A mezőgazdasági őstermelőkre vonatkozó legfontosabb 2012. évi adó változások és választható adózási módok

Legfontosabb változások:

Az adó mértéke egységesen az összevont adóalap 16%-a, és az adó alapját csak a havi 202 ezer (évi 2.424 ezer) forint feletti összevont bruttó jövedelem esetén kell szuperbruttósítani, azaz 127%-kal felszorozni. Az átalányadózó magánszemély, egyéni vállalkozó, őstermelő jövedelme is összevont jövedelemként adózik.

A csak regisztrációs számmal rendelkező magánszemély nem tekinthető őstermelőnek.

A 2012. évtől a személyi jövedelemadóról szóló törvény alkalmazásában nem tekinthető mezőgazdasági őstermelőnek az a magánszemély, akit kizárólag a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által vezetett ügyfél-nyilvántartási rendszerben tartanak nyilván, vagyis csak regisztrációs számmal rendelkező magánszemély.

Mezőgazdasági őstermelőnek az őstermelői igazolvánnyal rendelkező, valamint az a magánszemély tekinthető, aki családi gazdálkodó vagy a gazdálkodó család tagja.

 

Az őstermelői igazolvány helyett az adóévre hitelesített értékesítési betétlapot kell bemutatni a kifizetőnek.

Az Szja törvényben foglaltak szerint a kifizetőnek akkor nem kell adóelőleget megállapítania az őstermelői tevékenységből származó bevételből, ha a magánszemély legkésőbb a kifizetéskor (a juttatáskor) bemutatja az adóévre hitelesített értékesítési betétlapját, illetve ha családi gazdálkodó (gazdálkodó család tagja), az e jogállását igazoló okiratát.

(A 2012. évet megelőzően az őstermelői igazolványt kellett a magánszemélynek bemutatnia az őstermelői jogállás igazolására.)

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a kifizető felé történő első értékesítést megelőzően célszerű hitelesíttetni az adóévre az értékesítési betétlapot, mivel annak hiányában a kifizető köteles a magánszemélytől adóelőleget levonni.

Nem változott viszont az a szabály, hogy az értékesítési betétlap március 20-a előtt történő hitelesítése esetén tekinthető csak a magánszemély az adóév egészére mezőgazdasági őstermelőnek.

A korábbi években elhatárolt veszteség összegével a tárgyévi jövedelem nem csökkenthető maradéktalanul.

A 2011. évi személyi jövedelemadó bevallás kitöltésekor a tételes költségelszámolást alkalmazó mezőgazdasági őstermelőnek azzal is számolnia kell, hogy a 2012. évtől a korábbi években elhatárolt veszteség összegét a tárgy évi jövedelem 50 százalékáig veheti majd figyelembe.

100 egység jövedelemmel szemben legfeljebb csak 50 egység korábbi években elhatárolt veszteséget lehet betudni (a 2011. évben még akár 100 egységgel is csökkenthető a jövedelem).

 

Az őstermelő által választható adózási módok:

600 ezer Ft bevétel alatt adómentes, felette választható:

  • 10%-os költséghányad alkalmazása
  • Átalányadó (8 millió forint bevételig választható)
  • Tételes költségelszámolás
  • vagy (600 e-4 millió bevétel esetén) 20%-ról költségnyilatkozat.

Amennyiben csak a folyósított támogatások összegével lépi túl a mezőgazdasági őstermelő a fenti értékhatárokat, de az őstermelői bevétellel nem, attól még alkalmazhatja a hozzájuk kapcsolódó kedvezményeket, de a teljes összegre.

A mezőgazdasági őstermelőnek – az átalányadózást választó kistermelő is –, ha az e tevékenységből származó bevétele nem haladja meg az évi 600 ezer forintot, akkor nem kell jövedelmet és adót megállapítania.

10%-os költséghányad

Akkor alkalmazandó, ha a termelő nem kíván a költségeivel tételesen elszámolni.

Ekkor a bevétel 90%-a tekintendő jövedelemnek.

Ez az összeg, amely esetleg más jövedelemmel való összevonás után kell az adó alapját megállapítani.

Az adó kiszámítása: az adó alapja után 16%-os adókulccsal kell adóznia .

A mezőgazdasági tevékenység adójából maximum 100.000.- Ft őstermelői adókedvezmény és más igazolt adókedvezmény is igénybe vehető.

