Mezőgazdasági összeírást végez a KSH

Írta: - 2023 május 08. -Hirdetés

A Központi Statisztikai Hivatal 2023. május 15. és július 15. között mezőgazdasági gazdaságszerkezeti összeírást hajt végre Agrárium 2023 néven. Az adatgyűjtés célja, hogy nyomon kövesse a mezőgazdaság szerkezetében bekövetkezett változásokat, illetve pontos és hiteles adatokkal szolgáljon a hazai gazdaságirányítás, az EU és a gazdálkodók számára. Ehhez a kérdőív kitöltői nagyban hozzájárulnak részvételükkel és a pontos adatszolgáltatással. Az összeírásról Tóth Pétert, a KSH osztályvezetőjét kérdeztük.

Mire terjed ki az összeírás?

Az adatgyűjtés kiterjed a földhasználat művelési ágak szerinti jellemzőire, az állatállományra, a munkaerőre és a generációváltásra. Idén kiegészült kérdőívünk, megkérdezzük a gazdálkodókat az öntözésről, a talajművelési módszereikről, a mezőgazdasági gépekről és berendezésekről, valamint a gyümölcsösültetvényekről is.

Kiknek kell részt venniük az összeírásban?

Az összeírók az ország 941 településén keresik fel majd azokat az egyéni gazdaságokat, amelyek a megadott határidőig nem élnek az online kitöltés lehetőségével. Az adatszolgáltatásba bevont gazdaságok levélben, illetve e-mailben kapnak értesítést és az online kitöltéshez szükséges belépőkódot. Az adatfelvétel teljesen elektronikusan zajlik majd. Az online önkitöltésre május 15. és május 31. között van lehetőség, és ezt követően, június 1. és július 15. között az önkitöltéssel nem élő adatszolgáltatókat összeírók keresik fel, akik tableten rögzítik a válaszokat. Kérjük az adatszolgáltatásba bevont gazdaságokat, hogy válasszák az online önkitöltés kényelmes és gyors módját, amely nagyjából 30 percet vesz igénybe. A folyamat mentéssel megszakítható és később folytatható.

Hogyan hasznosulnak az adatok?

A pontos adatszolgáltatás kiemelten fontos annak érdekében, hogy a mezőgazdasági tevékenységet végzők és érdekképviseleteik, továbbá a kormányzati szakpolitikusok – a gazdálkodók érdekeit szem előtt tartva, jó minőségű adatok alapján – megfelelően tudják meghozni a döntéseiket. Az adatszolgáltatói terhek csökkentése érdekében a KSH a biogazdálkodásra és a vidékfejlesztési támogatásra vonatkozó információkat adminisztratív adatbázisokból veszi át, így azok nem jelennek meg a kérdőíven. Az adatgyűjtés az Európai Unió tagállamaiban kötelező.

Hogyan írják össze azokat, akik nem vettek rész az online kitöltésben?

Azokat a nem kiemelt egyéni gazdaságokat, amelyek május 31-ig nem töltik ki online a kérdőívet, összeíró fogja felkeresni a június 1. és július 15. közötti időszakban. Az online kitöltés kényelmes és gyors, emellett a kitöltők között 5 darab, 100 000 forint értékű ajándékutalványt is kisorsolunk.

Az adatgyűjtés nem terjed ki a személyes adatokra. Egyéni vállalkozó és őstermelő esetén a név és a lakcím azonban rögzítésre kerül, ahogyan a kapcsolattartásra megadott adatok (telefonszám, e-mail-cím) is, ha azok kifejezetten természetes személyhez kötődnek. Az adatszolgáltatásba bevont gazdálkodók számára a pontos és hiteles válaszadás kötelező.

Ha valakinek kérdése van, az hová fordulhat?

Ha további információra van szüksége, keresse fel a https://www.ksh.hu/agrarcenzusok_gszo honlapot, tegye fel kérdését a KSH zöldszámán (06 80 44 20 40), vagy küldje el e-mailben az [email protected] címre.