fbpx

Februártól adhatják be a támogatási kérelmet a juhtartók

Írta: Barna Ferenc - 2022 január 23.

Átmeneti- és termeléshez kötött anyajuhtartásra támogatás kerülhet kifizetésre az egy évet betöltött egyedekre – februártól lehet beadni a kérelmet.

Birkák a legelőn
A juhtenyésztők kérhetik a támogatást (Fotó: Horizont Média/Barna Ferenc)

A korábbi évekhez hasonlóan 2022-ben kérhető a támogatás

Az előző időszakok gyakorlatát követve, az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet alapján állategyedenként, termeléshez kötötten anyajuhtartás támogatásként (ÁNT), valamint termeléstől elválasztva, történelmi bázis alapján a kedvezőtlen adottságú területeken nyújtandó anyajuh kiegészítő támogatás, továbbá a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet alapján termeléshez kötött közvetlen anyajuhtartás támogatás igényelhető.

Mind az átmeneti nemzeti anyajuhtartás támogatás, mind pedig a termeléshez kötött közvetlen anyajuhtartás támogatás esetében minden olyan, a juh fajhoz tartozó nőivarú állat jogosult támogatásra, amely a birtokon tartási időszak utolsó napján legalább az egy éves kort elérte.

A minimális állatlétszám

A termeléshez kötött közvetlen támogatás esetében a támogatható minimális állatlétszám egy egyed, az átmeneti nemzeti támogatás esetén pedig legalább tíz egyed.

A kérelmezett állatlétszám nem lehet több, mint az instruktori igazoláson szereplő anyajuh létszám, de a tartási kötelezettség betartása érdekében annál kevesebb lehet!

A támogatást az a mezőgazdasági termelő is igényelheti, aki felszámolási, végelszámolási vagy adósságrendezési eljárás alatt áll. A feltételek megléte esetén a támogatás kifizetésre is kerülhet.

A kérelem benyújtásának határideje

A szankciómentes benyújtás időszaka: 2022. február 1. – március 20.

Tekintettel azonban arra, hogy 2022. március 20. munkaszüneti napra esik, a kérelmek legkésőbb a következő munkanapig, azaz 2022. március 21-ig benyújthatóak.

A támogatási kérelem még 2022. április 15. napjáig benyújtható, de ebben az esetben a megállapított támogatási összeg – a támogatás tekintetében – munkanaponként 1 %-kal csökkentésre kerül. A 25 naptári napon túli ─ azaz 2022. április 15-e utáni ─ késedelmes benyújtás esetén a kérelem visszautasításra kerül.

Birkák a legelőn, előtérben anyajuh
A mezőgazdaság digitalizációja a kérelmek beadását is elérte (Fotó: Horizont Média/Barna Ferenc)

A kérelem benyújtásra nincsenek papír alapon rendszeresített nyomtatványok

A támogatási kérelem a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: MÁK) honlapján keresztül, ügyfélkapus bejelentkezést követően az elektronikus kérelemkitöltő felületen tölthető ki, és kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapus azonosítással nyújtható be.

A támogatási kérelmet benyújtó mezőgazdasági termelőnek meg kell felelnie az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet és a 9/2015. (III. 13.) FM rendeletben és a kiírásban rögzített egyéb feltételnek.

Mivel a MÁK a kérelmek ügyintézését részben az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben szereplő adatok alapján végzi, fontos, hogy a kérelmezők fordítsanak kiemelt figyelmet a rendszerben szereplő adataik naprakészségének, és tegyenek eleget a nyilvántartáshoz kapcsolódó változás-bejelentési kötelezettségeiknek.

Forrás: NAK
Összeállította: Barna Ferenc