fbpx

„A Nagy Testvér mindent lát”

Írta: - 2017 július 17.

Bizonyára minden gazdaságánál felmerült már a probléma, hogy a telephelyük, vagy termelő területük számos ismert, vagy lappangó veszélynek van kitéve.

  • Illetéktelen behatolások alkalmával eltulajdonítanak terményt, állatokat, üzemanyagot vagy más ingóságot; valamint rongálások történnek.
  • A dolgozók, idénymunkások hanyag munkavégzéséből adódóan kár vagy bevételkiesés keletkezik, esetleg maguk a dolgozók követnek el lopásokat.
  • Az időjárás, a közelben élő vadállatok és más előre nem látható esemény által okozott károk.

Mi a megoldás?

Olyan komplex biztonságtechnikai védelmi rendszer kiépítése, mely a gazdálkodó igényeihez és specifikus problémáihoz igazodva képes megelőzni, megakadályozni vagy bizonyítani az ilyen eseményeket. Egy jól megtervezett biztonságtechnikai rendszer egyaránt lehetővé teszi a gyors beavatkozást és a bizonyító erejű dokumentáció elkészítését is.

Ma már a technika megengedi, hogy több biztonságtechnikai és a hozzájuk kapcsolódó elektronikai eszközöket egy rendszerben kezeljünk. Nincs szükség vezetékekre, a nagy biztonságú és megfelelően titkosított rádiós jelátvitelnek köszönhetően, gyorsabban és kevesebb költséggel telepíthetőek. Sok esetben védelmi egységek akár napelemről is üzemeltethetők, áthidalva ezzel a tápellátás hiányának problémáját.

Egy biztonságtechnikai rendszer tervezéséhez megfelelően képzett vagyonvédelmi és informatikai ismeretekkel rendelkező szakemberekre van szükség, akik a védelem lépcsőit úgy állítják össze, hogy azok feladatuk teljes körű ellátása mellett maximálisan a mezőgazdaság szereplőjének igényeihez igazodjanak, még akkor is, ha azok az idényhez igazodva időben változnak.

Behatolásjelző rendszerek

A behatolásjelző rendszer (a köznapi szóhasználatban elfogadott neve: riasztórendszer) időrendben az első elektronikus vagyonvédelmi megoldás volt, ám sok esetben még ma is megkerülhetetlen a használata. A mezőgazdaság számára a használata korábban korlátozott volt, két okból. A gazdaságok területe általában nem homogén, több elkülönült funkciójú épületből áll, és nem vagy csak jelentős költséggel volt megoldható az épületek közötti kommunikáció. A rádiós vagyonvédelmi eszközök megjelenése ezt a problémát mára megoldotta. A másik gondot az okozta, hogy az agrártevékenység jelentős része külső térben történik, kitéve a természet erőinek. Emiatt a kihelyezett érzékelők működése sok estben pontatlan volt, téves riasztásokat generált. Az utóbbi évek fejlesztései már fókuszáltak a kültéri eszközök fejlesztésére is. Elsősorban a duális technika alkalmazásának (hőmérséklet-változás és radaros letapogatás együttes alkalmazása) köszönhetően a kültéri védelmi eszközök mind a terület védelemben, mind a periméter-védelem (egy szűk sáv védelme) tekintetében megbízhatóan működnek minden időjárási körülmények között.

Miből áll a behatolás jelző rendszer? Központi egység, érzékelők és jelzőeszközök.

A központi egységek értékelik a jelzőpontokról beérkező jelzést, és állapotunknak megfelelően logikai kapcsolatok segítségével eldöntik, hogy figyelmeztető vagy éles riasztási jelzést szükséges küldeni. A központi egység lehet osztott is, a felépítés struktúrájának megfelelően több pontról élesíthető és kikapcsolható.

Természetesen a behatolásjelző rendszereket sem kerülte el az informatikai integráció. Már minden gyártó kínál olyan felületet, ahol számítógépen vagy mobiltelefonos alkalmazásban lehet ellenőrizni a rendszer állapotát, élesíteni, kikapcsolni, vagy egyéb beavatkozást végezni. A behatolás-jelzés kezelését is jól át kell gondolni. Nem elegendő egy hangjelzőre bízni a jelzést, a professzionális megoldás a távfelügyeletre történő bekötés lehet.

