fbpx

Ápolási, karbantartási munkák gyepterületeken

Írta: Agrárágazat-2023/11. lapszám cikke - 2023 december 07.

Az állattartásban, a fűevő állatok tartástechnológiájában – akár intenzív, nagy hozamú, nagy tejű tehenészetekről, illetve extenzív viszonyok melletti vagy legelőn tartásról, akár hobbiállattartásról van szó – a gyepalapú takarmányok etetése élettani, takarmányozási és gazdaságossági szempontból is meghatározó, nélkülözhetetlen. A gyepterületek emellett a természeti környezetünk részeként a természeti táj kialakítására is hatással vannak. A kommunális gyepes területek pedig a közvetlen környezetünk részei.

Előírások, jogszabályok

A fentiek miatt a hozamok szinten tartása – a gyepek kultúrállapotának fenntartása céljából – az ápolás, a gondozás, karbantartás a gyephasználat elengedhetetlen része. A gyepterületek használata rétként, kaszálóként és legelőként történik, de nagy területen vannak talajvédő természetes gyepek, emellett jelentősek a használaton kívüli, elhagyott és befásodott, elbokrosodott, cserjésedett füves területek. Jelentősek a kommunális füves útszegélyek, árokpartok és egyéb szórványterületek.

A különböző gyepterületek előzőekben említett használati vagy hasznosítási módja és az eltérő természeti adottságok és körülmények miatt a karbantartásukhoz, ápolásukhoz is különböző technológiákat és műszaki eszközöket szükséges használni. Az alkalmazott technológiákat és műszaki eszközök használatát azonban számos előírás és jogszabály alapján kell alkalmazni. A „Nitrátdirektíva” és a Helyes Gazdálkodási Gyakorlat ajánlásai az összes gyepterület használatára vonatkoznak. A korlátozás alá nem eső gyepterületek mellett a „Natura 2000” alá, ezen belül a védett gyepek használatára, karbantartására, ápolására pedig szigorúbb előírások érvényesek, ezek:

• az 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről;

• a 275/2004. (X. 8.) kormányrendelet az európai közösségi jelentőségű;

• a 269/2007. (X. 18.) kormányrendelet a „Natura 2000” gyepterületek;

• a 10/2015 (III. 13.) FM-rendelet, zöldítési rendelet.

Ezeken túl a Nemzeti Parkok Igazgatóságai külön belső utasításokban szabályozhatják a gyepterületek használatát, ezen belül az ápolás, a kezelés, illetve karbantartás munkáit. Emellett a szigorú szabályozás mellett a gyepek ápolási, karbantartási, felújítási munkálatait a minisztérium – az Agrártárca által meghirdetett pályázatok keretein belül – pénzügyileg is szinte folyamatosan támogatja, illetve érinti, ilyen pl. a jelenleg is aktuális AÖP projekt.

A gyepterületek karbantartása, ápolása, felújítása általánosságban használatos technológiájának vázlatát az 1. ábra szemlélteti.

munkafolyamat

Az 1. ábra szerinti munkafolyamatok a korlátozás alá nem eső területeken feltételek nélkül alkalmazhatók. A „Natura 2000” alá tartozó természetvédelmi területeken pedig egyes tevékenységek tilosak vagy nem ajánlottak, mások pedig (pl. felülvetés) engedélyhez kötöttek. Az elbokrosodott, cserjés területek helyreállítása különleges eszközök alkalmazását igénylik. A kommunális gyepterületek, útszegélyek, árokpartok kezelése, ápolása, karbantartása nem oldható meg a rétek karbantartására alkalmazott eszközökkel, ezek szintén speciális eszközök alkalmazását igényli.

Munkaműveletek, eszközök

A vázlat szerinti első munkaművelet, a tisztítóboronálás elvégzése minden esetben szükséges. A boronálással fellazítható a gyepavar, és eltávolíthatók az elhalt szár- vagy gyepmaradványok. A különböző boronák emellett bizonyos mértékű gyomirtást is végeznek. Ezen túlmenően talaj- és tehénlepény-egyengető munkájuk is számottevő.

