csekély terh. Ft/h/kW 120,3 94,9 83,5 76,5 70,8
Magajáró rakodógép-munka közepes terh. Ft/h/kW 187,0 147,6 129,8 119,0 110,0
Magajáró rakodógép-munka teljes terh. Ft/h/kW 283,8 223,9 197,0 180,5 167,1
Cukorrépa egymenetes betakarítás Ft/ha 52200 47000 43000 39900 36900 34300
Szálastakarmány járvaszecskázás Ft/ha 30192 27825 25827 23880 22145
Sílókukorica járvaszecskázás Ft/ha 43796 40363 37463 34640 32122
Szálastakarmány rendre kaszálás Ft/ha 8250 5491
Egyéb magajárógép munka csekély terh. Ft/h/kW 175,4 139,1 119,2 106,0 95,4 87,3 81,0 74,9 69,6
Egyéb magajárógép munka közepes terh. Ft/h/kW 274,8 217,8 186,7 166,0 149,5 136,7 126,9 117,3 109,1
Egyéb magajárógép munka teljes terh. Ft/h/kW 413,9 328,1 281,2 250,0 225,1 206,0 191,1 176,8 164,3
Megjegyzés: * a beírt termésátlag esetén;

A költségek csökkentésének lehetőségei

A mezőgazdasági gépek üzemeltetési költsége folyamatosan emelkedik, több év átlagát tekintve megközelíti az infláció mértékét. Ezért a gazdaságok egyre jobban rákényszerülnek a takarékosságra, a hatékonyabb gazdálkodásra, de még így is a szükségesnél kevesebb figyelmet fordítanak a gépüzemeltetésre, mert a vezetők a termelés, illetve ezen belül a gép-üzemeltetés részletkérdéseivel nem tudnak elég alaposan foglalkozni. Ez azonban nem helyes, mert a takarékos gazdálkodáshoz a gépüzemeltetési alapadatok figyelemmel kísérése, és a hibák mielőbbi korrekciója elengedhetetlen. A géphasználat eredményességét ugyanis nagyon sok tényező befolyásolja, de tény, hogy kedvező termelési költséget csak megfelelő hozzáértéssel, nagyobb birtokokon, nagyobb táblákon, nagyobb teljesítményű-, és jó állapotú erőgépekkel, valamint a legkorszerűbb technológiai megoldások alkalmazásával lehet elérni.

A kedvező eredmények egyik legfontosabb tényezője a termelő egység mérete. Ennek fő oka, hogy így több és jobb szakembert lehet a munkába bevonni. A mezőgazdaság ugyanis az egyik legbonyolultabb, legtöbb különböző szakismeretet igénylő ágazat, melyek összességét egy gazda aligha képes kellően elsajátítani. Bár a helyi adottságokon nehéz változtatni, a termelés szerkezetén viszont lehetne, ezért döntő a szakmai vezetők hozzáértése, rátermettsége és jó üzleti kapcsolatai. A termelőegység mérete azért is nagyon fontos, mert a munkaműveletek zöme komplexen gépesíthető, és a gépi munka általában olcsóbb, mint a kézi munkavégzés, tehát megfelelő gazdasági méret esetén, és a munkaműveletek optimális gépesítése mellett a termelés költsége lényegesen csökkenthető. Ha a termelésre a szükségesnél több kézierőt fordítanak, az önköltség lényegesen nő. Jellemző pl. hogy a fejlett nyugat-európai országokban a mezőgazdaságban foglalkoztatottak aránya 2-4%, nálunk viszont még mindig 5-6%, tehát a gazdaságos termelés érdekében a kézierő-ráfordítást nem növelni, hanem csökkenteni kellene.

Fontos költség-alakító tényező a táblák és az alkalmazott erő- és munkagépek „mérete” is, mert a nagyobb táblákon, nagyobb teljesítményű gépekkel a munkavégzés sokkal olcsóbb, mint a csekély méretű táblákon kis gépekkel végzett munka. A csatolt 1. és 4. táblázatok számai alapján egyértelműen látható, hogy a nagyobb teljesítményű erőgépek üzemeltetési költsége kedvezőbb. Mivel a nagyobb gépek a kisgazdaságokban és kisebb táblákon nem használhatók, ezért a táblák méretének növelése feltétlenül célszerű. A nagy táblák esetén nem csak a gépek fajlagos teljesítése jobb, hanem a termelés összes körülménye kedvezőbben alakul.

Következtetés

A mezőgazdasági termelést a gépesítés alapvetően meghatározza. Közismert, hogy a mezőgazdaságban üzemelő gépek állapota nagyrészt kedvezőtlen. A mezőgazdaságban még ma is sok a „túlkoros”, alacsony műszaki színvonalú gép, kihasználásuk mérsékelt, így az üzemeltetési költségük gyors ütemben nő. Mivel a termelés költségében a gépüzemeltetés aránya jelentős, és az egyes erő- és munkagépek a különböző munkaműveletekben és körülmények között eltérő önköltséggel dolgoznak, célszerű figyelni azokra a lehetőségekre (feltételekre, körülményekre, stb.), melyek segítségével a gépüzemeltetés hatékonyabbá, illetve olcsóbbá tehető. A gazdálkodóknak a gépüzemeltetés költségét a saját gépeiknél is ellenőrizni kell ahhoz, hogy a túlzott költséggel üzemelő gépeket időben lecserélhessék, helyettük másikat vásárolva, vagy bérmunkát alkalmazva, illetve a többi gépet hatékonyabban működtetve csökkenteni tudják a termelés gépimunka-költségét. A helyzet javítása érdekében tehát minden vezetőnek tisztában kellene lennie a tevékenységi körébe tartozó árakkal, a termelési költségekkel, a gazdálkodás jövedelmezőségével, valamint az azokat befolyásoló tényezőkkel, hogy kedvezőtlen helyzetben az előidéző okokat mielőbb megtalálják, és azokon eredményesen tudjanak változtatni.

 A középmélyszántás várható önköltsége, és aránya a tábla méretétől függően
4. táblázat
A tábla Önköltség Ft/ha Arány %
mérete 45-50 70 125 175 45-50 70 125 175
ha kW teljesítményű traktor kW teljesítményű traktor
0,5 55021 51266 41772 47546 506,2 471,6 384,3 437,4
2 38248 32895 22436 22514 351,9 302,6 206,4 207,1
4,5 34031 28390 17959 16910 313,1 261,2 165,2 155,6
18 30503 24695 14465 12675 280,6 227,2 133,1 116,6
50 29284 23444 13343 11365 269,4 215,7 122,8 104,5
98 28795 22947 12911 10870 264,9 211,1 118,8 100,0
Megjegyzés: Áfa nélkül.

Dr. Gockler Lajos