Bezárás

Pusztuló talajok korszakában ünnepeltük a világnapot

Írta: Agrárágazat-2023/01. lapszám cikke - 2023 január 29.

Az európai termőtalajok legalább 60-70 százaléka beteg, és a közhiedelemmel ellentétben a hazai földek állapota sem ad okot bizakodó kilátásokra – hangzott el az Agrárminisztériumban decemberben a talajok világnapja alkalmából rendezett konferencián.

A Magyarország talaja 2022 elnevezésű rendezvényen Dr. Habil. Dobos Endre, a Miskolci Egyetem MFK Földrajzi Intézetének tanszékvezető egyetemi docense a talajokat érintő tudás elterjesztését halaszthatatlan feladatnak nevezte még a mezőgazdaságban dolgozó szakemberek számára is.

Az utóbbi évtizedekben, s különösen az utóbbi egy évtizedben okkal került az európai mezőgazdaság és környezetvédelem központi kérdései közé a termőföldek állapota, óvása. A művelésből kivont, a túlművelés és az elhibázott vegyszerhasználat, továbbá a klímaválság miatt eltűnt, tönkrement termőföldek Európában is riasztó adatokat mutatnak. – A kontinens talajainak legalább 60-70 százaléka beteg, és nem állunk jól a magyarországi termőtalajokkal sem – erősítette meg a rendezvényen Dobos Endre, aki egyetemi pozíciója mellett a Magyar Talajtani Társaság Talajgenetikai és Talajtérképezési Szakosztályának elnöke is. Rámutatott: régóta szükség volt egy olyan világnap – és 2015-ben a világév – megjelölésére, amely erre a problémára hívja fel a figyelmet. A tudós a technika-technológia fontos vívmányainak nevezte az öntözést, a fejlett műszaki eszközök és gépek alkalmazását csakúgy, mint az okszerű vegyszerhasználatot. Ugyanakkor hangsúlyozta: nem szabad, hogy folytatódjon a talajokat túlterhelő, túl intenzív művelés gyakorlata.

Dr. Dobos Endre és Dr. Feldman Zsolt az Év talaja 2022 szelvénnyel
Dr. Dobos Endre és Dr. Feldman Zsolt az Év talaja 2022 szelvénnyel

Tudatosítani kell

A rendezvényen Feldman Zsolt ugyancsak fontos előrelépésnek nevezte a talajvilágnapjának megjelölését, hiszen a termőföldek épsége, egészsége a legalapvetőbb jelentőségű közös vagyonunk az élelmiszer-termelés szempontjából. Az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkár idézte Stefanovits Pálnak, a magyar talajtan egyik legnagyobb szaktekintélyének örök érvényű megállapítását, miszerint „a talajon nem állunk, hanem élünk”, így annak normális működése, a talajélet biológiai diverzitása ma is a legfőbb célok közé kell hogy tartozzon. – Ennek a közegnek egy maréknyi mennyiségében több élőlény él, mint ahány ember a Földön. A talajban az élet szabad szemmel nem látható, de biztosítja számunkra az életet, ám sajnos a termőföld egészsége sokszor még azok számára sem nyilvánvaló, akik ezzel dolgoznak, így ezt tudatosítani kell mindannyiunkban – mondta a szakember. Emlékeztetett: hazánkban azért is kiemelkedően fontos tőke és jelkép a termőföld ügye, mert a világon a 20., Európában a 6. legnagyobb arányú – 0,5 hektár/fő – az egy lakosra jutó mezőgazdasági terület az ország teljes területéhez mérten.

Jelentős támogatás talajjavításért

Feldman ünnepi előadásában ugyanakkor hangsúlyozta: meggyőződése szerint nem a büntető szemléletű agrárpolitikai szabályozás, hanem az ösztönzésre alapuló támogatási rendszerek vezetnek eredményre ezen a téren. A tudatos talajgazdálkodáshoz ma már minden műszaki, technológiai és számos innovatív készítmény rendelkezésre áll. Ám így sem nélkülözhető, hogy a gazdák-gazdaságok alaposan tanulmányozzák, ismerjék meg termőtalajaik jellegét, állapotát. Mindezt az európai és a hozzá kapcsolódó állami támogatási rendszerek is támogatják: az Agrár Ökológiai Program például kiemelt támogatással „jutalmazza”’ a talajjavító baktériumkészítmények alkalmazását.

Azt Dobos Endre is megerősítette rövid előadásában, hogy a talajtanból eredő gazdálkodói tudatosság és tudás elterjesztése egyre fontosabb feladat. Úgy fogalmazott, nem ülhet a tudomány és a szakpolitika elefántcsonttoronyban, amíg a földeken nem minden esetben ismert, milyen művelési módokat kellene kerülni és melyeket követni. Ma már ráadásul nemcsak a talajok megóvása a feladat, hanem megújítása, javítása, és ennek a feladatkörnek a népszerűsítése. Külön kiemelte, hogy mindennek Magyarországon speciális jelentősége van, hiszen nemcsak a nagy termőterületek, hanem az egyes gazdaságok táblái, sőt, akár a nagyobb táblák egyes zónái között is egészen eltérő talajadottságok létezhetnek. Ezt szimbolizálja egyébként a „Magyarország talaja 2022” nevű, fából készült hasábba zárt szelvényrészlet. A mintegy egyméteres, függőleges hasábot Hercegszántó térségében emelték ki a termőföldből: rétegeinek története, jellemzőinek változatossága tükrözi a hazai termőföldek jellegének diverzitását.

