fbpx

Első éves tapasztalatok az eGN és külső szoftverek kompatibilitásáról, használatáról

Írta: Agrárágazat-2024/4. lapszám cikke - 2024 április 21.

Az e-permetezési napló vezetésének kötelezettsége már 2022. július 1-től tervezett intézkedés volt. Mivel a program használatával kapcsolatosan elég rossz tapasztalatok születtek, a bevezetését 2023. január 1-jére halasztották. Tehát ettől az időponttól kezdődően a 10 ha feletti gazdasági mérettől, szántó művelési ággal is rendelkező gazdálkodók esetén a szántók vonatkozásában a rovarölő szeres kezeléseket a kijuttatást követő 24 órán belül be kell jelenteni a Nébih felületén.

A növényvédelmi rendelkezés értelmében (43/2010. /IV. 23./ FVM-rendelet a növényvédelmi tevékenységről) viszont minden termelőnek minden típusú növényvédő szer használatáról jelentési kötelezettsége adódik, melynek teljesítési határideje a tárgyévet követő év január 1–31. közötti időszak.

A bevezetésre került új elektronikus gazdálkodási napló vezetésével kapcsolatos első pontosabb tájékoztatások a Nébih oldalán jelentek meg hivatalos formában, a dokumentumokkal együtt: https://portal.nebih.gov.hu/-/1-2023-nebih-egn-hirdetmeny. 2023. június 9-től megváltozott a hatályos gazdálkodási napló formanyomtatványa.

Első év, az új beszámolási felület debütálása

A program újdonságára való tekintettel a gazdálkodók jelentős része a már korábbi években bevált gazdaságirányítási/gazdálkodási napló (külső) szoftvereket használta a teljes gazdálkodási eseménysor rögzítésére. A Nébih-felület használata körülményes volt, új adatok rögzítését és véglegesítését várta el a termelőktől (pl. adott terület használatának jogcíme), sokszor lelassult, az adatok véglegesítését nem tudta teljesíteni. A rovarölő szeres kezelések beküldése – ha nehézkesen is – kivitelezhető volt. Mi, felhasználók is tudjuk, hogy egy országos elérhetőségű, egy már meglévő rendszer arculatához tervezett program létrehozása nem kis feladat. Ez számtalan buktatót hordoz magában, hiszen mind manuálisan, mind elektronikus szoftverekből áttöltve rengeteg adatot kellene a megfelelő helyen tárolnia, mentenie, újra beolvasnia, nyomtathatóvá formálnia, és még sorolhatnánk, hogy milyen funkciókat várnának el a felhasználók… Azonban mindenki számára az lett volna a legfontosabb, hogy a bejuttatott/betöltött adatokat a rendszer meg is őrizze.

Decemberben a felületen való adatrögzítés lehetősége elfogadhatatlan volt. Sok gazdaság addig rögzített adatai eltűntek, azokat a Nébih munkatársai vagy vissza tudták tölteni, vagy nem. Az elveszett adatok ismételt felvitelével rengeteg duplikáció képződött. December 30-én éjjel a rendszer leállását jelezték egy átfogó frissítés miatt, aminek az lett az eredménye, hogy a külső szoftverek hirtelen nem tudtak kommunikálni a Nébih rendszerével. Valószínűleg az informatikus csapat módosította a program struktúráját, így a külső szoftverek a kapcsolódási pontokat az adatátvitelhez nem találták. Ezeknek a programoknak a fejlesztői is éjt nappallá téve dolgoztak azon, hogy a sok partner igényeit határidőre ki lehessen szolgálni, és a 30 napos határidőbe minden férjen bele.

Mivel megjelent a 2023-as

Egységes kérelemmel való szinkronizálás lehetősége, minden partnerünknél elvégezzük a területek beolvasását, így folyamatosan tesztelni tudtuk a rendszer működését. Az újabb belépéskor sajnos újra jelentős mennyiségű adatvesztés lépett fel a már korábban szinkronizált adatokban. Ez a munka kb. január 20-ig tartott. Amit adott napon feltöltöttünk és véglegesítettünk, azt egy-két nap múlva újra végig kellett ellenőrizni, mert a táblára vállalt kötelezettségekben adatvesztés jelentkezett. Véletlenszerűen maradt 1-2 vállalás/kötelezettség, de a többi adat nyomtalanul eltűnt. Ha a tábla alapadataival minden rendben volt, akkor a főnövény véglegesítése tűnhetett el. Ha a főnövény nincs véglegesítve, nem lehet hozzá kapcsolódóan agrotechnikát, tápanyag-utánpótlást, növényvédelmet, egyszóval tevékenységet kapcsolni. A folyamat egyszerűnek tűnik, de minden partnernél többször ismételve, egyre kevesebb türelemmel, egyre lassabb rendszerben… Nem volt biztató a helyzet. A január 20-i programfrissítés után még itt-ott generálódtak problémák, de az akkori fejlesztés, kb. 75–80%-os adatmegőrzési biztonságot eredményezett.

