fbpx

A nagy múltú Göbölyös család burgonyáját veszi a Hírös térség

Írta: Agrárágazat-2024/6. lapszám cikke - 2024 június 13.

A ma embere, aki autóban és íróasztal mellett él, el sem tudja képzelni, hogy 14 kilométert gyalogoljon csak azért, hogy 10–20 liter tejet és némi zöldséget eladjon a piacon. Azt sem tudjuk már, milyen teljesítmény a semmire – vagyis 6 hold homokra – felépíteni egy virágzó, a környéken máig híres, 90 hektáros gazdaságot. A Göbölyös család gazdasága ilyen: védjegyes burgonyájukat máig előszeretettel vásárolják a Kecskemét környékiek, és ha van tőről metszett példája a széles családi összefogásnak, akkor az övék egész biztosan az: a család minden felnőtt tagja egy irányba húzza a közös szekeret.

Egykor a kemény munka önmagában elegendő volt

Göbölyös Károly és felesége, Edit a 90-es évek legelején, többé-kevésbé kényszerből fogott bele a gazdálkodásba. – A szüleim idősek voltak, betegeskedtek: hiába kezdtünk építkezni a feleségemmel a faluban, itt kellett lennünk, a tanyán. Ha már itt kell lennünk, hát itt voltunk, és végül itt ragadtunk. A gyerekek után már Edit sem ment vissza a munkahelyére – fejti fel a történet első szálait Göbölyös Károly. Szülei is gazdálkodtak, de csak úgy, mint a késő Kádár-rendszerben a legtöbb vidéki: pár holdas kis földjükön 2-3 tehén, ló, szőlő, gyümölcs, paprika, burgonya. – De látja, ez is elegendő volt akkoriban hozzá, hogy tisztességgel megéljenek, felneveljenek, iskoláztassanak három gyereket – teszi hozzá a ma már nagyapaként visszatekintő gazdaságalapító. – Hogy mi a kulcsa? – reagál visszakérdezéssel önkéntelen kérdésünkre. – A munka: keményen kellett dolgozni. Én szolgáltatóként dolgoztam a környékbeli gazdáknak úgy, hogy ez után a munka után fogtunk neki a saját feladatunknak. A házakat kalákában építettük, mindenki számíthatott a tanyasi közösségre, és ezek az erős kötelékek máig megmaradtak. Például pár éve elszabadult az egyik gazdaságban egy bika: nem kellett hozzá húsz perc se, tucatjával gyűltek össze a helybeliek, hogy segítsenek befogni, és hazavinni…

Ági és Karesz, Edit és Karcsi, Edit és Balázs

Amikor egy falka hízó egy új MTZ ára volt

Akkoriban még nem volt ennyi import, nem voltak ilyen gyengék a termelői árak, sokkal nagyobb volt a gazdák biztonsága. Január elején tudtam, hogy mennyiért fogom majd leadni a disznót a vágóhídon decemberben… És akkoriban egy falka disznóért, 60-70 hízóért megvehettem egy új MTZ-t. Ma mit kapunk 70 db hízóért…? Szóval akkor még bele mertünk vágni a gazdaság fejlesztésébe, növelésébe – mutat rá Göbölyös Károly. A család három évtized alatt saját erőből 3-ról 90 hektárra növelte a gazdaság földterületét. Az ifjabbik Göbölyös Károly elmondása szerint a hagyományos szántóföldi növények, árpa, búza, kukorica, lucerna mellett ma is az egyik húzótermékük a burgonya. – A vetésforgótól függően 10–15 hektáron termesztjük. Ez az egyik legismertebb terméke a tanyagazdaságnak, a Gömbi Burgonya, amely védjeggyel ellátott, a környéken a minősége révén nagyon ismert, szeretik, vásárolják az emberek – veszi át a szót az alapító fia. Érdekesség, hogy az ellátási lánc szinte minden szegmensében árulják burgonyájukat: nagykereskedőtől közvetlen a fogyasztóig.

