Bezárás

Az egységes támogatási kérelem beadása – vannak feladatok

Írta: Barna Ferenc - 2023 február 16.

A szarvasmarha-, juh- és kecsketartók egyes feladatairól a 2023. évi uniós közvetlen és vidékfejlesztési támogatás igénylésével kapcsolatban adott ki a szaktárca tájékoztatót: az ENAR-ban lévő adatok legyenek naprakészek, valamint a termeléshez kötött hízott bika támogatás esetében az új elemként megjelenő szakszerű apaállat használatát igazolni kell.

Szarvasmarha
A kérelmezési időszak áprilisban indul az állatalapú támogatások esetében (fotó: Horizont Média/Barna Ferenc)

1. Az egységes kérelemben megjelenő állatok megszemélyesítése

A 2023 áprilisában induló kérelmezési időszakban az állatalapú támogatások esetében figyelmet kell fordítani az ENAR-ban szereplő adatok (pl. állatmozgás és szaporítási adatok) jogszabályban foglaltaknak megfelelő, naprakész vezetésére.

Az alább felsorolt állatalapú támogatási jogcímek kérelmezéséhez a Magyar Államkincstár (MÁK) előre kitölti – vagyis megszemélyesíti – a kérelmeket, amelyeket az Egységes Kérelem elektronikus felületén lehet majd beadni.

2023-tól a következő jogcímekben kérelmezhető egyedeket személyesítettek meg:

 • termeléshez kötött anyajuh tartása támogatása (az uniós forrásból és az átmeneti nemzeti támogatás keretében meghirdetett jogcímnél egyaránt),
 • termeléshez kötött anyatehén tartása támogatása (az uniós forrásból és az átmeneti nemzeti támogatás keretében meghirdetett jogcímnél egyaránt),
 • termeléshez kötött tejhasznú tehén tartása támogatása,
 • termeléshez kötött hízottbika tartása támogatása,
 • a tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás,
 • kiskérődző állatjóléti támogatás.

Szarvasmarha
Az állattartóknak figyelmet kell fordítani az ENAR-ban szereplő adatok naprakész vezetésére (fotó: Horizont Média/Barna Ferenc)

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy amikor az állattartó első alkalommal belép az Egységes Kérelem felületre, a MÁK rendszere fel fogja kínálni azoknak a gazdálkodóhoz köthető állatoknak a fülszámát, amelyek a rendelkezésre álló adatok alapján potenciálisan megfelelhetnek az adott jogcím jogosultági feltételeinek. Ez az eljárás megkönnyíti a kérelmezést és csökkenti a hibázás lehetőségét.

A védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának in situ és ex situ megőrzése elnevezésű intézkedésekből a juh/kecske és szarvasmarhafélékkel érintett részekkel kapcsolatos kérelem kitöltését az állatok nyilvántartására szolgáló adatbázisok (ENAR) adataival történő keresztellenőrzés segíti.

A valóságnak megfelelő adatokkal akkor személyesíthetőek meg az állategyedek, ha az ENAR-ban naprakész információkat tartalmaznak.

Az ENAR-t kezelő Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) törekedni fog arra, hogy az állategyedekre vonatkozó bejelentések adatai mihamarabb bekerüljenek a központi adatbázisba, onnan pedig az Egységes Kérelem felületére, ám egyes esetekben ez nem történik meg azonnal. Így, ilyenkor az Egységes Kérelmen esetlegesen még hiányzó ENAR bejelentések adataival a gazdálkodóknak ki kell, illetve ki lehet egészíteniük a kérelmüket.

Szarvasmarha
Az esetlegesen hiányzó adatokat az agrártermelőknek kell pótolni (fotó: Horizont Média/Barna Ferenc)

2. Új feltételek a hízott bika tartás támogatásában

A termeléshez kötött hízott bika támogatás fenntartását az Európai Bizottság olyan új jogosultsági feltétel bevezetéséhez kötötte, amely arra ösztönzi a tartókat, hogy a hosszútávú, gazdasági értelemben vett fenntarthatósággal kapcsolatban pozitív hatást érjenek el. Emiatt a korábbi feltételek változatlanul hagyása mellett új követelményként a szakszerű apaállat használatot is igazolni kell.

Teendők a kérelembenyújtást megelőző időszakban

Annak érdekében, hogy a kérelem tárgyát képező hízott bikára vonatkozóan igazolható legyen a szakszerű, azaz központi lajstromszámmal (KPLSZ) ellátott apaállat használata, szükségessé válik olyan adatok rögzítése is, amelyet a szarvasmarhák ENAR nyilvántartására vonatkozó jogszabály egyébként nem követel meg.

