fbpx

Az államilag elismert és EU-listás őszikáposztarepce-fajták kísérletei

Írta: Szerkesztőség - 2018 június 29.

A 2017. évben az őszi káposztarepce országos vetésterülete 292.938 ha. A Dunántúlon 147.336 ha-t, az Alföldön 107.277 ha-t, Észak Magyarországon pedig 38.325 ha vetettek el a repce termesztők.

Az 2017 ősze kissé melegebb volt a szokásosnál. A szeptember valamelyest hűvösebb volt az ilyenkor megszokottnál, az október és a november azonban melegebbnek bizonyult. Ez utóbbi mintegy 0,9°C-kal múlta felül az 1981-2010-es átlagot. Csapadék tekintetében az évszak csapadékosabb volt az átlagnál. A hónapokat tekintve a szeptember volt a legcsapadékosabbnak, a normál több mint másfélszerese hullott a hónapban. Az október is csapadékosabbnak bizonyult az átlagnál: a normál 127%-a esett, míg a novemberi csapadékmennyiség az 1981-2010-es sokévi átlag körül alakult. Összességében 35%-kal hullott több csapadék országos átlagban a szokásosnál az ősz során.

A 2017/18-as tél újra melegebb volt a szokásosnál, különösen 2018. január. A csapadékviszonyokat tekintve az előző évhez képest lényegesen csapadékosabb volt, az évszakban megszokott csapadékmennyiségnél több mint 40%-kal több hullott le. Márciusban a hideg és meleg periódusok váltogatták egymást, és a hónapban nagymennyiségű csapadék hullott az ország egész területén. Az április hónapot rendkívül meleg és száraz időjárás jellemezte. Májusban az időjárás csapadékosabbra fordult, és a hőmérséklet is kedvezett a repce fejlődésének (OMSZ).

Az Alföldön és a Dunántúlon is vannak kísérleti helyek, ahol kedvező képet mutattak a repcék. A kedvező téli időjárás miatt a repcék kiválóan áttelelnek kísérleteinkben. Tavasszal azonban a különösen száraz időjárás kedvezőtlenül befolyásolta a repceállományok fejlődését.

A NÉBIH a nemesítőházak megbízása alapján a 2017-2018. évi tenyészidőszakban korai éréscsoportban 6 hibridet, a középérésű csoportban szintén 11 hibridet vetett el 15 helyen az államilag elismert és EU-listás őszi káposztarepce hibridek kísérleti csoportjában. A vizsgáltban szereplő 17 hibrid közül 2 EU-listás, hazai nemesítésű repce hibrid ismét nincs a kísérletben. (A hibridek felsorolása a 9. táblázatban található). A hivatalos kísérletekben 11 csoportban 183 hibridet és 3 szabad-elvirágzású fajtát vetettünk el 8 termőhelyen. A kísérletekben 7 EU-listás és 3 hazai nemesítésű fajta szerepel. A NÉBIH a nemesítőházak megbízása alapján 20162017. évi tenyészidőszakban korai éréscsoportban 10hibridet, a középérésű csoportban 11 hibridet vetett el 14 illetve 15 helyen az államilag elismert és EU-listás őszi káposztarepce hibridek kísérleti csoportjában. A vizsgáltban szereplő 21 hibrid közül 2 EU-listás, hazai nemesítésű repce hibrid nem volt a kísérletben elvetve. A vizsgált hibridekből tíz 2013-ban került állami elismerésre, öt 2015-ben, négy pedig 2016-ban.

A NÉBIH a kisparcellás fajta-összehasonlító kísérletek értékelését 13, illetve 14 termőhelyen végezte el. Kísérleti eredményt a korai éréscsoportban 10 hibridről, a középérésű csoportban 11 hibridről közöljünk.

Termőhelyenként a terméseredményeket az 1. és a 2. táblázat tartalmazza. Összevontan közöljük a tenyészidőszak alatti megfigyelések eredményét (lásd 3., 4. táblázat!). A mag- és olajtermés az olajtartalom, valamint a fehérjetermés, fehérje-, glükozinolát- és erukasav-tartalom eredményeket összevontan közöljük (5., 6. táblázat). A kórtani adatokat a 7. és 8. táblázatban tanulmányozhatják.

1. táblázat Káposztarepce kisparcellás fajtaösszehasonlító kísérleti eredmények 2017 41 ÁE korai hibridek 2017 (Magtermés t/ha)

2. táblázat Káposztarepce kisparcellás fajtaösszehasonlító kísérleti eredmények 2017 42 ÁE középérésű hibridek 2017 (Magtermés t/ha)

3. táblázat Káposztarepce kisparcellás fajtaösszehasonlító kísérleti eredmények 2017 41 ÁE korai hibridek 2017

4. táblázat Káposztarepce kisparcellás fajtaösszehasonlító kísérletek eredményei 2017 42 ÁE középérésű hibridek 2017

5. táblázat Káposztarepce kisparcellás fajtaösszehasonlító kísérletek eredményei 2017 41 ÁE korai hibridek

6. táblázat Káposztarepce kisparcellás fajtaösszehasonlító kísérletek eredményei 2017 42 ÁE középérésű hibridek

7. táblázat Államilag elismert őszi káposztarepce hibridek betegség-ellenállósága, 2017 korai éréscsoport

Fehérpenészes szárrothadás/Sclerotinia sclerotiorum fertőzött tő (%)


Fómás szárrák/Phoma lingam fertőzött tő (%)

Megjegyzés: Rez kat.:  1= rezisztens, 2= mérsékelten rezisztens, 3= közepesen fogékony, 4= közepesnél fogékonyabb, 5= nagyon fogékony

8. táblázat Államilag elismert őszi káposztarepce hibridek betegség-ellenállósága, 2017 középérésű csoport

Fehérpenészes szárrothadás/Sclerotinia sclerotiorum fertőzött tő (%)


Fómás szárrák/Phoma lingam fertőzött tő (%)

Megjegyzés: Rez kat.:  1= rezisztens, 2= mérsékelten rezisztens, 3= közepesen fogékony, 4= közepesnél fogékonyabb, 5= nagyon fogékony

9. táblázat Államilag elismert és EU-listás őszi káposztarepce kisparcellás fajtaösszehasonlító kísérletek 2017/2018.

 

A Nemzeti Fajtajegyzéken jelenleg 183 őszikáposztarepce-fajta szerepel, ami megfelelő genetikai hátteret biztosít a hazai repcetermesztéshez. A szabadelvirágzású fajták száma a Fajtajegyzékben 26-ra csökkent. Az EU közös fajtakatalógusa 1399 őszikáposztarepce-fajtát tartalmaz. A repcét termelők az országos vetésterületen már csak hibrideket termesztenek. A gyakorlati termesztésben továbbra is a korai és középérésű csoportba tartozó hibridekre egyaránt fontosak.

Reméljük, hogy örömmel fogják tanulmányozni a NÉBIH őszi káposztarepce fajtakísérleti eredményeit.

Szekrényes Gábor

NÉBIH