Kedden és pénteken szállítunk ki a vevőknek, köztük a lakosságnak, és elég előtte nap leadni a rendeléseket telefonon – mutat a közvetlen értékesítés előnyeire és részleteire Karesz.

Ügyelni az egészségre és a környezetre

Persze, a burgonyatermesztés a mai, extrém változékony piaci és időjárási viszonyokat teremtő időszakban nem mindig könnyű. – Csak a szaporítóanyag, a fémzárolt vetőburgonya belekerül több mint 1 millió forintba is hektáronként. Ha hozzáveszem az öntözést, ami nélkül ezen a vidéken nem lehetne ezt a vízigényes kultúrát eredményesen termeszteni, és ha hozzászámolom az inputanyagokat, a növényvédelmet, akkor egy hektár önköltsége a mai árak mellett eléri a 2 millió forintot. Úgyhogy kell az a 25–30 tonnás hektáronkénti átlaghozam ahhoz, hogy rentábilis legyen ez a szegmens, de ez nálunk a normál évjáratokban szerencsére megvan – összegzi a gazdaság agrármérnök végzettséggel is bíró tagja. A technológia itt sem tér el a hagyományostól: a gazdaságban a műveletek gépesítve vannak az ültetéstől a manipulálási folyamatok végéig. Az okszerűen végzett növényvédelemnek köszönhetően a kémiai anyagokat minimális mértékben használják a termelés során, ügyelve az egészség védelmére és a környezetterhelés csökkentésére. Göbölyösék egyébként, szemben a burgonyatermesztés „beugró” szereplőivel, inkább a késői fajtákra koncentrálnak. – Miután nőtt a burgonya termelői ára, most sokan megint belevágtak. Félő, hogy csalódni fognak, ha a mostanában rendkívül szeszélyes termelői és felvásárlói árak, az emelkedő költségek vagy az időjárás keresztülhúzza a számításaikat, és rossz lehet a termés minősége vagy kevés a mennyisége – figyelmeztet az agrár-szaktanácsadóként is dolgozó szakember.

Több lábon állni a gyenge talajokon

A Göbölyös családi gazdaság sokszínű portfóliója egyben támogatja a vállalkozás stabilitását is. – Eleve az állandó, régi és újabb vásárlók jelentette vevőkör biztosítja, hogy kevésbé vagyunk kiszolgáltatva a piaci dömpingnek. Másrészt a sokféleség, a több lábon állás, mint minden más diverz vetésszerkezetű gazdaságban, nálunk is erősíti a stabilitást: olyan ritkán van, hogy minden jól vagy rosszul menne a szezonban. Egyébként pedig ezen a 10 aranykorona alatti minőségű talajon, öntözés mellett a burgonya szinte az egyetlen, ami relatíve jövedelmező – mutat rá Károly, utalva a gabonák utóbbi években tapasztalható hektikus árszintjére, jövedelmezőségére.

A Göbölyös gazdaságban egyébként nem is elsősorban piacra, hanem a saját állatok etetésére termelik a gabonanövényeket: a termény jelentős része a sertések takarmányozására szolgál. Ez a fajta felhasználási mód biztosítja a szükséges mozgásteret, a felesleg pedig értékesítésre kerül. A gazdaság egyébként jelenleg is 15-20 anyakocával, almos tartásban folytatja az állattartást, aminek a végtermékét a közeli vágóhídon értékesítik.

„Hogy mi a kulcs? A kemény munka”

Aki csak teheti, vonja be a fiatalokat!

Köztudott, hogy a gazdálkodás és az agráradminisztráció mennyi időt, energiát emészt fel, így azt is megkérdezzük a fiatal agrármérnöktől, hogyan és miért vonta be tevékenységi körébe az agrár-szaktanácsadást is. – Úgy érzem, kezdettől azért képeztem magam több szakirányban is, hogy ha már a saját gazdaságunkban úgyis el kell végezni ezeket a feladatokat, akkor a környékbelieknek is tudjunk tanácsot adni. Van agrár-vidékfejlesztési, növényvédelmi és precíziós szakmérnöki végzettségem. Feleségem, Ági ugyancsak agrármérnökként falugazdász volt, így széles körben van rálátásunk a gazdálkodás számos szektorára a saját gyakorlatunk mellett.

