Bezárás

Mi van a digitális szakadékon túl?

Írta: Barna Ferenc - 2023 január 24.

A magyar gazdáknak és agrárvállalkozásoknak mutat utat a Precíziós Gazdálkodási és Agrárinformatikai Konferencia és Kiállítás a jövő felé, erre a szerepre hívta fel a figyelmet az a sajtótájékoztató, melyet az Agroinform.hu, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Bio-Fungi Kft. által szervezett üzemi környezetben, a gyakorlatban alkalmazott digitális alapú precíziós gazdálkodási megoldásokat bemutatva.

Ördögszekér
A gombatermesztésben ma már alap a precíziós technológia (fotó: Horizont Média/Barna Ferenc)

A versenyképesség megtartása érdekében fontos a digitális szakadék elkerülése

Feldman Zsolt, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkára a tájékoztató felvezetése során kiemelte: „A mezőgazdasági termelést érő nehézségek, az európai uniós zöld előírások erősödése és a piacok hektikusabbá válása nem csökkenti, hanem éppenséggel növeli a technológiai megújulás kényszerét a gazdálkodóink számára. Napjainkban olyan ütemben zajlik a világ mezőgazdaságának átalakulása, hogy az alkalmazkodást és a hatékonyság fokozását elmulasztók behozhatatlan versenyhátrányba kerülnek. Kormányzati oldalról mi látjuk ezt a nagy feladatot, ezért támogatjuk az agrárdigitalizációt, adunk segítséget a gazdálkodók számára precíziós fejlesztéseikhez, és ezért vállaljuk a PREGA konferencia fővédnökségét, amely a lehető legszélesebb szakmai kitekintést adja minden magyar gazdálkodó számára arról, milyen stratégiák mentén érdemes fejlesztenie saját gazdaságát”.

Az államtitkár szerint a gazdáknak figyelemmel kell kísérnie az innovatív megoldásokat, technológiákat, a PREGA ezeket felsorakoztatja, ahol a mezőgazdaság szereplői megtalálhatják a gazdaságuk számára megfelelő, adaptálható újításokat, melyekkel versenyképességüket meg tudják őrizni.

A generációváltás szükségességére is felhívta a figyelmet Feldman Zsolt, ugyanis ez elősegítheti a technológia fejlődését, mert a fiatalok már beleszülettek a digitális világba, így az új eszközök alkalmazása számukra nem idegen, kevesebb tanulást igényel.

Előadók
A sajtótájékoztatón az előadók megerősítették a PREGA létjogosultságát (fotó: Horizont Média/Barna Ferenc)

A gazdának érthető formában kell átadni a technológiát és a kapcsolt szolgáltatásokat

Mártonffy Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) Országos Kertészeti és Beszállítóipari Osztályának elnöke hangsúlyozta, hogy a precíziós gazdálkodás és az agrárdigitalizáció terén 2022-ben jelentős előrelépések történtek, többek között a digitális átállást támogató pályázati lehetőségeknek köszönhetően. A mezőgazdaság következő időszakának fontos fejlesztési területe a precíziós gazdálkodás, melyhez az agrárdigitalizáción át vezet az út. Az új Közös Agrárpolitika (KAP) által képviselt támogatási rendszerben komoly lehetőségek lesznek a fejlesztésre, ez a magyar mezőgazdaság számára sikeres időszakot biztosít.

A tradicionális technológiákban jók a magyar gazdák, a sikerességhez azonban – mind a szántóföldi, mind a kertészeti, mind az állattenyésztési területen – a hatékonyságot és a szervezettséget emelni kell. Ennek egyik legjobb eszköze a precíziós gazdálkodás, amit elérhetővé kell tenni az üzemi méretektől függetlenül. A kisebb vállalkozásoknak is lehetővé kell tenni a digitális és a precíziós technológiák és szolgáltatások alkalmazását.

Rengeteg különféle adat áll már rendelkezésre, ezeket feldolgozva, emészthető és hasznosítható formában kell a gazdálkodók részére elérhetővé tenni. A gazdákból nem precíziós szakembereket kell képezni, hanem fogékonnyá kell tenni őket az új alkalmazásokra, szolgáltatásokra. A NAK keretében megalakult Digitális Információszolgáltató és Technológiafejlesztő Munkacsoportnak is célja a precíziós gazdálkodással kapcsolatos kiforrott tudást közvetíteni a gazdák felé.

A NAK-nak is feladata a gazdák felkészítése, a szakmai információk emészthetőbbé tétele és átadása. Emellett fontos, hogy az egyetemről kijövő új generáció már ezen korszerű információk, tudás birtokában kerül az ágazatba.

Drónok alkalmazása speciális terület, mely sok vitát generál. Jelenleg a jogszabályi környezet, a feltételek adottak, de a szükséges képzések, engedélyeztetések még folyamatban vannak. Azonban az adminisztrációs előírásokat egyszerűsíteni kell, mivel e jelenlegi formában a repülés engedélyeztetése túl bonyolult, és körülményes.

