fbpx

Gépek pályázatból – most jó szőlésznek, borásznak lenni

Írta: Barna Ferenc - 2023 január 16.

Borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez igényelhető támogatás – a felület a hétvégén nyílik, egy hónap áll a kérelmezők rendelkezésre az elektronikus dokumentáció benyújtására.

Kékszőlő
A támogatás elsősorban a szőlő feldolgozását segítő gépeket, berendezéseket célozza meg (fotó: Horizont Média/Barna Ferenc)

Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból jön a pénz

A gépek és technológiai berendezések támogatásának keretösszege 2021-2023. évekre 30 millió euró. Támogatási összeg pályázatonként maximum 100 millió Ft, intenzitása településfüggő: 40% vagy 50%.

(A 40%-os támogatottságú települések listáját az 53/2020. (X. 27.) AM rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.)

Támogatási kérelmek benyújtása online, a MÁK felületén lehetséges 2023.01.15-02.15. között.

Jogosult pályázni, aki:

 • borászati termék előállítására, kiszerelésére, illetve tárolására vonatkozó működési engedéllyel rendelkező természetes vagy jogi személy;
 • a gép(ek) vonatkozásában az EMVA-ból – a Vidékfejlesztési Program valamely intézkedése keretében – nem rendelkezik érvényes támogatói okirattal;
 • a kisüzemi bortermelő kérelmező kivételével – rendelkezik az üzemeltetési helyre vonatkozó adóraktári engedéllyel vagy egyszerűsített adóraktári engedéllyel;
 • három éven belül a borászati hatóság véglegessé vált határozattal a borászati gép, technológiai berendezés üzemeltetési helye szerinti borászati üzemet véglegesen nem zárta be, vagy tevékenységét ideiglenesen nem függesztette fel.

Támogatható új, első üzembe-helyezésű eszközök, melyek nem minősülnek pótló beruházásnak:

 • szőlőfeldolgozáshoz, mustkezeléshez, bor-, pezsgő- vagy habzóborkészítéshez, bor, pezsgő vagy habzóbor kezeléséhez, tárolásához, érleléséhez és kiszereléséhez kapcsolódó, borászati gép, technológiai rendszer;
 • szőlészeti és borászati tevékenységekhez és a termékek forgalmazásához kapcsolódó adatszolgáltatási, bejelentési, nyilvántartási kötelezettségek teljesítését, az ügyvitelt és vállalatirányítást szolgáló hardver/szoftverbeszerzés, hardver- és szoftverfejlesztés,
 • szőlőfeldolgozáshoz, borászati technológiához, üzemen belüli anyagmozgatáshoz, anyagtovábbításhoz, raktározáshoz, csomagoláshoz kapcsolódó gép;
 • napelem- vagy napkollektorrendszer (de ez önállóan nem támogatható).

Csatolandó anyagok:

 • gépek műszaki adatait tartalmazó, a gyártó által kiállított dokumentum;
 • nyilatkozat a borászati üzem – a gép(ek) beszerzését megelőző és az azt követő – erjesztő- és tárolókapacitásáról;
 • hegybíró igazolása arról, hogy a kérelmező a 127/2009. FVM rendeletben meghatározott kötelezettségeinek 2022-ben határidőben eleget tett;
 • kérelmező nevére kiállított működési engedély;
 • őstermelő, egyéni vállalkozó esetén előző 2 év adóbevallása;
 • három árajánlat vagy egy egyedi árajánlat kizárólagossági nyilatkozattal;
 • nem saját ingatlanon történő üzemeltetés esetén hozzájáruló nyilatkozat;
 • kiválasztott legkedvezőbb ajánlat szakmai és megfelelőségi indokolása;
 • gépek bemutatását tartalmazó leírás számadatokkal;
 • energiahatékonysági célok esetén energetikai auditor/auditáló szervezet igazolása.

A pályázat kapcsán további információk, részletek érhetők el a hivatkozott jogszabályban, valamint a vonatkozó MÁK közleményben: 53/2020. (X. 27.) AM rendelet és 7/2022. (I. 12.) számú Kincstár Közlemény.

Forrás: A&T Menedzsment