Az őszi búza tavaszi tápanyag ellátása Yara ajánlással!

A problémák gyökere

Növényfaj

2009/10 betakarított (ha)

Vetési szándék (ha)

Elvégzett munka (ha)

Teljesítés (%)

2010/11/2009/10

%

Őszi búza

1.011.000

1.080.095

1.001.982

93

99

2. sz. táblázat

Kimutatás a belvízzel borított területek nagyságáról (Forrás: MGSZH 2011.01.31.)

Országos adat

Belvízzel borított terület (ha)

Károsan átnedvesedett terület (ha)

Árvízzel borított terület (ha)

Összes szántó

276.539

648.871

466

ebből: őszi búza vetés

66.710

176.552

64

A fentiekből le kell vonnunk a fontos következtetéseket!

Tavaszi tápanyag-ellátási ajánlásainkat annak függvényében tesszük, hogy vetésünk ősszel részesült-e alapműtrágyázásban, vagy sem.

Amennyiben a terület részesült alaptrágyázásban, a szükséges nitrogén mennyiséget lehetőleg minél korábban javasoljuk kijuttatni. Ezt különösen ajánljuk azokon a károsan átnedvesedett területeken, melyeken a későbbiekben csak légi kijuttatás jöhet szóba. A mennyiség megállapítására ajánlatos az ásványi nitrogén meghatározása.

Jellemzően a lombtrágyák mikroelem tartalmát a gyártók mg/l-ben tüntetik fel, ezért nézzük, mit és mennyit tartalmaz a YaraVitaTM Gramitrel:

– réz 50.000 mg/l

– cink 80.000 mg/l

– nitrogén 61.000 mg/l

Ezeknek a területeknek a lombtrágyázását a korábban leírtak szerint YaraVitaTM Gramitrellel, majd YaraVitaTM Coptrac-kal végezzük.

Minőségjavítás céljából a YaraVitaTM Thiotrac (S 300 g/l, N: 200 g/l) alkalmazását javasoljuk 3 l/ha adagban a fülecske teljes kifejlődésétől a szemek teljes érésének időszaka alatt (Zadok 59-79), vagy kétszer 2 l/ha adagban a zászlóslevél rész fejlődésének látható jelétől a teljes érés végéig (Zadok 39-79).

A készítmények összetételével, felhasználásával, beszerzésével kapcsolatban kérdései megválaszolására keresse munkatársainkat illetve a www.yara.hu címen elérhető honlapunkat.

Dr. Térmeg János
Szaktanácsadó
30-277-2556


őszi búza tápanyag-ellátás yaravita