Azonban a tavalyi év időjárása, az aszályos időszak, a csapadék egyenlőtlen eloszlása rámutat arra, hogy minden fejlesztés, új technológia értékét veszti, ha a vízgazdálkodás nem lesz megoldva.

A kamra termelési körülményei, digitális adattábla
Az alkalmazott jó gyakorlat megismertetése, a tudásátadás fontos feladat (fotó: Horizont Média/Barna Ferenc)

Az első konferenciánál űrtudománynak tűnt a téma, ma már szinte mindenki alkalmazza

Bolyki Bence, a PREGA főszervezője elmondta, 2023-ban február 8-9-én rendezik meg Magyarország egyik legnagyobb agrárkonferenciáját, a precíziós gazdálkodás és agrárinformatika újdonságait bemutató PREGA Konferencia és Kiállítást. A nagyszabású rendezvényen közel 100 előadó szólal fel, és több mint 800 résztvevőt várnak.

A konferencia fókuszában a hatékony mezőgazdasági termelés és a már bevált gyakorlatok bemutatása áll. Fontos, hogy minden gazdálkodónak magának kell megtalálnia a saját útját a hatékonysághoz, amihez ma már megkerülhetetlenek az adatalapú döntéstámogatást nyújtó digitális megoldások. A konferencia előadói és kiállítói mindezt egy helyen tudják bemutatni az érdeklődőknek.

A résztvevők nemzetközi jó példákat is megismerhetnek, és az előadások, workshopok lehetőséget adnak arra, hogy ezeknek a technológiáknak a gyakorlati alkalmazásához segítséget kapjanak.

A konferenciát külföldi szakértők előadásai is színesítik:

  • John P. Fulton, a Nemzetközi Precíziós Gazdálkodási Egyesület (ISPA) elnöke, a The Ohio State University professzora az optimális nitrogéngazdálkodásról és a változtatható vetőmagmennyiségről tart előadást;
  • Kit P. F. Franklin (Harper Adams University) pedig azt mutatja be, hogy emberi kéz érintése nélkül hogyan menedzselhető egy adott mezőgazdasági terület.

A tudatos, precíziós gazdálkodás fejlesztésére a nedvességmegőrző, talajkímélő és inputanyag-felhasználás területén van kiemelten szükség a jelenlegi termelési körülmények között.

Fontos azonban, hogy a mezőgazdasági termékek feldolgozása, az ezzel kapcsolatos innovációk is helyet kapjanak a rendezvényen, így számos, az élelmiszeripart támogató precíziós technológiával is találkozhatnak az érdeklődők. A feldolgozás mértékével a gazdák növelni tudják termékeik értékét, nagyobb nyereséget tudnak megtartani, versenyképesek tudnak maradni akár a nemzetközi piacon is.

Bolyki Bence hangsúlyozta, hogy a rendezvény programját úgy állították össze, hogy az előadások hasznosak legyenek a gazdáknak, a gyakorlati tapasztalatok is teret kapjanak, egyben minél kevesebb reklám jelenjen meg.

PC alapú, gombatermesztést irányító rendszer
A vegyszermentes termesztést segíti a precíziós technológia (fotó: Horizont Média/Barna Ferenc)

Precíziós megoldások a jól alkalmazhatók a gombatermesztésben is

Mutsy Árpád, a Bio-Fungi Kft. tulajdonosa a gombatermesztő és komposztgyártó üzemekben használható precíziós megoldásokat is ismertette. Ilyen például az érlelőbunkerekben használt precíziós betöltőgép. Hasznos továbbá a termelési folyamatok paramétereinek és az ezekhez kapcsolódó energiafogyasztás monitorozása is, amely biztosítja az üzemegységek optimális energiafelhasználását és a komposzt folyamatos, állandó minőségét.

A gombatermesztésben használható precíziós komposztbetöltő gép súly- és mérőcellával, öntözőfigyelő rendszerrel, valamint teleszervíz modullal is rendelkezik, amelyen keresztül online segítséget lehet kérni. A rendszer lényegében arra optimalizál, hogy minden négyzetméteren a lehető legtöbb gombát lehessen termeszteni.

Előadásában felvázolta a jelenleg külföldön fejlesztés alatt álló, polcos gombatermesztésre adaptált precíziós és autonóm technológiákat, melyek a fent vázolt, termesztés modernizációján túl a gomba szedését, osztályozását is megreformálná. A prezentáción bemutatott rendszerben egy „disc”, szkenner és automata vágókés dolgozik együtt, mely hatékonyabbá teszi a szedés folyamatát, illetve a terméshozam is növelhető vele. Nem utolsó sorban a humánerőforrás menedzselése is könnyebb a technológia alkalmazásával, ugyanis kevesebb szedőre van szükség.

A precíziós megoldásokat jó szívvel ajánlja minden gazdálkodónak a cégvezető, aki hangsúlyozza, hogy azok a lehető legnagyobb hatékonyság elérését segítik, a legkisebb költségek mellett, csökkentve az energia- és a vízfelhasználást, a kézimunkaerő-igényt, a hibázási lehetőségeket.