Tekintettel arra, hogy további támogatási feltételek nem változnak, a 2023. évi kérelmezés esetében ez azt jelenti, hogy azon állatok után igényelhető majd támogatás, amelyeket 2022. április 1. és 2023. március 31. között vágtak le vagy exportáltak.

Szarvasmarha
Figyelni kell a gazdáknak, hogy a MÁK-tól kapnak-e értesítést, hogy szerezzenek be nyilatkozatot az apaállatra vonatkozóan (fotó: Horizont Média/Barna Ferenc)

Az új jogosultsági feltétel teljesítésére történő felkészülés érdekében a következő javasolt:

 • A Magyarországon született hízott bika támogatásra jogosult egyedek esetében gondoskodni kell a kérelmezett állat anyjához tartozó termékenyítések, vagy pároztatási események Termékenyítési Rendszerben (TER) történő rögzítéséről, illetve meggyőződni az állat fogantatási időszakában (születés előtt 275-300 nappal korábban) az érintett tenyészet szaporítási eseményeinek megfelelő dokumentálásáról.
 • Amennyiben a gazdálkodó importált állatra kíván támogatást igényelni, abban az esetben javasolt, hogy vegye fel a kapcsolatot azzal a tenyészettel, ahonnan az állat származik annak érdekében, hogy a kérelmezett állat apja, vagy vélelmezett apja beazonosítható, származása igazolható legyen.

Fontos, hogy a hízottbika támogatásban 2023-ban potenciálisan kérelmezett hímivarú szarvasmarhák esetében az apaállatok KPL számának ellenőrzéséhez elérhető a szarvasmarha ENAR rendszerében a 1452-es kódszámú úgynevezett származási adategyeztető. Ebben az egyed szintű lekérdezésben azon hazai vagy külföldről beérkezett szarvasmarhák adatait lehet lekérdezni, amelyek jelenleg a termelő tenyészetében tartózkodnak, vagy ott valaha megfordultak.

A lekérdezés Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) segítségével, többek között ügyfélkapus azonosítást követően, az alábbi elérhetőségeken hajthatók végre:

Szarvasmarha
Hízottbika támogatáshoz igazolni kell az apaállatot (fotó: Horizont Média/Barna Ferenc)

Teendők a kérelembenyújtást követően

A nem Magyarországon született egyedekkel kapcsolatban a MÁK a külföldi dokumentumok megfelelőségét, és így a támogatási feltétel teljesülését az adott fajta fenntartásáért felelős tenyésztőszervezet bevonásával vizsgálja majd. Ez a tervek szerint a következő lépésekben történhet:

 • A nem Magyarországon született egyedeknél a származást igazoló dokumentumokat nem kell az Egységes Kérelemhez mellékleteként csatolni.
 • Azon egyedeknél, ahol a Kincstár a szakszerű apaállat használatot nem tudja a kérelem benyújtása során megállapítani, értesítést küld a kérelmet benyújtó gazdának. Ebben az értesítésben felhívja az ügyfél figyelmét arra, hogy a jogosultság igazolása érdekében az érintett egyedek fajtájának fenntartásáért felelős tenyésztőszervezethez kell, hogy forduljon. Az ügyfél az ennek tudomásulvételéről szóló nyilatkozat megtételét követően tudja majd benyújtani kérelmét.
 • Az érintett termelők megkeresése alapján az ügyfél által bemutatott külföldi dokumentumokról az adott fajta fenntartásáért felelős tenyésztőszervezet szakmai állásfoglalást ad ki, amelyet egy adott határidőre megküld a Kincstár részére.
 • Az érintett termelőknek tehát az Egységes Kérelem beadását követően (amennyiben a Kincstár erre felhívja figyelmét) meg kell keresniük az illetékes tenyésztő szervezetet, be kell nyújtaniuk az adott egyedekhez kapcsolódó külföldi dokumentumokat annak érdekében, hogy azok feldolgozása időben megtörténhessen, a tenyésztőszervezet pedig vissza tudjon jelezni a Kincstár részére.

Az eljáráshoz kapcsolódó konkrét határidőket a termeléshez kötött támogatásokról szóló miniszteri rendelet tartalmazza majd.

További pályázatokkal, támogatásokkal kapcsolatos cikkeket olvashat portálunk tematikus rovatában.

Forrás: AM/Sajtóközlemény