fbpx

A kivágás és újratelepítés szabályai

Írta: Barna Ferenc - 2023 október 30.

Lehetőség van az ültetvénycserére (kivágásra és újratelepítésre) bizonyos feltételek mellett a VP AKG 2021 támogatás keretében is – hívja fel a figyelmet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) honlapján.

Gyümölcsfa virágja
Cserénél az ültetvénycsoportja nem térhet el a támogatásban rögzítettől (fotó: Horizont Média/Barna Ferenc)

Alapvető szabályok, amire figyelni kell:

  • Az ültetvény kivágására a tárgyév október 1. napja után kerülhet sor és az ültetvény újratelepítését legkésőbb a tárgyévet követő év március 31. napjáig végre kell hajtani.
  • Az ültetvény kivágása és újratelepítése kizárólag a teljes kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területen – azaz a teljes lemért poligon egészén – lehetséges.
  • A kivágott ültetvény és a telepíteni kívánt faj ültetvénycsoportja nem térhet el egymástól, pl. alma helyett nem tehetünk cseresznyét.

A fentiek be nem tartása a KET támogatásból történő kizárást eredményezhet részben, vagy egészben. Vagyis a kivágás és újratelepítés nem, vagy csak részben az adott időintervallumon belül kerül megvalósításra, valamint, ha az újratelepített ültetvénycsoport egésze, vagy egy része eltér az eredeti igénylésben szereplőtől, akkor a KET-re, vagy annak egy részére visszafizetési kötelezettség kerül megállapításra.

A VP AKG 2021 támogatás részletes, aktuális szabályai megtalálhatók a Magyar Államkincstár (MÁK) honlapján.

Kivágást követően nincs újratelepítés? A támogatást vissza kell fizetni!

Amennyiben az ültetvény kivágása anélkül történik, hogy az nem kerül újratelepítésre, akkor legkésőbb az egységes kérelem benyújtásának jogvesztő határnapjáig, a visszatelepítés nélkül kivágott terület nagyságához igazodó visszavonási kérelmet kell benyújtani a MÁK-nak.

A visszavont területre kifizetett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül – tehát a területre eddig felvett támogatást vissza kell fizetni –, továbbá a visszavonással érintett terület támogatási jogosultsága megszűnik.

Gyermekláncfű (Taraxacum)
Spontán talajtakarás (fotó: Horizont Média/Barna Ferenc)

A vis maior esete és a talajtakarás

Igazolható vis maior esetben lehetséges a részleges kivágás és újra nem telepítés, de ekkor ennek megfelelő részleges visszavonási kérelmet kell benyújtani a MÁK elektronikus felületén.

A Feltételesség előírásrendszerében lévő Minimális talajborítottságra vonatkozó szabályok szerint (HMKÁ 6) lejtőszögtől függetlenül az ültetvény kivágása esetén a kivágás és az újratelepítés között gondoskodni kell a talajtakarásról (ez lehet spontán zöld növényi borítottság is) figyelembe véve az előkészítő munkálatokhoz szükséges indokolt időt is.

További pályázatokkal és támogatásokkal foglalkozó cikkeket érhetnek el portálunkon.

Forrás: NAK