fbpx

Eláruljuk, hogy lehet GPS-es sorvezetőt heɈ!lyesen használni! Segítség sorvezető készülék felhasználóknak

Írta: - 2018 április 05.

Ha pontatlan egy munkavégzés, a leggyakrabban mindenki a sorvezető készülékét hibáztatja, pedig az esetek jelentős részében a felhasználó okozza a pontatlanságot. Ez legtöbbször csupán arra vezethető vissza, hogy a felhasználóknak másfajta elképzelése van a sorvezető készülék működéséről, mint az a valóság.

Az alábbiakban eltekintünk a fizikai rendellenességektől, mint pl.: a csatlakozók szétcsúszásától, kábelszakadásoktól, pontatlan csatlakozó összeillesztésből eredő tüskék elgörbülésétől stb. Csupán egyetlen problémára fogunk fókuszálni: „Pontatlan a sorvezetőm”.

Az alábbiakban a leggyakrabban előforduló példákkal fogjuk szemléltetni, hogy melyek azok a problémák amik a pontatlanságot okozhatják és milyen egyszerű rá a megoldás.

Művelő nyomban, növényi kultúra sorában használva, a sorvezető pontatlan

Ennek magyarázata, hogy a vetésnél nem sorvezető, hanem nyomjelző szerint lett elvetve. Így gyakran a tábla szélével megegyezően haladt a vetés – amiben ha egy kisebb görbület is volt – az már jelentős eltéréseket okozhatott. Ugyanez jelentkezik pl. egy minimális kis dombnál is, ahol az emberi szem nem is látja a görbületet, de a GPS igen. Mivel a sorvezető a tábla két oldalán lerakott A és B pontot köti össze egy egyenessel, így az sosem lesz azonos egy nyomjelző szerint elvetett sorral.

Megoldás
– Vetésnél is használjon nagy pontosságú sorvezető készüléket a művelő nyomok elkészítéséhez.

– Ha rendelkezik művelő nyommal és el akarja kerülni a taposást, akkor a művelő nyom szerint permetezzen.

A tábla elején pontos a készülék, a tábla másik oldala felé haladva egyre pontatlanabb, vagy csak a sor egy bizonyos részénél pontos mindig

Ezt legkönnyebben pl. egy sorvezetővel elvetett kukorica állományban lehet megtapasztalni permetezésnél. Mivel sorvezetővel lett elvetve, feltételezhetjük, hogy a sorok egyenesek. Permetezésnél viszont mégis pl. a sor vége fele haladva lineárisan egyre nő a pontatlanság.

Mielőtt továbbmennénk, érdemes tisztázni, hogy bár a sorcsatlakozási pontossága egy készüléknek típustól függően maximum 15-30 cm, az abszolút pozíció pontossága LD-Agro EPS GPS vevővel 60 cm, GeoX1 és GeoX4-es GPS vevővel 1-3 méter is lehet.

Az egyre növekvő pontatlanság magyarázata, hogy előfordulhat az, hogy pl. az A pont felvételénél az A pontot a készülék még pontosan az adott kukorica sorra vette fel, viszont a B pontnál a GPS vevő technikai paramétereiből adódóan felvételénél a B pont elcsúszott akár 1-3 méterrel is arrébb. Miután a sorvezető az A és B pontot összekötötte, az a korábbi kukorica sorokkal már nem párhuzamos lett, hanem azzal kisebb szöget zár be. Így minden egyes sornál az A pont felőli oldalon pontosan a soron fogja tartani a sorvezető, de a tábla másik oldala a B pont felé haladva (mivel Ön nem fog az adott kukorica sorról letérni, hogy letapossa a kukoricát) egyre nagyobb számokat fog látni, hogy mennyire van az ideális sortól. Ez a tábla végén a B pontnál ebben az esetben akár 1-3 méter is lehet.

Megoldás

A B pont felvételénél a 1,5 m-es hibát legtöbbször az okozza, hogy a traktor az adott pillanatban állt. A pontos A, B pont meghatározásához a traktornak mozgásban kell lennie, hogy legyen egy irányvektorja és sebessége. Álló helyzetben a GPS vevő pontossága 1-3 méter is lehet RTK korrekció nélkül.

Jobbra ráfedés, balra kihagyás tapasztalható

– Kérjük, ellenőrizze a beállításokban a GPS vevő eltolását be van-e kapcsolva (Kézikönyv szerint)!

