fbpx

Célunk a mezőgazdaság GMO-mentességének megőrzése

Írta: Barna Ferenc - 2023 szeptember 15.

Magyarország GMO-mentesség mellett kötelezte el magát, és ez mellett ki is áll – szögezi le a Biológiai Sokféleség Egyezmény biológiai biztonságról szóló Cartagena Jegyzőkönyve 20. évfordulója alkalmából kiadott minisztériumi nyilatkozat.

Patás állatok a mezőn
A jegyzőkönyv meghatározza a biológiai biztonság fogalmát és biztosítja egységes értelmezést (fotó: Horizont Média/Barna Ferenc)

A szállítás szabályozása a biológiai biztonság érdekében

A Biológiai Sokféleség Egyezmény Cartagena Jegyzőkönyve a biológiai biztonságról szóló olyan nemzetközi szerződés, amely a géntechnológiával módosított szervezetek (GMO-k) országok közötti szállítását szabályozza. A Jegyzőkönyvet 2000. január 29-én fogadták el, és 2003. szeptember 11-én lépett hatályba, amelyhez Magyarország 2004-ben csatlakozott. A megállapodást 173 ország írta alá, amelyek listája ezen a honlapon érhető el. Magyarország GMO-mentesség melletti erős elkötelezettségét jelzi, hogy a 2012-től hatályos új Alaptörvény is célként tűzi ki a hazai élelmiszeripar és mezőgazdaság GMO-mentességének biztosítását.

A magyar kormány ellenzi a közelmúltban közzétett brüsszeli javaslatot, miszerint az Európai Bizottság megszüntetné a tagállamok önrendelkezési jogát az új génkezelési technikákkal előállított növények termesztése kapcsán és eltörölné az ilyen termékek kötelező jelölését. 

A biológiai sokféleség és az emberi egészség megőrzése

Hazánk a közép-kelet európai országok közül elsőként fogadta el e terület szabályozására vonatkozó, a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvényt, amely teljes összhangban van a nemzetközi szabályozással.

Magyarország már a Jegyzőkönyv születésekor, és azóta is aktív és kezdeményező szerepet játszik a Jegyzőkönyv végrehajtásában. A Jegyzőkönyv meghatározza a biológiai biztonság fogalmát és biztosítja egységes értelmezését minden egyes ország számára. A nemzetközi szabályozás célja annak garantálása, hogy az élő, módosított szervezetek szállítása, kezelése és felhasználása ne járjon káros hatással a biológiai sokféleségre és az emberi egészségre.

A Jegyzőkönyvről és a géntechnológiai módosításról további információk érhetők el az Agrárminisztérium által működtetett „Együtt a GMO-mentes mezőgazdaságért” honlapon.

Forrás: AM Sajtóiroda