Ijesztő mértékű a talajpusztulás

A rendezvényen Frizon-Somogyi Orsolya a talajokat érintő uniós szakpolitikai célok és a kapcsolódó támogatási eszközök ismertetőjét adta. Riasztó adatokkal ő is szolgált: Dél- és Közép-Európában a földterületek negyede (!) kitett a sivatagosodás kockázatának, továbbá a földek 70 százalékán tapasztalható a túlzott tápanyagbevitel. Ez nemcsak a nélkülözhetetlen élő vizekre, hanem a biodiverzitásra is negatív hatással van. A DG Agri osztályvezető-helyettese szerint ezért is fontos, hogy az EU törekvései nemcsak a mezőgazdasági szakma szereplői, hanem a társadalomtudományok, sőt, az állampolgárok intenzív bevonását célozzák ebben a komplex, a földrész és a bolygó lakosságát érintő probléma enyhítésében. E társadalmasítás mellett a legfőbb célok közt szerepel az elsivatagosodáshoz kapcsolódó talajdegeneráció és a talajszennyezés csökkentése, a széntartalom növelése és a talajszerkezet javítása, a további erózió megelőzése.

Mindehhez kapcsolódóan Juhász Anikó helyettes államtitkár az új KAP-szabályrendszer erősödő zöldelvárásait ismertette. Kiemelte a 9 + 1 KAP fő cél közül azt a hármat, amely az éghajlatváltozással kapcsolatos intézkedéseket, a természeti erőforrások fenntartható használatát, a tájak és a biológiai sokféleség megőrzését irányozzák elő. Ezek között értelemszerűen hangsúlyos elemek a talajvédelmet célzó vállalások. Nemcsak a fenntartható tápanyag-gazdálkodásról van szó, hanem a talajvédelem és -javítás fontosságáról is, például a műveléscsökkentés, a talajtakaró-növényes technológiák, speciális vetésforgók alkalmazásáról. Az államtitkár külön is kitért az új KAP I. pillérében az Agro-ökológiai Programra (AÖP). Ez az új, AKG-típusú támogatás önkéntes, éves, a minimumkövetelményeken túlmutató támogatás, amely a megfelelő gyakorlatot 1-2 ponttal ösztönzi, várhatóan 80 euró/hektár mértékben. A szántók, gyepek minimumterülete 5, a kertészeteké 1 hektár, s fontos kritérium az elektronikus gazdálkodási napló megfelelő vezetése.

A mikrobiológiai eszközök jelentősége

A cikkben említett AÖP-ben foglalt úgynevezett „jó gyakorlat” egyik legfontosabb, legjövedelmezőbb eleme a mikrobiológiai készítmények bevetése. Akár 2 pontot is érhet, ha a gazdaság a szántóterületek legalább felén mikrobiológiai készítményeket alkalmaz vetés előtt vagy a vetéssel egy menetben, vagy szármaradványokra kijuttatva, majd azokat a talajba keverve. Bár a minimumkövetelmény a terület felét érinti, az alkalmazás révén a gazdaság szántóterületének egészére igényelhető a támogatás. Az ilyen készítmények kijuttatásához nem szükséges költséges beruházás, ez permetező- vagy kijuttatógéppel megvalósítható.

talajszelvény
Egy talajszelvény-elemzés sokat elárul a talajunk szerkezetéről és aktivitásáról is

A technológia alkalmazásának előnyei igen sokrétűek. A mikrobiológiai készítményekkel elérhető a N-hatóanyag megkötése és a talajban lekötődött tápanyagok feltárása, így termésveszteség nélkül csökkenthető a kijuttatott műtrágyák mennyisége.

Szárbontók alkalmazásával növelhető a talajból felvehető szerves tápanyag mennyisége, a mikrobiológiai aktivitás növelése pedig kedvező hatású a talajok szerkezetére, művelhetőségére, sőt, a jobb szerkezetesség révén kevesebb üzemanyagra van szükség.

Ugyancsak kedvező a mikrobiológiai készítmények jelenléte a talajban azért, mert a vetésforgókban általában egyre kevesebb növényféle szerepel, így az egyoldalúan hasznosított termőföldben a gazdanövények egymást követő visszavetése elősegíti a patogén szervezetek elszaporodását. Ezek ellen ilyen kezeléssel védekezhetünk, csökkentve a káros hatású mikrobák elterjedését. Így csökken a fertőzési nyomás, ami magával vonja a növényvédelmi kezelések számának, költségének mérséklését.

Nagyon fontos erénye a mikrobiológiai készítményeknek mindemellett, hogy javítható velük a növények aszálytűrő képessége, javul a tábla vízgazdálkodása és a humuszképződés hatékonysága.

Kohout Zoltán