fbpx

A gyümölcstermesztés korszerűsítése

Írta: Szerkesztőség - 2019 április 30.

Adatok a felszívódó Sergomil-L 60 réztartalmú lombtrágya és biostimulátor fungicid mellékhatásáról kajszi kultúrában

Az Agrárminisztérium DASZK (Dunántúli Agrár-szakképző Központ), Apponyi Sándor Mezőgazdasági Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma a Tolna megyei Lengyelben 2018-ban kezdte meg együttműködését a Sumi Agro Hungary Kft.-vel.

E kooperáció célja a gyümölcstermesztés korszerűsítése címmel fogalmazódott meg (1. kép). A szakiskolában a legnépszerűbb oktatás a mezőgazdasági gépészet, de kertészeket és parképítőket is képeznek, mely szakirányok a családi gazdálkodásokban nagyon sikeresek. A munka az iskola gyümölcsöseiben indult, melynek fő célja a rentábilis gazdálkodás újragondolása és érdemi kialakítása volt. Kiemelt célként fogalmazódott meg a precíziós lehetőségek alkalmazása és a „kevesebbel – többet és jobbat” szemlélet kidolgozása, alkalmazása.

Az évenkénti minimum egy bemutatóból az elsőre 2018. szeptemberében került sor. A nagyszámú érdeklődő előtt dr. Kozáry Zsolt igazgató tartotta a megnyitót, melyből az is kiderült, hogy az eddiginél jóval több termés betakarítására került sor a nevezett gazdaságban az almástermésűeknél, ellenben a csonthéjasok esetében szinte 100%-os volt a fagykár. Ezen a rendezvényen előadást hallottunk az Auditker Kft. részéről is, mely cég a bő gépkínálat mellett a Pledge 50 WP gyomirtó szer kijuttatására is alkalmas speciális permetezőkeretet is bemutatta, amit elektromos szakaszolóval és külön 300 literes tartállyal is fel lehet szerelni, hogy elkerülhető legyen a törzsek sérülése, illetve ezáltal megoldható a gyom irtó hatás célzott érvényesítése. Továbbá értékes szakmai beszámoló hangzott el a Szénási Gyümölcs Kft. gyümölcstermesztési gyakorlatáról, mely vállalkozás a Balaton Ker-Tész Szövetkezet tagjaként 29 hektáron termeszt kajszit! Az előkészítő- és szervezőmunkában mindenki sokat köszönhetett a TészÉsz Nonprofit Kft. aktív támogatásának.

     gyümölcságazat
1. kép: A szakiskola központi épülete magaaz Apponyi kastély (Fotó: Bogya Zita)

A hosszútávú együttműködési program az alábbi fontosabb szerkezeti elemekre épül

  • A gyümölcstermesztés korszerűsítésének időszerű kérdései.
  • A precíziós mezőgazdálkodás alkalmazhatóságának lehetőségei az állókultúrákban.
  • Hagyományteremtő rendezvény évenkénti folytatása, bemutatók szervezése.

Az időszerű kérdésekhez kapcsolódóan jelen írásunkban a rézkészítményekkel kapcsolatos aktuális információkat kívánjuk közre adni, ill. ebben a témakörben maradva új vizsgálati eredményről szeretnénk beszámolni a Sergomil-L 60 termék használatára vonatkozóan is.

sumi agro

gyümölcságazat

2. kép: A vizsgálat helye, a szakiskola gyümölcsöse (Fotó: Steiner István)

Az (EU) 2018/1981 Végrehajtási rendelet (2018. december 13.) a hatóanyagként felhasznált rézvegyületek kapcsán további korlátozásokat tartalmaz. A felhasználás lehetőségét jóváhagyja, de indokolt-nak tartja a rézvegyületeket tartalmazó peszticidek használatát 7 éves időtartamra vonatkozóan 28 kg/ha (azaz 4 kg/ha/év) maximális mennyiségre korlátozni annak érdekében, hogy minimálisra csökkentsék a talajban történő esetleges felhalmozódást. A termékek engedélyezésekor a tagállamoknak figyelembe kell venniük bizonyos kérdéseket, és törekedniük kell a felhasználási arányok csökkentésére. A rendelet 2019. január 1-től alkalmazandó. A megszorítások kapcsán jelentős segítség lehet a felszívódó, Sergomil-L 60 alacsony réztartalmú készítmény, mely figyelemre méltó baktericid- és fungicid-mellékhatást mutatott már számos vizsgálatban (1. táblázat).

A Sergomil-L 60 készítmény felhasználása és az eredmény értékelése az említett szakiskola kajsziültetvényében történt 2018-ban. Az ültetvény térállása 6X4 méteres, kiterített vázakorona kialakítással (2. kép). Az érintett fajta Ceglédi bíborkajszi volt, mely fajtakísérletben volt elhelyezve az ültetvényen belül. A talajtípus barna erdőtalaj, a telepítés 2008-ban történt. A kezelésekre az Agromechanika 400 literes tartállyal gyártott változatát alkalmaztuk axiálventillátoros kivitelben. A hektáronként kijuttatott 800 l/ha permetlé mennyiség 20 atm. nyomás mellett történt. A kezeléseket úgy alakítottuk, hogy az egytényezős kritériumnak megfelelőek legyenek, a következtetések levonhatósága tisztán láthatóvá váljon (2. táblázat).

gyümölcságazat
3. kép: Sergomil-L 60 készítménnyel kezelt kajszi levélzete (Fotó: Steiner István)

sumi agro

sumi agro
4. kép: Stigmina carpophila tünete kajszi levelén (Fotó: Steiner István)

Az eredményeket 2018 augusztus 14-i értékelés alapján mind az üzemi sztenderd kontroll, mind a Sergomil-L 60 kiegészítő kezelésben részesített területen a 1. táblázat mutatja be. A Sergomil-L 60 kezelések hatására a levélzet élénkzöldre váltott, mely megállapítás szinte általános volt a permetezett területen (3. kép). Mivel a vizsgált Ceglédi bíborkajszi fajtán pusztán Stigmina carpophila fertőzés alakult ki (4. kép), az értékelés erre a kórokozóra irányult (Fungicid Vizsgálati Módszertan, Növény és Talajvédelmi Központi Szolgálat, Bp.). Bár technikai okok miatt az áprilisi védelem hiányosan alakult, a Sergomil-L 60 kiegészítő kezelések eredményeként a levéllikasztó betegség levéltünetei csökkentek, az ún. „sörétlövés-betegség” intenzitása is mérséklődött. Fontos megjegyezni, hogy a hatékonyságbeli különbség mind az ellenállóképesség fokozása, mind a közvetlen fungicid-mellékhatás következtében alakulhatott ki. Természetesen a Sergomil-L 60 rézpótló szerepe a hiányra különösen érzékeny csonthéjas kultúrákban külön hangsúlyozható.

Mándoki András

Sumi Agro Hungary Kft., Csonthéjas Munkacsoport

Steiner István

Sumi Agro Hungary Kft., mérnök-üzletkötő