Jövedékiadó-visszatérítés – agráriumban felhasznált gázolaj

Írta: Barna Ferenc - 2022 január 25.

Szokásos év eleji adminisztrációs feladatok egyike villog az agrártermelők naptárában: január 20., be lehet adni a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszaigénylést – hívja fel a gazdák figyelmét Balázsik Zsófia, agrár-szaktanácsadó.

Mezőgazdasági munkagép
A gépi munka során felhasznált gázolaj eredetét igazolni kell (Fotó: Horizont Média/Barna Ferenc)

A visszaigénylésre jogosult minden mezőgazdasági termelő, ennek fő szabályai az alábbiak szerint foglalható össze.

Az érintett tevékenységek, melyek után visszaigényelhető az adó:

 • szántó, kert, gyümölcsös, szőlő és gyep művelési ágú földterület után folytatott mezőgazdasági termelési célú földművelési munka, valamint a betakarításhoz kapcsolódó közvetlen szállítás,
 • erdőterület után erdőfelújítási célú munka,
 • halastó után halgazdálkodás.

Az adó-visszaigénylésnek feltételei:

 • igazolt, jogszerű használat (termőföld, erdő, halastó),
 • termőföldterület, erdő, halastó nagyságát hektárban, két tizedesjegy pontossággal kell meghatározni,
 • visszaigénylés alapjául szolgáló munkaműveleteket el kell végezni.

A visszaigényelhető adó mértéke:

 • 110 350 Ft/ezer liter szerinti adómérték alkalmazása esetén évente hektáronként legfeljebb 97 liter gázolaj megfizetett adójának 82 százaléka,
 • 120 350 Ft/ezer liter szerinti adómérték alkalmazása esetén évente hektáronként legfeljebb 97 liter gázolaj megfizetett adójának 83,5 százaléka.

Két etapra bontott az időszak:

 • 2020.07.01. – 2021.03.31. (100,49225 Ft/liter),
 • 2021.04.01. – (90,487 Ft/liter).

A gépi bérmunka-szolgáltatás során felhasznált gázolaj utáni jövedéki adó-visszaigénylésnek feltételei:

 • gépi bérmunka-szolgáltatás során felhasznált, a gépi bérmunka-szolgáltatást végző által kiállított számla (feltüntetve rajta a felhasznált gázolajmennyiséget),
 • gépi bérmunka-szolgáltatást végző tudja igazolni a felhasznált gázolaj eredetét. (Amennyiben nem tudja igazolni: gépi bérmunka-szolgáltatást igénybe vevő köteles az adót visszafizetni és a visszafizetett adó után késedelmi pótlékot fizetni.)
Mezőgazdasági munkagép
Mezőgazdasági munkát végezők visszaigényelhetik a gázolaj jövedéki adóját (Fotó: Horizont Média/Barna Ferenc)

Az adó-visszaigénylés korlátai:

 • őstermelők családi gazdasága esetében az őstermelők családi gazdaságának képviselője jogosult a visszaigénylésre saját nevére szóló számla alapján,
 • adott erdő vonatkozásában az erdő felújítását a jogszabályban, vagy az erdészeti hatóság határozatában megállapított határidőben kell elvégezni,
 • ha naptári éven belül változik a megművelt földterület, felújított erdő, halastó területe, a hektáronként legfeljebb figyelembe vehető gázolajmennyiség egytizenketted része és a terület használatának hónapjai szorzataként számított, egész literre kerekített mennyiség vehető legfeljebb figyelembe (a megkezdett hónapot a területet a hónapban elsőként használónál kell figyelembe venni),
 • halastó esetében az üzemeltetésre megjelölt időszaki korlátozás nem csökkenti a jövedékiadó-visszatérítésnél figyelembe veendő hektáronként legfeljebb figyelembe vehető gázolajmennyiséget.

A de minimis támogatás igénylésének további feltételei:

 • adóbevallás nyomtatványon fel kell tüntetni a de minimis támogatás igénylését,
 • gázolaj vásárlásáról vagy a gépi bérmunka-szolgáltatás igénybevételéről kiállított számla adatait.

A bevalláshoz szükséges nyomtatvány és a szükséges programok, információk, kitöltést segítő anyagok letölthetők a NAV megújult honlapjáról.

Forrás: Balázsik Zsófia, AGRÁR-SZAKTANÁCSADÓ