A gyepboronálás céleszközei a különböző konstrukciójú rét- vagy láncboronák. A rét- vagy láncboronák könnyű vázkerettel és működő szerkezeti részekkel 3 m-től akár 8 m munkaszélességig, 1 m-es méretlépcsőkkel, függesztett változatban készülnek. A láncboronák vázkeretének függesztőberendezései a traktorok hárompont-függesztő karjaihoz csatlakoznak. A talajra támaszkodó munkaeszközök a traktor hárompont-függesztő berendezésével hozhatók munkahelyzetbe, illetve emelhetők ki.

A 3 m-nél nagyobb munkaszélességű változatoknál a két szélső tag kézi erővel vagy hidraulikusan engedhető le, vagy emelhető ki szállítási helyzetbe. A könnyűszerkezetes zártszelvényből és csőből kialakított vázkeretbe (-hez) csuklósan csatlakoznak a láncszerűen acélfogakkal ellátott acélöntvény munkaeszközök, gyakran megfordítható kivitelben (1. kép).

rétborona
1. kép. A gyepterületek megtisztításának hatékony eszközei a rét- vagy láncboronák

Gyomboronák

A rugós fogú gyomboronák egyre nagyobb típusválasztékban és különböző konstrukciós megoldásokkal vannak jelen a mezőgéppiacon, és találkozhatunk velük a különböző szakmai rendezvényeken, gépbemutatókon, kiállításokon. A rugós fogú gyomboronák – az előzőekhez hasonlóan – hatékonyan használhatók még a jó állapotban lévő kaszálók ápolásában és karbantartási munkáiban (2. kép).

rugós gyomborona
2. kép. A rugós fogú gyomboronák egyre szélesebb típusválasztékban állnak rendelkezésre a gyepek ápolására

A konstrukciójukat tekintve szintén könnyűszerkezetes kivitelűek, és az üzemeltető traktor hidraulikus hárompont-függesztő berendezéséhez kapcsolhatók. A rugós fogú gyomboronák nagy, 4–8 m munkaszélességű, félig függesztett, hátsó függesztésű gépek, ami azt jelenti, hogy munkahelyzetben támkerekek támasztják alá. Az egészen nagy munkaszélességű gépek vontatott kivitelűek. A kis, 3 m munkaszélességű gépek mellső függesztésű kialakításúak is lehetnek (3. kép).

gyomborona
3. kép. Kisebb, tagoltabb területeken a mellső függesztésű gyomboronák is jól használhatók

A félig függesztett változatok osztott zártszelvényű vázkeretének középső – a támkerekek által alátámasztott –részéhez csuklósan kapcsolódnak a munkahelyzetbe leengedhető, illetve szállítási helyzetbe felcsukható oldalszárnyak. A rugóacélból kialakított rugós fogakat tartó középső tagra és szélső szárnyakra több, 3–6 sorban vannak felfűzve a rugós fogak. A középső tag és szélső tagok– egyes típusokon – mereven kapcsolódnak a vázkerethez, ezeknél a konstrukcióknál a támkerekek segítségével állítható be a boronafogak működési magassága. Egyes típusoknál pedig a középső tag és az oldalszárnyak független talajkövető, láncos felfüggesztésűek (4. kép).

gyomborona
4. kép. Nagy munkaszélességű félig függesztett gyomborona

Az ismertetett boronák mellett a gyepek ápolásában a hagyományos fogas boronák is használhatók. A fogas boronák egymástól független boronatagjai jól követik a talajegyenlőtlenséget, így a vakondtúrások, tehénlepények eldolgozását is kiválóan elvégzik.