Január 29-én jelent meg a 2023-as eGN benyújtására meghirdetett határidő hosszabbítása, így a közleményben meghirdetve a beadás határideje 2024. február 15-re módosult. (Csak zárójelben jegyeznénk meg, a korábban jelzett 31 napos beszámolási időszak vélhetően tökéletesen működő rendszerre lett kitalálva, ami így, a döcögő szoftverrel kb. 25 napra csökkent!)

Köszönet jár az irányító hatóságnak, különösen azért a gesztusért, hogy a rendszer inkompetenciáját felismerve, a gazdálkodók érdekének védelmében (hiszen nem ők tehetnek a rendszer működésének hibáiról), könnyítési feltételeket nevesítettek:

– elég, ha a napló az adott gazdálkodónál meg van nyitva a Nébih felületén, de különösebb adat nincs hozzárendelve, hiszen a sok adatvesztés miatt ebből a rendszerből ellenőrizni nem lehet.

– A kincstár ellenőrei az ellenőrzések során a papíralapú napló adatait vizsgálják, a felületen csak a jelenlétet nézik.

– Ha a permetezésre vonatkozóan valami hiányt észleltnek a hatóság emberei, február 15. után tájékoztató levelet küldtek az érintettnek, amiben pótlásra szólították fel, ennek végső határideje 2024. március 15 volt.

– Azok a gazdálkodók, akik semmi olyan programban nem vesznek részt, melynek feltétele volt a gazdálkodási napló leadása, de nitrátérzékeny besorolású területen gazdálkodnak, illetve 5 db ÁE-nél nagyobb (tehát háztartási léptéket túlhaladó) az állatállományuk, továbbra is a nitrátcselekvési tervben meghatározott beszámolási határidőt, azaz a március 31-et kell betartaniuk.

– Azokat az adatszolgáltatási kötelezettséggel rendelkező termelőket, akik nem nyitották meg saját eGN-felületüket a Nébih programjában, az Államkincstár hiánypótlásra szólította fel, melynek teljesítési határideje 2024. március 15 volt.

Kitartást kívánunk a Nébih szoftverfejlesztőinek így, az első év után, mert a felület és rendszer „gyermekbetegségeit” megtapasztalva még komoly programozási feladat előtt állnak; ennek a rendszernek ennél különbül kell működnie! Külön köszönet illeti a külsős szoftverek fejlesztői gárdáit az általuk üzemeltetett programok működtetéséért és a sok-sok segítségért, melyet a hibákat generáló felület használata közben kaptunk.

Összefoglalva a tapasztalatokat: jó, hogy túl vagyunk az eddigieken!

Kicsit előre tekintve a 2024-es évre

A feltöltésre vonatkozó szabályozás megegyezik a 2023-as évivel, tehát a rovarölő szeres készítményekre vonatkozik a 24 órán belüli rögzítési kötelezettség, minden más működhet úgy (reméljük jobban és összeszedetten), mint tavaly.

A 2024-es egységes kérelem beadási időszaka is hamarosan, a tavaszi munkacsúcsok időszakában elérkezik, ezért aki még nem tette meg, egy utolsó kalkulációt végezzen a vállalások tekintetében.

Tavalyi tapasztalat, hogy olyan AÖP-vállalást érdemes választani, ami amúgy is könnyen teljesíthető, s már benne van a gazdálkodó ütemtervében, másképp nagyon nehéz a teljesítés, és a meg nem felelés mindig támogatáscsökkentést/-elvonást eredményez.

Még nem jelent meg ez az idei támogatási rendelet, ezért a tervezés alapja a tavalyi tájékoztatás.

Fontos hír, hogy megjelent tájékoztatásként az alaptámogatás (BISS) „Vetésváltás (7. sz. HMKÁ-előírás)” várható szabályozási módosítása, valamint a „Nem termelő területek kijelölése (parlag és tájképi elemek) – 8. sz. HMKÁ-előírás”. Nem kötelező a 4% talajvédő ugar (TAR10) kialakítása, ezt lehet teljesíteni nitrogénmegkötő növény és/vagy másodvetés vállalásával, a megfelelési arányok esetleges alkalmazásáról azonban még nincs hír. A felkészülés ideje alatt továbbra is várjuk a tájékoztatásokat, a megjelenő jogszabályokat, hogy minél gazdaságosabban kivitelezhető, de egyben az előírásoknak is megfelelő tanáccsal szolgálhassunk partnereinknek!

További eredményes gazdálkodást kívánunk!
Szabó Gabriella
szaktanácsadó
Talaj-Agro Kft.