 

Átalányadózás:

A mezőgazdasági kistermelő: akinek a mezőgazdasági tevékenységéből az adóévben megszerzett bevétele a 8 millió forintot nem haladja meg.

Ezen bevételi határig választható a mezőgazdasági termelő számára az átalányadózás.

Amennyiben egyidejűleg egyéni vállalkozó is, akkor mindkettő vállalkozási formára külön-külön és egyidejűleg választhatja ezt az adózási módszert.

Egyéni vállalkozóként továbbra is 15 millió forint árbevételig jogosult rá.

Az adóalap kiszámítása: állati termékek esetén jövedelem a bevétel 6%-a, növényi termékek esetén pedig a bevétel 15%-a, amely után 16% a személyi jövedelemadó.

2012. évre történő választását a 2011.évi adóbevallás nyilatkozati lapján jelölni kell!

Amennyiben az átalányadózást választó kistermelő költségei fedezetére vagy fejlesztési célra támogatást kapott, akkor a támogatás összegéből az adóévben önálló tevékenységből származó bevételként annyit kell bevallania, amennyit abból igazoltan felhasznált.

A fizetendő egészségügyi hozzájárulást a jövedelem %-ban kell fizetni, amely az eddigi 27%-ról 15%-ra csökkent.

 

Átalányadó-2012

 

bevétel

4.000.000

Jövedelem állati termékénél.

(bev.*6%)

240.000

Adó:

240 eFt x 16% SZJA

38.400

EHO

(jövedelem*15%)

36.000

Összes adóteher:

74.400

Tételes költségelszámolás nyilatkozattal

 

Tételes költségelszámolás –Nyilatkozattal-2012

Költségelszámolást alkalmazó kistermelőnek, akinek a mezőgazdasági termelésből származó bevétele 600.000.- Ft és 4 millió forint közötti.

A nyilatkozattételnek továbbra is feltétele, hogy rendelkezzen a tevékenységével összefüggésben felmerült, legalább a bevétel 20%-át kitevő számlákkal igazolt költséggel és útnyilvántartással alátámasztott jármű használati költséggel.

Ekkor arról is nyilatkozik, hogy az adóévben nem volt a mezőgazdasági kistermelésből jövedelme.

Azokban az adóévekben, amelyekben egyszerűsített nyilatkozatot tesz a kistermelő, a tárgyi eszközök értékcsökkenési leírásából valamint az elhatárolt veszteségből 20%-ot elszámoltnak kell tekinteni.

Ebben az esetben személyi jövedelemadó megállapítási kötelezettsége nincs a kistermelőnek, csak egészségügyi hozzájárulást kell fizetnie, amely a bevétel 5%-ának a 15%-a.

 

 

bevétel

3.999.999

EHO (bev*5%*15%)

30.000

Össz.teher:

30.000

 

Tételes költségelszámolás

Az igazolt költségeken felül 8 millió forint bevételig 40%-os kistermelői költségátalány is levonható.

Ebben az esetben veszteséget mindaddig nem határolhat el, amíg kistermelői költséghányadot is elszámol.

A korrigált bevétel és a költségek különbsége a jövedelem (ha az pozitív előjelű), az adó mértéke pedig a számított adóalap 16%-a.

A mezőgazdasági tevékenység adójából maximum 100.000.- Ft őstermelői adókedvezmény vehető igénybe.

Ez az adókedvezmény de minimis (csekély ősszegű) agrártámogatásnak minősül, igénybe vételének feltétele, hogy a magánszemélynek az adóbevallásában fel kell tüntetnie a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által vezetett ügyfél-nyilvántartási rendszerbeli regisztrációs számát.

Ennél az adózási módnál is van egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség, amely a bevétel 5%-ának a 15%-a.

 

Tételes költségelszámolás-2012

bevétel

4.000.000

költségek

-2.000.000

40%ktgáltal.

-1.600.000

jövedelem

400.000

Adóalap 400 eFt x

SZJA 16%

64.000

Adókedvezmény

-100.000

SZJA

0

EHO(bev*5%*15%)

30.000

Össz.teher:

30.000

 

 

Krenovszkyné Lovász Andrea

Reg.okl.adószakértő


Kapcsolódó hírek