Kaszaváltozatok

A gyepek karbantartásának, ápolásának fontos része – még a jól kezelt kaszálók esetében is – a tisztító kaszálások elvégzése. Kevésbé jól ápolt területek esetében pedig akár ezek többszöri megismétlésére is szükség lehet. A tisztító kaszálások elvégzésére a jó karban lévő területeken az üzemekben meglévő tárcsás, rotációs kaszákat lehet hatékonyan alkalmazni. A tárcsás, rotációs kaszák különböző konstrukciókban, hátsó és mellső függesztésű és vontatott kivitelben, különböző munkaszélességgel állnak rendelkezésre. A kisebb, tagoltabb területek tisztító kaszálására a kisebb, 1,8–2,4 m munkaszélességű oldalt vágó, míg a nagyobb területek kaszálására a 2,8–3,2–4,0 m munkaszélességű változatok használhatók megfelelő üzemeltetési paraméterekkel, a 2,8–3,0 m munkaszélességű vontatott gépek mellett (5. kép).

tárcsás gépek
5. kép. A kaszálók tisztítókaszálása az egyébként használatos vontatott, tárcsás gépekkel is elvégezhető

A tárcsás kaszák mellső függesztésű konstrukciói pedig szólóban és oldalt vágó gépekkel gépkombinációkban is végezhetik a gyepterületek tisztító kaszálását. A jó állapotban lévő területek tisztító kaszálására – az igénybevételekre érzékenyebb – alternáló vágószerkezetű gépek is használhatók. A tárcsás, rotációs kaszák és az alternáló vágószerkezetű kaszák a „Natura 2000” és természetvédelmi területeken is – az előírásoknak megfelelően – használhatók.

A gyomosabb kaszálókon vagy legelőkön, illetve a rosszabb állapotú, korlátozás alá nem eső területeken a robusztusabb építésű dobos vágószerkezetű rotációs kaszákat lehet biztonságosan használni (6. kép).

dobos kaszák
A rossz talajállapotú és gazos gyepeken, legelőkön a jó talajkövetésű dobos kaszák végeznek jó munkát

A rosszabb talajviszonyok melletti biztonságos üzemeltetés megvalósítására egyes – különösen a nagyobb, 3,2–6,0 m munkaszélességű –változatok forgórészei, a dobos vágószerkezetek paralelogramma mechanizmussal, egyedi felfüggesztéssel csatlakoznak a vázszerkezethez.

Szárzúzók alkalmazása

A kisebb szórványterületek, útszegélyek, árokpartok kaszálása, ápolása az előzőekben ismertetett kaszákkal – gondos üzemeltetés mellett – esetenként elvégezhető. Ezeknek a területeknek a talajállapota gyakran rossz, növényzete nagyon elgyomosodott, fás szárú növényekkel is benőtt, ezért a területek kaszálására az erősebb építésű, vízszintes vagy függőleges tengelyű szárzúzókat lehet üzembiztosan használni. A szárzúzókból számos függesztett és vontatott konstrukciót lehet választani. A rézsűk és partoldalak ápolási munkáihoz az üzemeltető traktor hátuljára szerelt gémkinyúlásos, vízszintes tengelyű, lengőkéses szárzúzóval szerelt gépek – a gémkinyúlásuknak köszönhetően – széles körben használhatók. A teljesen elbokrosodott, visszaerdősült területek visszaállítására pedig – első lépcsőben – a szárzúzók erősített változatai alkalmasak. A kisebb cserjefoltok irtására a kismotoros magajáró, függőleges tengelyű szárzúzókkal szerelt gépek használhatók. A durvább munkákra pedig az üzemeltető traktorok hárompont-függesztő berendezéséhez kapcsolt TLT-hajtású, vízszintes tengelyű erdészeti szárzúzók a legmegfelelőbb gépek (7. kép).

szárzúzó
7. kép Cserjésedett gyepek megtisztítására robusztus, speciális szárzúzókat kell használni

A tisztító kaszálással, illetve szárzúzókkal aprított növénymaradványok az előzőekben ismertetett technológiával és műszaki eszközökkel takaríthatók el.