– Kérjük, ellenőrizze a beállításokban, hogy aszimmetrikus munkagép nem-e lett beállítva (Kézikönyv szerint)!

– Kérjük, mérőszalaggal pontosan mérje le a munkagép szélességét! Szinte példa nélküli az a munkagép, aminek a tényleges munkaszélessége az évek alatt nem változik.  Mérje le pontosan és állítsa be a tényleges munkaszélességnek megfelelő értékeket az LD-Agro sorvezetőbe!

– Kérjük, mérőszalaggal mérje le a munkagép szélességét a traktor középvonalától jobbra és balra. Gyakran előfordul, hogy pl. a 600 cm széles vetőgép jobb oldala pl. 6 cm-rel még jobbra van. Ebben az esetben egy aszimmetrikus munkagépet állítson be és korrigálja az eltérést (Kézikönyv szerint)!

– Kérjük, ellenőrizze a munkagép állapotát és a munkagép rögzítését, felfogatását! Nincs-e egy beszoruló kerék, egy rossz rögzítési pont, ami miatt a munkagép nem pontosan a traktor nyomvonalában megy. Javítsa ki a hibát, vagy állítson be a beállításokban az eltérésnek megfelelő aszimmetrikus munkagépet az eltérések kiküszöbölésére!

Rávetés van a nulladik vonalra, amiben az A-B egyenest felvettük

Ez normális működés, mivel az A-B pont felvételénél a munkavégzés még nem a sorvezető készülék irányjelzései szerinti történik, és abban a sorban a legkisebb domb vagy kimozgás is jelentős átfedést mutathat a visszafordulásnál. Javasoljuk, hogy az A-B pont felvételénél a munkagép még ne vessen/permetezzen/műtrágyázzon stb. Az A–B pont felvételét követően kezdjen el dolgozni akár referencia vonalon haladva ismét.

1-1,5 m-es pontatlanság is van, az A-B egyenest nem használom, mivel görbék a földjeim, csak a zöld csík mellé fordulok

Ez nem megfelelő használat, mivel így a sorvezetési funkció lényegében ki van kapcsolva, nincs irányítás. Ha a kijelző szerint a zöld vonalra próbál ráfordulni, gondoljon csak bele: az a két cm-es csík, amit a képernyőn lát, az a valóságban 18 m-es munkagépszélesség is lehet. Tehát ha csak 2 mm-rel is pontatlanul vezet a kijelzőn látottak szerint, az a valóságban 1,8 m-es eltérést jelent mindkét irányba.

Megoldás

Használja az A-B egyenes vagy A+görbe vonalvezetést a kézikönyvben leírtak szerint!

Van, amikor jól működik a készülék, és van amikor 1-1,5 méteres pontatlanság is tapasztalható

Ezt a jelenséget a 2016 ősze előtt vásárolt Mg Navigátor V1 és V2-es készülékeknél lehetett megfigyeli. (2016 ősz óta vásárolt készülékeknél ez a jelenség már nem állhat fent.) Ennek oka az EGNOS korrekciós műhold rendszerben keresendő, ami 3 db korrekciós műholdból áll. Ez a 3 műhold elég gyakran nem elérhető, illetve van, amikor karbantartják azokat, és az is előfordulhat, hogy időszakosan pontatlanabb korrekciós jeleket sugározhat. A problémát is ez okozhatja, mivel lehetséges, hogy olyan korrekciós műholdra volt állítva a készüléke, ami időközben már nem vagy csak időszakosan üzemel.

Az EGNOS műholdak elérhetőségéről, tervezett leállításáról és minőségéről az európai űrügynökség oldalán az alábbi linken tájékozódhat:

https://egnos-user-support.essp-sas.eu/new_egnos_ops/index.php

Megoldás

1, Tájékozódjon az Európai Űrügynökség oldalán a munkavégzés előtt az EGNOS műholdak elérhetőségéről!

2, Amennyiben a készüléke már támogatja az EGNOS ki/bekapcsolási lehetőséget, pontatlanság esetén kapcsolja le az EGNOS műholdak vételét!

3, Küldje el a legközelebbi LD-Agro márkaszervizbe a készüléket, ahol kikapcsolják a készülékből az EGNOS korrekciós műhold vételét! A sorvezetési pontosság csupán pár cm-rel fog romlani, de nem lesznek 1-1,5 m-es kiugrások a sorok között.