Van is dolga – derül ki a tapasztalatai összegzéséből. – Az elöregedő mezőgazdasági társadalomnak nem könnyű felvennie a szükséges tempót, alkalmazkodni a gyorsan változó elvárásokhoz, feltételekhez. Ez elsősorban az informatikai technológiai és adminisztratív feladatokat jelenti. Mindenkinek azt tanácsolom, aki csak teheti, mielőbb és minél inkább vonja be a fiatalokat a tevékenységekbe, hozzájuk közelebb állnak a digitális és farmenedzsment szoftverek alkalmazása, így könnyebben meg tudnak felelni a feladatoknak. Olyan szakembereket neveljünk gyerekeinkből, akik képesek eligazodni a digitális feladatok között, és átlátják a gazdaság napi feladatait, működését, kezelni tudják a gépeket, eszközöket.

Ebből persze adódik az a kérdés is, van-e nemhogy fiatal, de egyáltalán bármilyen bevonható munkaerő a mezőgazdaságban. – Ez sajnos mindenütt probléma. A fő tevékenységeinket elvégezzük mi, de tény, hogy például a válogatóba vagy néhány nagyobb kézimunka-igényű feladatra nehezen találunk embert, pedig a fizetések ebben a szektorban is sokat nőttek. Érzem is a súlyát annak, hogy a mi családunk milyen szerencsés: nálunk, ha napirenden volna is a generációváltás, úgy menne végbe, mint ahogy minden mást is csinálunk: közösen, együtt. Itt együtt dolgozunk a szüleinkkel, a húgommal és a sógorommal, mindenki aktív, ráadásul úgy, hogy a szüleink sohasem erőltették, hogy válasszuk ezt a szakmát, vagy hogy maradjunk a családi gazdaságban.

A tanyagazdaságnak a környéken legismertebb terméke a Gömbi Burgonya, a minősége révén szeretik, vásárolják az emberek

Egyensúly – és jellemző kérdések

A fiatalabb Károly ma is úgy érzi, belenevelődött a szakmába. – Nekem egyenesen kikapcsolódás a természetben, a szabadban végzett munka. A tanulmányaim és a szaktanácsadói munka révén benne vagyok az irodai, számítógépes folyamatokban is, de az igazi az, amikor szabadban dolgozom, növényvédelmet végzek akár este is. Úgy érzem, fontos és jó ez a kétoldalúság, fontos az egyensúly a szellemi és a fizikai munka között. A tanácsadás szempontjából pedig különösen előnyös benne lenni a gyakorlatban is, hiszen csak úgy adhatok igazán működő, hasznos javaslatokat, ha magam is csinálom, amiről beszélek – teszi hozzá. Így aztán valóban nemcsak gyakorlati, hanem adminisztratív kérdésekben is tud segíteni, sőt, komplex – a pályázatírástól a projekt- és farmmenedzsmentig – megbízásokat lát el a Gömbi Agro Kft. keretein belül – Jellemző módon ma a gazdáktól érkező kérdések zöme adminisztratív jellegű. Ez nem annyira jó, mert burkoltan arra is utal, hogy a mostani helyzetben a támogatások túlzottan fontos bevételi tényezőt jelentenek, amik nélkül nagyon sok gazdaság nem volna jövedelmező, talán még önfenntartó sem.

A kérdések másik nagy csoportja a különféle technológiai átállásokra vonatkozik. Miután Göbölyösék maguk is kísérletező ambíciójú gazdálkodók, ilyenkor általában azt javasolják gazdatársaiknak is: ne próbáljanak egyik évről a másikra, szélsőséges radikalizmussal váltani, a technológiai átállásoknak időt kell hagyni, a tapasztalatokat megszívlelve kell előre lépni.

Kohout Zoltán