Lazítók

A természetes gyepek és a telepített gyepek talaja a több éves használat miatt folyamatosan tömörödik, amit a művelés során a gépek járószerkezeti hatása csak növel. Ezért a talajszerkezet javítása, a gyepnemez levegőztetése és a vízgazdálkodási paraméterek helyreállítása céljából szükséges a lazítók használata. A gyepek esetében erre a célra a ferdekéses lazítók használata javasolható. A ferdekéses lazítók munkaeszközei a gyepnemezt felhasogatják, felemelik és levegőztetik, és a csapadékvíz átjárhatóságára, befogadására alkalmassá teszik. Hasonló hatású munkát végeznek a különböző bütykös vagy késes munkaeszközökkel ellátott gyepápoló hengerek is (8. kép).

gyepápoló henger
8. kép Késes gyepápoló henger

Tápanyag-visszapótlás

A gyepápolás fontos munkaművelete a tápanyag-visszapótlás. Fontos, hogy a „Natura 2000”, illetve a természetvédelmi területeken csak a legeltetett állatok trágyája szolgálhatja ezt a célt. A korlátozás alá nem eső területeken azonban a szántóföldi növénytermesztésben alkalmazott technológiák és műszaki eszközök használatával oldható meg a feladat. Ez azt jelenti, hogy mind az őszi alap-, mind a tavaszi fejtrágyázás ezeken a területeken az egyébként széles körben használt röpítőtárcsás műtrágyaszórókkal megoldható. A gyepek tápanyag-utánpótlásában is jól használhatók a különböző szenzortechnikán alapuló módszerek és GPS-alkalmazások. Ezekkel a módszerekkel megvalósítható a differenciált tápanyag-visszapótlás, a „Nitrátdirektíva” előírásainak betartása mellett (9. kép).

szenzoros vezérlés
9. kép A szenzoros színképelemzős vezérlés hasznos a gyepek helyspecifikus tápanyag-visszapótlásában

A telepített, de a természetes gyepek is – az elérhető hozamok szinten tartásával – meghálálják a hígtrágya-kijuttatást. A korlátozás alá nem eső területeken az állattartásban keletkező hígtrágya kijuttatására sík fekvésű területeken a felületi kijuttatás is lehetséges, akár lineár vagy csévélhető öntözőberendezésekkel vagy tartálykocsis kijuttatással (10. kép).

hígtrágyabejuttató
10. kép A gyepek meghálálják a hígtrágyát

Az emisszió, illetve a hatóanyag, elsősorban a N-veszteség csökkentésére azonban ezeken a területeken is javasolható a hígtrágya közvetlen talajfelszínre vagy talajba dolgozásával való kijuttatása. Ennek az eszközei a tartálykocsikra szerelhető lengőcsöves vagy lengőfüggönyös keretes adapterek vagy a csúszó, illetve tárcsás, késes csoroszlyás talajba juttató adapterek. Ezeknek az említett adaptereknek a talajba juttató változatai a traktor hárompont-függesztő berendezésére kapcsolva köldökcsöves üzemmódban is használhatók.

Felülvetés

A gyepterületeken, legelőkön – még a jól ápolt táblák esetében is – a használat során egyes gyepalkotók kiritkulnak és ki is pusztulhatnak. A kiritkult állomány feljavítása és a kipusztult állomány pótlása felülvetéssel oldható meg. A felülvetésre, direktvetésre alkalmas tárcsás vetőszerkezettel szerelt, a gabonasorvető gépekkel megegyező vagy ahhoz hasonló gyepfelülvető gépek alkalmasak. Az utóbbi években azonban egyre nagyobb számban terjedtek el a pneumatikus szórvavető gépek. Ezeknek a hidrosztatikus vagy elektromos hajtású, mechanikus magadagolású és pneumatikus magszállítású gépeknek a legegyszerűbb változatai az előzőekben ismertetett gyomboronákra is felszerelhető változatban kaphatók, és így a szilárd műtrágya kijuttatására is alkalmasak. A bonyolultabb kialakítású konstrukcióknál a vetőgép simítóegységből, tárcsás, csoroszlyás vetőelemből és lezáró hengersorból van kialakítva. A legkompaktabb megoldás a magajáró tartálykocsiból, hígtrágya talajba juttató injektorból, szórva vető gépből és lezáróegységből álló kombinációs szerelvény (11. kép).

direktvető gépkombináció
11. kép. Magajáró hígtrágyaszállítóból, talajba juttató adapterből, szórva direktvető és lezáró hengerből álló gépkombináció

Dr. Kelemen Zsolt
műszaki szakértő