Egyes táblán jól működik a készülék, egyes táblákon nem

Ez 100-ból egyszer tapasztalt jelenség, mely főleg az LD-Agro GeoX1 és GeoX4-es GPS vevővel szerelt készülékek GPS jel feldolgozását tudja megzavarni. Ez a jelenség nem a GPS-es készülék hibája, mivel a legtöbb esetben a készülék más területen teljesen jól működik, a gyártói specifikáció szerint (pl. szervizre visszaküldve a szerviz teszt területén). Ezért valamilyen egyedi területi zavaró tényező állhat a pontatlansági probléma hátterében:

1, reptér radarállomással
2, rádió alapú ipari távvezérlés pl. gabonasiló távfelügyelet vagy TSZ-eknél gáztartály távfelügyelet
3, nagyfrekvenciás átjátszó antenna
4, nagyfrekvenciás távvezeték (pl.: erőművek közelében), ami 100 esetből egyszer bezavarhatja a GPS jeleket
5, dombos terület, ahol a domb kitakarja a műholdakat
6, sűrű erdősáv melletti munkavégzés esetén, ahol az erdősáv kitakarhatja a műholdakat

Megoldás

1, Amennyiben a készüléke már támogatja az EGNOS ki/be kapcsolási lehetőséget, először próbálja meg azt kikapcsolni, mivel a legtöbb esetben az EGNOS műhold frekvenciáját zavarják meg ezek a rendszerek!

2, Amennyiben nem rendelkezik még a készüléke EGNOS ki/be kapcsolási lehetőséggel, küldje el a legközelebbi LD-Agro márkaszervizbe a készüléket, ahol kikapcsolják a készülékből az EGNOS korrekciós műhold vételét!

3, Önnek készülékéhez egy pontosabb GPS vevőre van szüksége, melyet ilyen rendszerek már nem tudják megzavarni. Ilyenkor megoldás a GPS vevőjének a cseréje pl.: LD-Agro EPS GPS vevőre. A lehetőségekről érdeklődjön az LD-Agro márkaképviseleteknél!

Végezetül eláruljuk a helyes mérés menetét, melyet az ellenőrzéseknél szoktunk használni

1, Menjen szabad területre, a legjobb a legelő vagy egy focipálya. A mérés történhet autóval és traktorral egyaránt. Véletlenül se művelőúton ellenőrizze a GPS pontosságát!

2, Mozgás közben a tábla két végében vegyen fel A és B pontot! Használjon a könnyebbség kedvéért 10 méteres munkagépszélességet és sose adjon meg pár méteres munkagépszélességet!

3, Haladjon a kijelző utasítása szerint!

4, Legyen egy fő segítsége, és mikor kb. a tábla közepén elhalad és a kijelzőn is közelítőleg 0 értéket mutat a sorvezető, a segédje a traktor vonószeméhez rakjon le minden sorban egy jelölő pálcát! Ha nem tudott az adott ponton pont 0-ra navigálni, jegyezze fel az eltérést soronként egy papírlapra, ezt később a mérésnél adja hozzá vagy vonja le! Itt használjon égtájakat a jegyzeteléshez, pl. nyugat + 10 cm, mivel a jobbra-balra minden fordulónál megváltozik! A lerakott további pálcáknak egy vonalban és merőlegesnek kell lennie a haladási irányra. A pontos mérés menet közben történik. 

5,  Mérje le a jelölő pálcák közötti távolságokat! Figyelem! Sose mérjen az első és második sor között, mivel az első sorban még nem a GPS szerint navigált, ott csak az A és B pont került berögzítésre, semmi más! A referencia vonal nem az első nyomvonalból készül, hanem az A és B pont közötti egyenesből. Az ellenőrzéshez a közút a legalkalmatlanabb, mivel ott maximum csak egy oda-vissza sorra van lehetőség, azaz csak egy sor, amin a sorvezető utasításai szerint halad a gép és nincs mihez hozzámérni.

Bővebben a Sorvezető, sorvezető GPS, mezőgazdasági GPS és GPS-es sorvezetőkről!

Varga Gábor
Ügyvezető igazgató

 Agrogazda.hu Mérőműszerek Kft.
8000 Székesfehérvár, Zsombolyai utca 36.
Web: www.agrogazda.hu 
E-mail: [email protected]
Tel.: 70/342-3887, 70/618-6225

 
 
CÍMKÉK GPSsorvezető