Az érzékelők három elkülönült csoportra oszthatók. Nyitásérzékelés, területvédelem és vonali (sorompó típusú) érzékelés. Mindegyikből rendelkezésre állnak a funkciónak megfelelő mechanikai jellemzőkkel kialakított változatok.

Jellemzően a következő pontokon szükséges a behatolás jelzésre figyelmet fordítani a mezőgazdaságban a teljesség igénye nélkül: központi épület, értéktároló, gépszín, terménytároló, vegyianyagraktár.

Kamerás megfigyelő rendszerek

A kamerás megfigyelő rendszerek jellemzői. Mindenki számára ismertek a kamerás rendszerek és a biztonságtechnikai funkciójuk is: rögzítik az eseményeket, mely által azonosíthatók bizonyos személyek, objektumok. A kamerás megfigyelőrendszer az egyik legalapvetőbb biztonsági rendszer, megléte sok rosszindulatú betolakodót képes elriasztani. De bizonyára mindenki is sok olyan kameraképet látott már, amin nem hogy az elkövetőt, de még a ruházatát is nehéz felismerni. Az IP telepített rendszerek már egy magasabb képminőséget és komplex szolgáltatási színvonalat biztosítanak: átnézeti képek, személyfelismerés, rendszám-azonosítás, mozgáskövetés, vonalátlépés, otthagyott csomag detektálása, távoli elérés, megosztott képfeldolgozás. Ezek a funkciók mind elérhetők az IP videórendszerek használatával. Ezek a rendszerek ma már szorosan együttműködnek a számítástechnikával, így a kiszolgáló szoftverek funkciója fokozatosan bővül, Ön pedig akár okostelefonján is kezelheti a rendszert az interneten keresztül.

Rendszámfelismerő rendszer

A rendszámfelismerő rendszerek vagy önmagukban, vagy a biztonságtechnikai rendszerekkel együtt képesek működni. Képesek rendszámokat felvenni a rendszerbe, illetve mi is megadhatunk rendszámokat az adatbázisnak, majd ezeket előre meghatározott utasítások alapján kezeli:

  • időponthoz rendeli a be/ki hajtást, áthaladást;
  • rendszerintegrációval képes más rendszer szoftverekkel együttműködni (pl. súlyméréssel összekötve megtudhatjuk, melyik rendszámú gépkocsi milyen rakománnyal érkezett vagy távozott);
  • külső eszközöket (pl. sorompókat) vezérel, automatikusan engedélyezi vagy megtiltja az áthaladást.

A felhasználási terület tág határok között mozog: ha egy rendszámot regisztrált a rendszer, ahhoz gyakorlatilag bármilyen feladat hozzárendelhető vagy megtiltható. Egy ilyen beruházás szó szerint bezárja a kiskapukat minden olyan próbálkozás előtt, ami személy vagy tehergépkocsival kerül elkövetésre.

Beléptetőrendszer

A beléptetőrendszer létesítése több céllal is történhet.

  • Tudni szeretnénk, hogy ki mikor érkezett vagy távozott az adott területről, illetéktelen behatolás kiszűrése miatt.
  • A belépési adatokból tudni szeretnénk, hogy melyik dolgozó mikor kezdte és fejezte be a munkát (munkaidő-nyilvántartó rendszer), ezzel megkönnyítve a bérszámfejtést és a személyzeti osztály feladatát.
  • Tudni szeretnénk, hogy mindenki elhagyta-e a területet egy adott időszakot követően, mert ha valaki a területen marad, veszélynek van kitéve.

Ezek a rendszerek számos formában léteznek. A beléptetőkapuk méretezése és típusa úgy kerül kiválasztásra, hogy az alkalmazkodjon a felhasználó sajátos igényeihez (napi belépők száma adott időszakban, stb.) A rendszer tárolja az adatokat, melyeket számítógép segítségével egyszerűen letölthetünk és értékelhetünk.

A felsorolt megoldások szinte kivétel nélkül teljes körűen képesek egy mezőgazdasági vállalkozás biztonsági elvárásait lefedni. Nem minden esetben szükséges mindent azonnal telepíteni. Az informatikai mai lehetőségeit kihasználva az egyes rendszerek egymás jelzéseit felhasználva, egymást „segítve” dolgoznak, ezért modulárisan, több lépcsőben építhetők fel.

A sikerhez és az ügyfél elégedettséghez szükséges a gondos tervezői munka, amelyben az alapot a megrendelő által jól körülhatárolt igény teremtheti meg.

Kövesdi József

Okosfarm