A GeoSan Kft. technológiájával 20%-os terméstöbblet búzában!

Írta: - 2022 július 27. -Hirdetés

Az utóbbi idők klimatikus és gazdasági változásai a mezőgazdaságot is hatalmas kihívások elé állították. A gazdáknak a fenntarthatóság figyelembevétele mellett kell a rentabilitást biztosító terméseredményeket elérniük. Emellett a termésbiztonságot a lehető leginkább költséghatékony módon kell megalapozniuk. Ebben nyújt segítséget a GeoSan Kft. széles termékpalettája: termékeink alkalmazásával üzemi körülmények között 20%-os terméstöbbletet értünk el őszi búzában.

Nem újdonság, hogy a mezőgazdaságban is növelni kell a termelés hatékonyságát, az egységnyi területre eső hozamokat. A fenntartható technológia és a hozam összefüggésének vizsgálata céljából a GeoSan Kft. és a FG Rákó Kft. a 2021/2022-es termesztési évben Kisgyalánban kísérletet állított be egy közel 60 ha-os búzatáblán. Ott a GeoSan Kft. által gyártott folyékony lombtrágyák, növénykivonatos biostimulátorok, élőalgás növénykondicionáló és mikrobiológiai talajoltók, illetve az ezek által alkotott technológiai rendszer vizsgázott üzemi körülmények között.

Felhasznált technológia

A technológia összeállítása során olyan komplex rendszert alakítottunk ki, amelyben érvényesülhet termékeink egymás hatását erősítő hatása. A GeoSan Kft. kísérleti parcelláján elvégzett munkaműveletek a kontrol parcellához képest 4 termékcsoporttal egészült ki: mikrobiológiai talajkezelőkkel, élőalgás növénykondicionálóval, növényi kivonatos biostimulátorokkal és speciális lombtrágyákkal (1. táblázat)

MunkaműveletekKezelések
KontrolGeoSan Kft.
technológia
Zöldítő vetés
(75% facélia + 25% a. here)
🗸
Szárbontó készítménynincsGeoCell-1 (10l/ha)
Alaptrágyázás🗸
Vetés előtti talajoltásnincsGeoAgit-CNPK (10 l/ha)
VetésLukullus őszi búza vetőmag
Műtrágyázás3 alkalommal
Tavaszi állománykezelés AlgaSanBa gabona (10 l/ha) élőalgás növénykondicionáló +
Novosil kmo. (1l/ha) fenyőkivonatos növénykondicionáló + GeoMicro RézVitéz (2 l/ha;
Cu: 7 m/V%, Zn: 1,17 m/V%) lombtrágya
Lombkezelés(Ca + Cu + S) lombtrágya és regulátoros kezelés
Kalászkezelés GeoLomb Kalászos (8l/ha;
N22 + Cu 0,3 m/m%) Geostimulus növénykivonatos növénykondicionáló (2 l/ha)
1. táblázat: A kontrol parcellán, valamint a kísérlet szerinti technológia során felhasznált termékek és azok dózisai.

A kiváló hozamot a mikrobiológiai talajoltók alapozzák meg

Vizsgálatunkban a talajélet serkentését a GeoSan Kft. szárbontó készítménye, a GeoCell-1, valamint a vetés előtti általános talajoltó terméke, a GeoAgit-CNPK biztosította. A termékalkotó mikróbák a növényi gyökerek közvetlen környezetében felszaporodnak, és aktívan részt vesznek a szerves maradványok átalakításában, a nitrogénkötésben és foszforfeltárásban, másodlagos anyagcseretermékeikkel pedig javítják a talajaink szerkezetét, ezáltal víz- és levegőgazdálkodását.

Biostimulátorokkal és lombtrágyákkal a kiemelkedő terméseredményekért

A GeoSan Kft. technológiájában a lombkezelések gerincét részben a növénykivonatos biostimulátoraink, így a köztes munkaoldatként formázott Novosil készítmény és a GeoStimulus alkották. A termékcsoport legfőbb jellemzője, hogy olyan, a növényi életfolyamatokat serkentő, a virágok megtermékenyülését javító, valamint stresszoldásra kiválóan alkalmas természetes hatóanyagokat tartalmaznak, melyek már igen alacsony, csupán 1-2 l/ha-os termékdózisban jelentős növényi választ indukálnak. A tavaszi lombkezelés közé illesztettük továbbá az AlgaSanBa élő algát és filoszféra baktériumot tartalmazó növénykondicionálónkat, mely hozzájárult az állomány fotoszintetikus aktivitásának javításához és a növekedés serkentéséhez. Ezeket a hatásokat egészítette ki a GeoLomb Kalászos (N22+Cu) lombtrágya, ami gyors és nyújtott hatású nitrogén-tápelemformákat is tartalmaz, valamint a GeoMicro Rézvitéz, mely réz és cink mikroelemeket tartalmaz heptaglükonsav-komplexben annak érdekében, hogy a N-anyagcserét, valamint az enzimatikus folyamatokat serkentse.

Gyakorlatban is bizonyított: +20%-os realizált terméstöbblet a GeoSan Kft. technológiájával

diagram

A GeoSan Kft. termékeinek hatása a termésmennyiségben realizálódott: + 20% terméstöbbletet értünk el parcellánkon a kontrol területhez képest (GeoSan Kft: 8,13 t/ha; kontrol: 6,77 t/ha). Míg a folyóméterenkénti kalászszám mindkét parcellán nagyjából azonos volt (kb. 76-77 db), addig a kalászhosszban és kalászsúlyban megmutatkozott a Geo-technológia pozitív hatása, hiszen közel +1 cm-mel hosszabb és + 0,7 g-mal nehezebb kalászokat mértünk parcellánkon (BBCH 59). Vizsgálatunk azt is megerősítette, hogy termékeink nemcsak a kalászonkénti emeletek számát, de a megtermékenyült padkák számát is sikeresen növelik (1. ábra).

növények
1.ábra: A GeoSan Kft. technológiájának hatása a kalászdifferenciálódásra

Szintén figyelmet érdemel, hogy kísérleti parcellán az állomány a kontrolnál kb. 15 cm-mel volt alacsonyabb (2. ábra). Technológiánk jelentősen serkenti a növényi anyagcserét, így a kijuttatott regulátort is jobban hasznosította az állomány, ami alacsonyabb növények mellett magasabb szár- és szöveti szilárdságot eredményezett. Éppen ezért parcellánkon kisebb volt a megdőlés és taposási kár, a művelőutak mentén alig találkoztunk másodlagos növénypatogénekkel.

növény
2. ábra: A GeoSan Kft. technológiájának hatása a növényi magasságra.

De mit jelent ez guruló forintban?

diagram

A Geo-technológia a kísérletben 1,4 t/ha terméstöbbletet eredményezett. A jelenlegi világpiaci árak alapján ennek a plusz haszonnak csupán kb. 30-35%-át teszi ki a GeoSan termékeinek költsége. Más szóval az elmúlt termesztési időszak feltételeit alapul véve technológiánk ha-onként mintegy 1 t búza értékének megfelelő hasznot eredményezhet. Ezzel a gazdasági többleteredmény mellé a fenntartható talajállapotát is biztosítjuk a jövő nemzedékek számára.