fbpx

Gyorsítsuk a szármaradványok lebomlását, mert megéri

Írta: Agrárágazat.hu - Hirdetés - 2022 június 23. -Hirdetés

A szármaradványokban rejlő hatalmas tápanyagraktárokat a műtrágyák piacán fennálló vészterhes időkben fel nem használni több, mint hiba. A talajban lebomló szerves anyag talajszerkezetet javít, tápanyagot szolgáltat, aktív és stabil szénkészletet biztosít.

Pénzautomata
Csináljunk pénzt innovatív technológiával a szármaradványokból

Milyen mértékű a szármaradványok tápelemtartalma?

Óriási, de erről már számos cikket írtunk már mi magunk is. A konkrét értékek irodalmi adatokkal való összevetését vizsgáltuk a tavalyi évben két, nagyüzemi táblán termesztett napraforgó hibrid esetében. A gyökér, szár, levél, tányér, szemtermés N, P, K tartalmát mértük, majd összevetettük az elérhető irodalmi adatokkal.

A két napraforgó hibrid (magas olajsav tartalmú és étkezési) némileg eltérő beltartalmi értékeket mutatott, jelentős mértékben csupán a foszfortartalom tért el az irodalmi adatoktól (talajadottságból kifolyólag is).

A jelentős mértékű N, P, és a bődületes nagyságrendű K a szár- és gyökérmaradványok lebomlása után a talaj tápanyagkészletét gyarapítja.

Táblázat
A szár- és gyökérmaradványok lebomlása után a talaj vizsgálatának konkrét eredményei

Mennyi idő alatt és milyen ütemben bomlik le ez a szerves anyag, és tárulnak fel belőle a tápanyagok?

Sok tudományos kísérlet kereste a választ ezekre a kérdésekre, ugyanakkor az eredmények gyakran ellentmondások.

Több éven át végeztünk magunk is tarlóbontási kísérleteket. Az általunk kapott adatok viszonylag jól illeszkednek a nemzetközi irodalmakban találhatókhoz.

Megállapítottuk többek között:

  • egy év időtartam alatt a tarlómaradványok 75-80%-a bomlik el mikrobiológiai készítmény alkalmazásával;
  • a maradványok 50%-a átlagosan 4 hónap alatt bomlik el;
  • a bontás intenzitása nem egyenletes, az első két hónapban nagyon intenzív;
  • a bontás intenzitása más a tavasztól őszig, mint az ősztől tavaszig terjedő időszakban;
  • a bontás hatékonysága leginkább a hőmérséklettől és a talajnedvességtől, valamint a szerves anyag C/N arányától függ (alacsonyabb érték könnyebb bonthatóságot jelent);
  • a tápanyagok mobilizációjának intenzitása nem minden esetben arányos a szerves anyagok lebomlásának intenzitásával.

Szintén saját vizsgálataink alapján elmondható, hogy az ősztől tavaszig történő bontás során a szerves anyag 40%-a bomlik el, és számításaink szerint a tápanyagok 36-40%-a is fel tud táródni.

Manuális talajvizsgálat
Kézzel fogható, hogy miből lesz az érték

Nincs kifogás, használni márpedig érdemes

Ezek alapján bátran kijelenthetjük, nem tudunk észérvekkel alátámasztott kifogást találni szárbontó készítmények használata ellen.

Amennyiben szigorúan csak gazdasági megfontolásból alkalmaznánk ezeket a tarlóbontó készítményeket, a kezelések 10-15000 Ft-os hektár költsége önmagában is rentábilissá teszi használatukat.

Ugyanakkor a tápanyagmobilizálás csupán az egyik szolgáltatása ezeknek a mikroorganizmusoknak. Ugyanekkora jelentőséggel bír – többek között – az áttelelő, kártevő fonalas gombák képleteinek elpusztítása direkt és indirekt módszerekkel.

További információért keresse a Phylazonit szaktanácsadóit!

Phylazonit NG